JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET
És l'hora de la gent


Des del Grup municipal de Canviem Mollet us volem desitjar unes molt bones festes, així com una bona entrada d'any. 


I ho fem amb una felicitació on expressem alguns dels desitjos pel 2019, que no deixen de ser justes reivindicacions i necessitats, i que de ben segur compartim.


CANVIEM MOLLET RECORDA LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS EN EL DIA QUE ES MANIFESTA CONTRA LES LLISTES D’ESPERA DE LA SANITAT I RECLAMA UNA SANITAT PÚBLICA I DE QUALITAT


La formació ha donat suport i participat a la convocatòria de lla Marea Blanca i de la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès, i que ha aplegat nombroses entitats socials, en favor d’una sanitat pública de qualitat, i en contra de les llistes d’espera. El mateix dia, se celebraven els 70 anys de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans


El 10 de desembre 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides, va aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Un document de 30 articles on es subratllen els drets humans considerats bàsics i que s'apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans.

Entre aquests drets, el 25è estableix que tota persona ha de tenir assegurada la salut i el benestar, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris i a una seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.

Des de Canviem remarquem la idea que la salut no és un negoci, i per tant cal que des dels poders públics s’asseguri l’adequada cobertura a tota la ciutadania.

Les retallades en les inversions en matèria de salut i sanitat pública, han causat conseqüències en un funcionament amb moltes mancances: manca d’especialistes, llistes d’espera insuportables, la sobresaturació dels i de les professionals.

Per aquest motiu, ahir, sumant-nos a la convocatòria feta a tot l’estat espanyol, també Canviem Mollet va sortir al carrer a recolzar una sanitat pública i de qualitat i contra les llistes d’espera, que convé recordar que provoquen morts, que amb inversió adequada es podrien evitar.


Mollet del Vallès, 11 de desembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET REIVINDICA LA NECESSITAT DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, EN EL 40 ANIVERSARI DE LA SEVA APROVACIÓ


En el marc dels actes institucionals, hi ha d’haver un espai per a la reflexió, la proposta i la reforma de la Constitució, adaptada i adequada a la societat d’avui, quaranta anys després


Des del grup de Canviem Mollet, ens sumem a la commemoració del 40è aniversari de la Constitució Espanyola, així com a l’homenatge a un dels seus ponents, el molletà Jordi Solé Tura, a qui, com a la resta, no se li pot de cap manera negar la importància de la tasca que van desenvolupar en aquell moment. Una Constitució que tenia com a objectiu obrir una nova etapa a la societat espanyola, i fer la transició a un estat democràtic, a partir del consens, el sentit constructiu i la responsabilitat de totes les forces polítiques.

L’etapa viscuda al nostre país fins a arribar a aquell 6 de desembre de 1978 és dura i terrible, i cal tenir-la present i no oblidar-la, per tal que mai es torni a repetir. Cal valorar l’ampli consens aconseguit entre les forces polítiques de l’època, tan diferents i dispars entre sí en els seus plantejaments ideològics previs, són el millor exemple i la millor mostra de la gran generositat de tots en ares d’aconseguir l’acord, defensar el bé comú i superar els enfrontaments del passat.

Avui, 40 anys després, aquella etapa i l’assoliment de la Constitució mereix un reconeixement, però també una reflexió profunda. És evident que aquella norma vàlida per l’any 78, sortint d’una dictadura, va ser un pas importantíssim i molt valuós. Però en aquests quaranta anys s’han produït molts canvis que fan necessari i urgent una reforma profunda del text legal i portar-la a una nova ratificació per part de la ciutadania. Aquesta és la voluntat d’una part molt gran de la societat.

La Constitució precisament, ha de ser capaç de donar resposta a les necessitats socials, econòmiques, ambientals i d’identitat presents i futures d’una societat espanyola canviant, en un entorn internacional també canviant, i continuar sent garant de drets i llibertats de tots i totes les persones que formen part de l’estat.

és una bona oportunitat per fer col·lectivament aquest exercici de reflexió. És positiu que aquesta pugui ser promoguda per l’Ajuntament, entre d’altres a través del Centre Jordi Solé Tura per la democràcia, fomentant debats al voltant de la necessitat de reforma de la Constitució.

Canviem Mollet reivindica doncs, un aniversari de la constitució on no es negui allò que és evident en la ciutadania, en els canvis de la societat i en el propi text constitucional. És imprescindible impulsar, convocar i organitzar, entorn al dia 6 de desembre de 2018, actes de reflexió, divulgació i debat al voltant de la Constitució i la seva reforma per adequar-la a la societat actual i que pugui tornar a ser un instrument de resposta als reptes presents i futurs.

 

Mollet del Vallès, 4 de desembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


SATISFACCIÓ PERQUÈ EL CINEMA, PROPOSTA DE CANVIEM MOLLET, SERÀ UNA REALITAT BEN AVIAT


La proposta és la número 11 del paquet de 50 propostes que Canviem Mollet va aconseguir incorporar al pressupost 2018, i que ben aviat ja estarà en funcionament


Des del grup de Canviem Mollet, ens mostrem satisfets que les propostes que vam plantejar en el pressupost 2018, per incidir en millorar la ciutat, es vagin assolint. En particular, satisfets perquè finalment sigui una realitat una demanda de la ciutadania des de fa molt temps, que hi hagués un cinema a la nostra ciutat, i que Canviem va dur al pressupost.

Després de mesos de reunions amb l’equip de govern, i d’haver de matisar com acabaria de ser aquest cinema, per les implicacions tècniques i pressupostàries, i estudiant diferents alternatives, s’anuncia que es durà a terme a partir del desembre. Ens mostrem satisfets de veure que les propostes es transformen en realitats per millorar la qualitat de vida i en aquest cas d’oci a la ciutat.

En declaracions a la premsa, des de l’equip de govern s’ha manifestat que "La iniciativa tindrà més o menys continuïtat en funció de la rebuda que pugui tenir entre els ciutadans i ciutadanes", i cal dir que des de Canviem Mollet estem convençuts i desitgem que tingui una molt bona acollida, per tal d’ampliar l’oferta i consolidar-la.

Mollet del Vallès, 27 de novembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


APROVADES LES 3 MOCIONS PRESENTADES PER CANVIEM MOLLET: SANITAT, VIOLÈNCIA MASCLISTA, ANTIFEIXISME


La moció de suport a la sanitat pública d’atenció primària i la moció en commemoració del 25 de novembre, van ser aprovades per unanimitat; mentre que la moció contra el feixisme va ser aprovada per àmplia majoria


Altre cop el grup municipal mostra satisfacció per haver obtingut el suport del ple en les propostes presentades. Totes elles eren propostes d’acord sobre qüestions molt presents: d’una banda, la reivindicació de l’atenció primària en la sanitat pública, que necessita de tots els recursos i revertir retallades, per tal de continuar sent referent i servei bàsic a les persones. Finalment la moció, consensuada amb la Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès, que també va intervenir al Ple, va obtenir el suport de tots els grups del Ple.

 

La moció pel dia 25 de novembre d’eradicació de totes les violències masclistes, va rebre finalment el suport de tot el consistori. La moció, centrada en la necessitat de dotar de pressupost el Pacte d’Estat contra la violència masclista, inicialment no tenia tots els vots favorables, però des de Canviem Mollet es va modificar el text per tal d’aconseguir el màxim consens, que un tema cabdal com aquest mereix. Lamentem que durant el Ple la portaveu del PP va voler utilitzar aquesta qüestió de forma partidista, sense assumir en cap moment la manca de compromís que havia mostrat el seu partit estant al govern, ja que va deixar sense dotació el Pacte, i finalment el va dotar amb 80 milions. Avui, sobre la taula es parla de 220 milions, que ha de permetre no tan sols a l’Estat, però també les comunitats autònomes i els municipis lluitar, prevenir, atendre... en les violències masclistes.

 

Sobre la proposta que demanava declarar Mollet ciutat antifeixista i que es lluiti contra el racisme i la xenofòbia, així com per mantenir aquells símbols, monuments i d’altres espais a la via pública de Memòria Històrica, es va arribar a una àmplia majoria, tots els grups hi van donar suport, excepte Ciutadans, que s’hi va abstenir. Lamentem l’abstenció en un tema on no valen mitges tintes.

 

Finalment destacar que el grup de Canviem va votar favorablement un altre punt que es portava al Ple d’ahir 26 de novembre: el Pla Local de Joventut pel període 2019-2020. El Pla Local de Joventut ha estat una reivindicació de Canviem des d’abans de 2015, però va ser el novembre d’aquell any quan es va portar un moció al Ple per tal de fer els treballs del Pla de Joventut. Es reivindicava una nova eina actualitzada i adequada a les necessitats dels i les joves, i es reivindicava: avaluació i participació. Calia una avaluació de l’anterior pla per tal de tenir un punt de partida correcte per aquest nou pla, i d’altra banda era imprescindible que fos mitjançant un procés participatiu dels propis joves.

 

Estem satisfets que així hagi estat, i n’ha resultat un pla ambiciós que constituirà una eina molt bona pels i les joves de Mollet, i pel conjunt de la ciutat.

  

Mollet del Vallès, 27 de novembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PRESENTA 3 MOCIONS AL PLE DE NOVEMBRE: ANTIFEIXISME, CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES, I DE DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT


Les tres mocions fan referència a aspectes que afecten directament a la vida de les persones de la nostra ciutat, i és precís que es debatin al Ple


Des del grup de Canviem Mollet, presentem tres mocions al proper Ple del 26 de novembre, sobre temes malauradament actuals i que tenen molt a veure amb poder viure una vida millor.

D’una banda, i en motiu del proper 25 de novembre, Dia contra totes les violències masclistes, presentem una proposta d’acord que insta als grups del Congrés dels Diputats a aprovar els pressupostos generals de l’Estat per dotar al Pacte d’Estat contra violència de gènere dels recursos pressupostaris necessaris, així com desenvolupar els altres acords que pengen del Pacte, com és el cas d’una llei per la protecció de la llibertat sexual i contra les violències sexuals, o la modificació del Codi Penal. La proposta també inclou promoure la participació a les mobilitzacions convocades en el marc del 25N, i ampliar les campanyes municipals.

En segon lloc, una moció que vol declarar Mollet ciutat antifeixista, i que l’Ajuntament continuï combatent el missatge racista i xenòfob, per tal de no alimentar l’extrema dreta, treballant per la recuperació i difusió de la Memòria Històrica i per la promoció dels valors de la convivència i la inclusió. La proposta també fa un reconeixement a la tasca del Centre d’Estudis Molletans en la seva tasca de recuperació i difusió de la memòria de ciutat i col·lectiva. Finalment, demana que es continuïn dignificant i mantenint els elements referents a la història de la nostra ciutat.

La tercera moció gira al voltant del sistema de salut, i de l’atenció primària de salut, aquesta ha estat la part més del feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de competències, el reconeixement adequat dels seus i les seves professionals, ni la dotació pressupostària que requeria. Per aquest motiu la proposta insta al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost en un 25% . Així mateix planteja: revisió de ràtio de professional, recuperació personal dels EAPs, traspassar capacitat de decisió a l’atenció primària (per exemple que sigui qui gestioni les llistes d’espera), impulsar la formació, recerca i innovació amb la participació dels professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat, entre d’altres.

 

Mollet del Vallès, 20 de novembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PROPOSA A LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR QUE LA BIBLIOTECA DE CAN MULÀ ESDEVINGUI LA BIBLIOTECA ANNA BOSCH PARERAS, EN HOMENATGE A LA 1A ALCALDESSA DE LA CIUTAT

Al darrer ple del mes d’octubre, per unanimitat vam aprovar donar el nom d’Anna Bosch i Pareras a un espai de la ciutat. Un homenatge a la primera alcaldessa de la ciutat i fer-li un acte commemoratiu en el desè aniversari de la seva mort el proper 2019.

Si bé en el Ple no es va concretar cap espai, des d’algun grup municipal es van llençar algunes idees, inclús en premsa, anticipant-se a la comissió municipal del nomenclàtor que és on es treballen aquestes qüestions i s’hi busquen els màxims consensos.

Des de Canviem es proposa que la Biblioteca de Can Mulà dugui el seu nom, i s’afegeixi així, a d’altres biblioteques d’arreu del territori que porten els noms de persones que han contribuït a construir el municipi. Seria la Biblioteca Municipal Anna Bosch, sempre comptant amb el permís de la seva família.

La nostra prioritat és trobar un espai molt conegut, concorregut i central a la nostra ciutat que amb el canvi de nom no causi cap molèstia als veïns i veïnes de Mollet. Canviar el nom un carrer seria massa costós.

L’Anna Bosch va implicar-se molt en la lluita ecologista també, i perquè en volem destacar la seva tasca com a alcaldessa al nostre poble, en l’etapa 1979-1983 pel PSUC, i per les fites aconseguides durant el seu mandat. Entre d’altres: la regulació fiscal del municipi, la revisió i aprovació del Pla general d'Ordenació Urbana, l'inici de la política social i cultural local amb la construcció nous equipaments i serveis, entre els que s’hi troba la reforma del Parc de Can Mulà.

Un cop presentada la nostra proposta s'obre un procés de treball en el qual buscarem el màxim consens per poder dur a terme el mandat del ple municipal.

El 2019 farem un sentit homenatge a la primera alcaldessa de Mollet i esperem trobar un lloc d’acord a la importància que va tenir l’Anna Bosch.

Mollet del Vallès, 16 de novembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET INSTA A L’EQUIP DE GOVERN DEL PSC QUE APLACI L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019 FINS A DESEMBRE


Canviem Mollet manifesta que si els pressupostos passen al ple de novembre, tal com s’ha anunciat, els seus 7 vots seran negatius


Estant a tan sols 2 setmanes del Ple de novembre, on l’equip de govern ha dit que portarà a aprovació el pressupost per 2019, Canviem Mollet denuncia que no coneixen absolutament cap dada sobre la proposta del govern del PSC.

Canviem Mollet no ha tingut accés a cap document ni informació, i només ha tingut coneixement, com la resta de la ciutadania, de la nota de premsa que va publicar l’equip de govern la setmana passada. En aquesta, es diu que “ L’equip de govern (...)  buscarà el màxim consens amb la resta de grups municipals”, i sembla ser que no ha optat per la millor manera, doncs a tan sols 14 dies del ple, no hi ha hagut cap trobada per exposar les intencions i propostes respecte el pressupost.

Així mateix, des del 20 de setembre no hi ha hagut reunions de seguiment de les 50 propostes al pressupost 2018 que va fer Canviem, i per tant tampoc s’ha pogut actualitzar l’estat d’aquestes millores plantejades i aprovades.

També s’afirma a la nota de premsa, que la proposta s’elabora amb rigor, i no ho posem en dubte, però per tal de fer-ho amb tot el rigor que precisa, cal que hi hagi una participació i informació adequada i respectuosa amb els altres grups, i a data d’avui això no hi és de cap manera.

Per aquests motius, i per tal de poder treballar com la ciutat mereix, i obtenir els millors pressupostos que necessita la ciutadania, instem l’equip de govern a que posposi la seva aprovació fins el mes de desembre.

 

Mollet del Vallès, 12 de novembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PER LA TRANSPARÈNCIA I LA CLAREDAT EN LA GESTIÓ COMPTABLE DE L’AJUNTAMENT


Canviem Mollet va presentar una esmena a la moció que sol·licitava una auditoria, precisament per tal d’expressar-ho en els termes oportuns, per fer-la viable


La legislació és clara pel que fa a les potestats en la gestió econòmica dels ajuntaments, i en particular les auditories, i aquesta recau en la intervenció, en ser aquesta una funció reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

Estant d’acord amb el fons de la qüestió, i per tant en l’aclariment de la gestió de despeses i ingressos, deute i finances municipals en general, per tal que aquest estudi a mode d’auditoria pugui efectivament dur-se a terme, cal que s’expressi en els correctes termes.

Per aquest motiu, des de Canviem Mollet es va presentar una esmena, acceptada per part d’ARA Mollet ERC MES en un principi, però que finalment va decidir no acceptar.

L’esmena proposada, que només entra en els acords, sense fer cap modificació dels antecedents de la moció original, és tal com segueix:

PRIMER: Sol·licitar a la Intervenció la realització d'un informe o estudi (a mode d’auditoria) sobre les finances municipals, la gestió comptable d'ingressos i despeses i l'estat de l'endeutament respecte al tancament de 2017, amb l'objectiu de fer una diagnosi econòmica que faci possible una previsió i planificació econòmica per als pròxims exercicis pressupostaris amb l'objectiu d'evitar qualsevol risc econòmic en els comptes de la institució. Aquest informe o estudi haurà de ser complet i detallat on es contemplin totes les dades econòmiques, no es limitarà a ser un estudi d'indicadors o de l'estat comptable i financer de la institució amb limitació d'informació.

SEGON: Sol·licitar que des del Govern Municipal es posin tots els recursos necessaris perquè la Intervenció pugui dur-ho a terme de manera efectiva i amb el mínim impacte en la seva tasca diària, incloent la contractació d'auditors externs si així ho creu convenient la Intervenció.

TERCER: Sol·licitar la remissió de la informació parcial que els diferents grups municipals vagin sol•licitant sobre l'estat d'aquest informe o treball que hauria aquesta acabat i posat a la ciutadania molletana en un termini màxim de 4 mesos.

Des de Canviem Mollet ens mostrem satisfets que hagi prosperat i que aquesta feina es realitzi en els propers mesos.

 

Mollet del Vallès, 30 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


S’APROVEN LES 5 MOCIONS PRESENTADES PER CANVIEM MOLLET AL PLE D’OCTUBRE


Canviem Mollet valora positivament que en el ple d’ahir dilluns, les 5 mocions que hi presentava, van ser totes aprovades: suport a les treballadores de Das Vida, retirada prova pilot per reducció horària CAPs, ampliar parc públic d’habitatge, per un nou marc regulatiu de l’espai del migdia als centres educatius públics, i de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les brigades internacionals


En un ple que va durar cinc hores, i on hi va haver força debat, es va poder tractar una gran varietat de temes. Un dels principals van ser les ordenances fiscals, és a dir la determinació d’impostos, preus i taxes per la prestació de serveis i d’altres. Cal destacar que van resultar aprovades tan sols amb el vot favorable dels set regidors de l’equip de govern, i l’abstenció de tota la resta del consistori. Des de Canviem Mollet es va explicar l’abstenció perquè malgrat a les ordenances s’hi ha incorporat algunes novetats, a proposta de Canviem Mollet, que ens resulten positives, la gestió de l’IBI va resultar nefasta,  i s’ha arrossegat a l’aprovació de les Ordenances pel 2019, amb la baixada del 10% d’aquest impost.

Pel que fa a les mocions aprovades, volem destacar la que fa referència a ampliar el parc públic d’habitatge, en la mateixa línia que l’acord històric de l’Ajuntament de Barcelona. I és que davant d’un mercat lliure i privat que només vetlla pel seu benefici, en detriment que les persones puguin accedir a un habitatge digne i assequible, els poders públics tenen l’obligació de promoure polítiques que garanteixin aquest dret. I en aquest sentit es va ser crític amb l’Ajuntament de Mollet, considerant que no estava fent tot l’esforç possible en aquest àmbit.

La moció va resultar aprovada amb tots els vots a favor, excepte l’abstenció incomprensible de Ciutadans.

L’altra moció que va despertar polèmica va ser la referent al debat sobre l’esborrany de menjadors escolars, i on Canviem va fer una defensa de la importància del temps del migdia, pel seu valor integrador, educatiu i pedagògic, i va posar sobre la taula tots els dubtes i perills que planteja aquest decret, fet sense participació ni el consens de la comunitat educativa.

Canviem no dubta de les bones intencions del Conseller d’Educació, a qui el portaveu d’AraMollet ERC Mes va mencionar i fer servir com argument múltiples vegades, però una cosa són les voluntats expressades, i l’altra el que recull el decret i els fets concrets.

Al Ple van assistir-hi treballadores de l’empresa Das Vida, de les quals es va presentar des de Canviem una moció de suport pel seu acomiadament i de denúncia d’un nou cas de precarització laboral; i també membres de la Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès, defensant dues mocions relatives a sanitat: la presentada en nom de la Plataforma per part de Canviem, de retirar la prova pilot per la reducció horària dels CAPs i que prèviament es faci un debat participatiu amb totes les parts; i una altra de posada en funcionament d’una finestreta d’atenció de queixes i assessorament en temes de sanitat.

En darrer lloc, la moció de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals va obtenir el suport de tots els grups, excepte el vot en contra del Partit Popular, que en un exercici de revisionisme històric, va menysprear el sacrifici i la lluita de tantes persones voluntàries provinents de 50 països diferents que van lluitar per la democràcia i per defensar la legítima República.

 

Finalment, destacar un acord que des de Canviem es valora amb especial estima, i és l’aprovació per unanimitat de dedicar un espai de la ciutat a la primera alcaldessa de la ciutat, Anna Bosch i Pareras, així com retre-li un merescut homenatge el proper any, en motiu dels deu anys de la seva dissortada mort. Des de Canviem es considera que és de justícia, i de fet ja s’havia proposat en anteriors ocasions.

 

Mollet del Vallès, 30 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

AMAM I AMPA INS VICENÇ PLANTADA, ENTITATS GUANYADORES DEL 1ER CONCURS DE PROJECTES DE CANVIEM MOLLET


Canviem Mollet va fer ahir dilluns entrega dels premis a les dues entitats guanyadores del concurs, i va anunciar que es celebrarà un nou concurs properament


El concurs convocat al mes de maig per Canviem Mollet va tenir ahir el seu moment de resolució i elecció de les entitats guanyadores. Com ja s’establia a les bases, el codi ètic aprovat per Canviem Mollet fixa un topall de salari a percebre per part dels regidors/es amb dedicació exclusiva al desenvolupament de feina política. Dels diners sobrants, fins ara s’han destinat a fins socials, a donacions a organitzacions que treballen per al més desfavorits, i per causes humanitàries que van més enllà de Mollet. Ara, es tractava d’aportar el nostre granet de sorra a la tasca que diàriament i anònimament fan moltes persones al lloc on vivim.

 

De les 8 entitats que han participat al concurs, totes han presentat projectes molt interessants, i no ha estat gens fàcil haver de triar.

La formació ha optat per repartir el premi, dotat en 1.500 euros, entre 2 entitats, ja que una major divisió entre més entitats, resultaria en una aportació molt insuficient per a cada projecte.

 

Així doncs, atenent als criteris establerts al concurs: adequació a les línies i àmbits establerts, viabilitat del projecte, abast i impacte en la ciutadania molletana, s’han concedit 500 euros a l’AMPA de l’INS Vicenç Plantada pel projecte de préstec de llibres a alumnat de Batxillerat i cicles formatius i 1.000 euros a l’Associació de Música i Art de Mollet pel projecte d’activitats 2019: una programació variada de concerts i esdeveniments musicals a la ciutat.

 

Canviem es mostra satisfet per poder contribuir a tirar endavant projectes que fan créixer la ciutat, motiu pel qual es va idear aquest concurs, i agraeix enormement les entitats i associacions que hi han participat.

Ahir, a més, es va anunciar que es celebrarà un segon Concurs, sobre les mateixes bases, i resta per concretar l’import econòmic del que es dota el premi, així com les dates específiques en què s’obrirà i tancarà la convocatòria.


Mollet del Vallès, 23 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DÓNA SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE LES TREBALLADORES DE DAS VIDA-WIZWEAVERS


El grup ha visitat el grup de treballadores, que han iniciat una tancada a l’empresa, per reivindicar i fer ressò de la seva protesta davant un acomiadament improcedent, i diverses irregularitats


Els regidors i regidores del Grup Municipal s’han volgut sumar aquest passat diumenge a la crida feta per 5 treballadores de servei de telemàrqueting de l’empresa Wizweavers S.L, amb nom comercial Das Vida, ubicades a l’hotel Porta de Gallecs de la nostra ciutat.

Entre les seves reivindicacions hi ha l’acomiadament improcedent de les treballadores, irregularitats administratives en la contractació, i retards en el pagament dels salaris.

El grup se suma a la denúncia de la manca d’explicacions ni procediments que corresponen, per part de l’empresa, i que no fan altra cosa que deixar en total indefensió a les treballadores. Es demostra altre cop, la manca de regularització d’algunes empreses, i la total impunitat amb què algunes poden disposar de les vides dels treballadors i treballadores, vulnerant legislació laboral i precaritzant els llocs de treball.

El grup, a més de donar suport a les accions anunciades i realitzades per les treballadores, de comunicar l'acció a CCOO i als Mossos d'Esquadra, i a posar denúncia a la Inspecció de Treball, presentarà una moció de suport al proper ple d’octubre.


Mollet del Vallès, 15 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PLANTEJA CRITERIS PER UNA FISCALITAT MÉS JUSTA, VERDA I AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE


Es preveu que el proper mes d’octubre, el Ple de l’ajuntament debati sobre les Ordenances Fiscals a regir el 2019, i Canviem Mollet situa línies per més justícia, sostenibilitat i igualtat


El grup de Canviem Mollet sosté que les ordenances fiscals, les bonificacions i les subvencions i els preus i taxes, haurien de servir per posar la política fiscal de la ciutat al servei de protegir els béns comuns (salut, habitatge, educació, cultura), el medi ambient, l’ocupació estable i de qualitat, el comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.

 

Respecte el posicionament de les OOFF per l’any 2019, Canviem resta a l’espera de la proposta concreta de l’equip de govern, però ja planteja una sèrie de criteris a considerar:

D’una banda criteri de perspectiva de gènere, i en aquest sentit cal observar i analitzar l’impacte que tenen taxes i impostos en homes i dones, tot observant si es donen desigualtats. La fiscalitat és una eina que pot contribuir a la justícia de gènere.

En segon lloc, criteris ambientals, tot vetllant perquè el model eviti les pràctiques ambientalment perjudicials tot des incentivant-les “qui contamina paga”, i premiant les bones pràctiques. I això no tant amb l’objectiu de recaptar, sinó de canviar conductes.

I en tercer lloc, des de la vessant social, el criteri de justícia social, on des de la política fiscal caldria afavorir l’equitat i la distribució correcta dels ingressos i de les càrregues en funció de la capacitat econòmica.

 

El darrer, seria la sostenibilitat econòmica que implica suficiència financera i per tant equilibri, per no hipotecar necessitats futures.

 

En darrer lloc cal incorporar-hi l’element participatiu, i que en el procediment d'elaboració d’ordenances i reglaments, es realitzés una consulta pública prèvia per demanar l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per dites ordenances. A Mollet disposem de consells de participació. Aquests, i en especial el Consell de Ciutat haurien de debatre i informar preceptivament la proposta d’OOFF.

 

Finalment, convé recordar que de les 50 propostes de Canviem Mollet incorporades al pressupost 2018, algunes són relatives a qüestions de fiscalitat, i per tant a preus, taxes i impostos. I a dia d’avui se n’han aplicat unes quantes: bonificació de l’aigua a persones en situació de vulnerabilitat, tarifació social per al servei d’escola bressol municipal (establir preus dels serveis en funció de la renda familiar o personal), Subvenció IBI a propietaris que reformin habitatges per destinar a lloguer assequible, ampliació de la bonificació de la taxa de residus per l'ús de la deixalleria, bonificacions a establiments que posin els seus wc a disposició del públic en general, subvencions a l’impost d’obres (ICIO).


Mollet del Vallès, 9 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET CRITICA LA DESINFORMACIÓ I PROPAGANDA ENVERS LA NOTÍCIA DE LA PREVISTA NOVA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN A LA FARINERA


Des del grup de Canviem Mollet, i assabentats de la notícia publicada recentment sobre l'oferta per la futura construcció d’una residència per a la gent gran a la zona de la Farinera, posa sobre la taula dubtes sobre el que considera un nou gest de propaganda buida de voluntat política expressa, per part de l’equip de govern


En primer lloc, la formació vol manifestar que ja és una pràctica massa habitual, la de confondre la ciutadania entre la gestió de l’Ajuntament i la de les seves empreses, com és aquest cas. Les parcel·les en venda són de l’empresa Mollet Impulsa i no del consistori. L’empresa, ven patrimoni per tal de poder fer front a les necessitats econòmiques que arrossega de fa temps.

En segon lloc, cal destacar que el fet que es compleixin dos objectius com són “més serveis per la ciutadania” i “creació d’ocupació”, no és una fita que vagi lligada a la gestió del govern municipal, sinó tan sols a una operació de compra-venda, on s’hi ha decidit presentar una empresa de serveis (FIATC) que vol construir una residència privada per a la gent gran, però que podria haver estat un altre comprador amb uns interessos ben diferents.

Canviem Mollet vol entrar en el fons de l’assumpte, i plantejar la necessitat que les administracions públiques no poden delegar tots els serveis necessaris per a la ciutadania als operadors privats. Si bé han de coexistir, la prestació de serveis d’aquesta tipologia, fan que s’encareixi el servei, i responen a un interès empresarial per sobre de l’interès públic general. A més del fet que aquesta operació implica una venta de patrimoni públic, per tal de fer-hi un negoci privat.

D’altra banda, sorgeixen molts dubtes, pels quals cal resposta i una explicació molt més transparent. Un d’elles és conèixer si hi ha hagut més ofertes, o bé per quin import econòmic s’ha fet l’oferta de FIATC. Tampoc s’explicita en quin punt de la licitació es troba, i si hi ha hagut condicions per part de Mollet Impulsa en qüestions de contractació, concertació de places de la residència, gestió de l’equipament, entre moltes d’altres.

Des de Canviem Mollet considerem que l’equip de govern, més enllà de titulars propagandístics, ha de fer una política pública concreta, dedicada a mantenir serveis i a ampliar-ne sobretot pels col·lectius més vulnerables.
Mollet del Vallès, 9 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET REIVINDICA POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’HABITATGE A MOLLET ENCAMINADES A INCREMENTAR EL PARC PÚBLIC DE VIVENDA


Canviem Mollet es fa ressò de la mesura aprovada a Barcelona de reservar un 30% de noves promocions a parc públic d’habitatge, i aposta perquè Mollet emprengui mesures en el mateix sentit, quan es desenvolupi el POUM


En aquest sentit, Canviem Mollet presentarà una moció al proper Ple d’octubre, en la que es demani emprendre mesures concretes, com aquesta del 30%, per ampliar el parc públic d’habitatge a Mollet i en general actuar des de l’Ajuntament de forma més activa en l’accés a l’habitatge digne i assequible.

Des de Canviem Mollet posem sobre la taula, un cop més, que l’accés a un habitatge digne és un problema d’emergència social que afecta a una part important de la ciutadania, i que Mollet comparteix i pateix. Davant la greu problemàtica, l’equip de govern omple els mitjans de comunicació que controla, amb lloances a la seva política d'habitatge "protegit" quan en realitat fa ben poca cosa, i és només propaganda.

L’equip de govern es vanagloria de ser un referent en pisos de protecció oficial, però el cert és que s’ha perdut una gran oportunitat perquè la nova promoció de 80 pisos de La Vinyota fos realment un parc públic d’habitatge assequible. En contra d’això, la promoció, per part d’un privat, serà de compra, i a uns preus que estan lluny de ser assequibles.

Ens volem fer ressò de l’aprovació a l’Ajuntament de Barcelona, a proposta del Sindicat de Llogateres, la PAH, l’Observatori DESC, la FAVB i ABTS d’una mesura que estableix  la protecció del 30% de les noves promocions d’habitatges les grans reformes, per a ser destinada a parc públic d’habitatge, així com la declaració de tota la ciutat com a àrea de tanteig i retracte, amb l’objectiu que l’Ajuntament pugui adquirir edificis i solars de manera preferent.

És una bona notícia i representa un avenç importantíssim en polítiques públiques d’habitatge, i una fita més que destacable, per lluitar contra la bombolla immobiliària i l’especulació amb l’habitatge. Malgrat encara li queda un llarg recorregut jurídic, la mesura és ambiciosa i demostra que els ajuntaments també poden emprendre polítiques actives d’habitatge i lluitar, des del món local contra la bombolla immobiliària, les pujades abusives de preus de lloguer, etc.  

Canviem Mollet considera que la provisió d’habitatges no és una qüestió de mercat, sinó que és un tema que requereix d’una intervenció decidida i coordinada de les administracions públiques. I en aquest sentit, insta al govern de la ciutat a actuar de forma decidida, i amb polítiques clares i concretes.

Canviem Mollet és conscient de les repercussions i limitacions que tenim al municipi, per estar regits per normes transitòries i tenir pendent la redacció del nou Pla d’Ordenació urbanística Municipal (POUM). Però precisament, aquest és el moment de traçar i acordar quina política pública d’habitatge volem, i més enllà de declaracions i bones intencions, és urgent establir les bases per tal d’ampliar el parc públic d’habitatge, i que ens permeti donar resposta a les necessitats de la ciutat.


Mollet del Vallès, 2 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


UN TOTAL DE 8 ENTITATS, ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS DE LA CIUTAT, OPTEN AL PREMI DE 1.500 EUROS QUE S’ATORGA DES DEL GRUP MUNICIPAL DE CANVIEM MOLLET


Canviem Mollet es mostra satisfet per la participació al 1er Concurs de Projectes per l’impuls de Mollet


El grup de Canviem Mollet va engegar al mes de maig, el 1er Concurs de Projectes per l’impuls de Mollet, amb l’objectiu de donar suport a les associacions i entitats de Mollet que tinguin bones iniciatives en diferents àmbits.

El codi ètic de Canviem Mollet fixa un topall de salari a percebre per part dels regidores/es amb dedicació exclusiva al desenvolupament de feina política. De l’excedent econòmic, en aquesta legislatura ja s’ha destinat per fer donacions a entitats com ProActiva Open Arms o a Creu Roja, s’ha decidit entregar 1.500 euros.

En el termini atorgat, que va acabar el passat dia 30 de setembre, s’han presentat un total de 8 sol·licituds a participar a aquesta convocatòria, i el grup es mostra molt satisfet, per la bona acollida que ha tingut. D’entre les entitats o associacions participants n’hi ha diferents àmbits com la cultura, educació, salut, solidaritat o medi ambient.

 

En els propers dies, la Comissió de Valoració es reunirà per valorar els projectes en funció dels criteris que consten a les bases, i donarà a conèixer la resolució de quin projecte o projectes se’ls atorga l’ajut, el proper dilluns 22 d’octubre de 2018 a l’Ajuntament.

Mollet del Vallès, 2 d'octubre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET AMB LA TRANSPARÈNCIA I LES GARANTIES DE BONA GESTIÓ


Quan acaba l’any, es formula el compte general del pressupost anterior. Al Ple de dilluns vam fer-ho del de 2017. Es tracta de reflectir la realitat econòmica i comptable de l’Ajuntament, analitzant ingressos i despeses, i balanç final.

D’entre aquests ingressos, hi ha els que es generen des del municipi, i també els que vénen d’altres administracions: Generalitat, Estat, o subvencions d’altres organismes.

Per la complexitat i rellevància del tema, ja que ens referim als recursos dels que disposa l’Ajuntament per dur a terme polítiques i inversions, cal exigir i exigim, la màxima transparència, informació i garanties de bona gestió.

Un informe de la Sindicatura de Comptes que fiscalitza l’any 2015, posa en qüestió que l’Ajuntament no ha complert amb els criteris comptables que pertocaven.

L’informe va arribar el març de 2018, i ha generat un gruix de dubtes i incerteses sobre la correcta comptabilització de diferents conceptes. Per començar cal dir que l’equip de govern no informa d'aquest l’informe de la Sindicatura a la memòria del 2017 i de les implicacions que ha pogut tenir tot i fer públic que ha fet els canvis necessaris.

Tampoc les crítiques d'ERC i PDCAT aclareixen la situació reduint-lo tot a una picabaralla pel major o menor deute de la Generalitat. Uns i altres haurien de defugir de polèmiques partidistes en un tema tan important.

Des de Canviem diem que cal una informació complerta, acurada, rigorosa que ara per ara el govern de la ciutat no està donant. Cal transparència en els números, i cal que la ciutadania coneguem quina és la situació real de les finances municipals i afrontar amb realisme els possibles dubtes o diferències de criteris que poden haver-hi en algunes partides.

L’abstenció de Canviem respon a un exercici de responsabilitat però crític. No validem la gestió del govern municipal, però votar-hi en contra, hauria suposat que el Compte General no s’aprovés, i podria comportar una aturada o congelació en els diners que l’Estat ha de transferir. No desitgem el col·lapse econòmic, originat en una mala gestió del govern actual (PSC) però també de l'anterior (PSC+CIU). Un col·lapse tindria com a primera afectada la ciutadania molletana.

 

Mollet del Vallès, 25 de setembre de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PRESENTA UNA MOCIÓ AL PLE DE SETEMBRE, EN RELACIÓ AL POETA I DRAMATURG FEDERICO GARCÍA LORCA


La proposta planteja poder concedir el Premi Nobel a Federico García Lorca, a títol pòstum


Des del grup de Canviem Mollet, es presenta una moció al proper ple del 24 de setembre, on es proposa que l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’adhereixi al Manifest en què se sol·licita a l’Acadèmia Sueca que modifiqui les normes vigents fins ara, i atorgui al poeta i dramaturg Federico García Lorca, el Premi Nobel de Literatura.

Les normes actuals no contemplen atorgar el Nobel a persones difuntes a títol pòstum, i és per això que es demana modificar-les. D’aquesta manera, que es pugui valorar la vida d’una persona extraordinària, representant de la tolerància, la convivència i els valors republicans i que va escriure unes obres excepcionals, i que va trobar la mort també en circumstàncies terribles, a mans del règim franquista. 

 

Mollet del Vallès, 18 de setembre de 2018

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET APOSTA PER UNA POLÍTICA DECIDIDA I TRANSVERSAL EN ELS ÀMBITS D’HABITATGE, CIVISME I CONVIVÈNCIA


Els problemes d’accés a l’habitatge van de la mà d’altres problemàtiques, i cal treballar per prevenir i mediar quan sigui necessari


Des de Canviem Mollet considerem que els ajuntaments han de tenir com a prioritat les polítiques d’habitatge, en primer lloc per la greu dificultat en l’accés a un habitatge digne i preu assequible per a les persones; i d’altra banda per l’expulsió que provoca el mercat immobiliari a certs col·lectius vulnerables, i pels quals les administracions molt sovint no hi poden donar resposta.
De l’habitatge en deriven altres aspectes d’impacte negatiu en les esferes de la convivència i el civisme, com podem constatar en el dia a dia als nostres pobles i ciutats, i com se’n fan ressò els mitjans de comunicació, sobretot en conflictes, protestes i reivindicacions de la ciutadania.
Des de Canviem, creiem que cal posar aquestes problemàtiques a la llista de deures d’aquesta tardor: habitatge, civisme, convivència. S’han de posar eines i mecanismes per a detectar, prevenir i solventar.
Des de Canviem tenim propostes i idees de quines han de ser les línies d’actuació, que són diverses, i algunes es poden implantar amb els recursos que ja tenim. N’anomenem algunes:
cal treballar per evitar conflictes entre el veïnatge, fer informar i fer complir normatives de convivència, establir espais de trobada per posar en comú i de mediació per a conflictes existents; i oferir als habitants de Mollet serveis que garanteixin no només l’accés i permanència a les seves llars, sinó que aquesta sigui saludable i pacífica. A més d’aquestes, se’n destaquen dues, que han estat propostes de Canviem Mollet plantejades al consistori, debatudes i fins i tot fetes realitat: la creació d’agents cívics; Treball en xarxa antirumors, i fer
un Pacte Local pel Civisme.
De les tres idees, dues podem dir que estan en marxa, com és la contractació de 2 agents cívics, i el bon treball engegat fins ara per part del Síndic en referència a la xarxa antirumors.
Però a manca d’un Pacte Local de Civisme, no hi ha un marc global on treballar i fer seguiment.
Considerem molt important que aquesta proposta, es comenci a desenvolupar el més aviat possible.
La formació política creu que només amb una tasca informativa, preventiva i de dotació de mecanismes per l’ajuntament i per la ciutadania, es podran prevenir problemes no desitjats d’una banda, o en qualsevol cas, arribar a abordar-los abans no siguin conflictes greus i massa complexos de gestionar.
Entenem que totes les forces polítiques hem de treballar per a consensuar aquestes polítiques i metodologies, per a fer una ciutat més cívica i amb una convivència.

Mollet del Vallès, 4 de setembre de 2018

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PRORROGA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ al CONCURS DE PROJECTES FINS AL FINAL DE SETEMBRE


El termini s’amplia fins el dia 30 de setembre, data en la que es recolliran tots els projectes presentats per entitats i associacions de la ciutat


Canviem Mollet ha impulsat la convocatòria d'un Concurs de Projectes, amb l'objectiu de donar suport a les associacions i entitats de Mollet que tinguin bones iniciatives en diferents àmbits, com cultura, educació, feminisme, medi ambient, etc.

El codi ètic aprovat per Canviem Mollet fixa un topall de salari a percebre per part dels regidors amb
dedicació exclusiva al desenvolupament de feina política. En aquest sentit, es volen entregar un total de 1.500€ per tal de contribuir a la posada en marxa d’iniciatives, idees i projectes que desenvolupen aquests col·lectius, i a aportar en la tasca que diàriament i anònimament fan moltes persones a Mollet.
Atès que el termini atorgat, amb els mesos d’estiu entremig, pot haver dificultat que entitats interessades els hagi mancat temps per preparar la documentació, des de Canviem Mollet, s’ha considerat oportú ampliar en 3 setmanes, per donar el màxim d’oportunitat.
Les Bases del Concurs es poden trobar a la web www.canviemmollet.com

Mollet del Vallès, 4 de setembre de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA INFORMACIÓ AL VOLTANT DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER REDACTAR EL NOU POUM DE MOLLET


Ha estat adjudicat el contracte per la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Mollet, i aquest és un instrument clau perquè estableix normes, criteris i estratègies per regir i desenvolupar la nostra ciutat en els pròxims anys


El despatx d’arquitectura que ha resultat adjudicatari, té la tasca de redactar-lo per un import de 556.600 € (IVA inclòs) euros i un termini inicial de 3 anys (prorrogable).

L’any 2016, una sentència del Tribunal Suprem anul·lava, a rel d’un recurs sobre el sector de Can Prat, no només l’estudi econòmic financer d’aquest sector, sinó el de tot el POUM.

El fins ara vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es va aprovar definitivament el 2005, en un context ben diferent de l’actual, en tots els àmbits: social, econòmic i polític. Independentment de l’anul·lació d’aquest per part del TS, era necessari plantejar-se i iniciar la redacció d’un nou POUM perquè reflecteixi i doni respostes a la ciutat tal com és avui dia, i amb les característiques pròpies del context actual.

Des de Canviem Mollet, creiem que ara és una oportunitat única per planificar una ciutat pensant en les necessitat de les persones, en els reptes del difícil context econòmic social actual.

És una bona eina per al foment de l’habitatge assequible, per a la inclusió, per a la dinamització econòmica, per a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat, i per la protecció del medi, entre molts d’altres aspectes.

Davant d’aquesta contractació doncs, s’obre un escenari de treball d’un “assumpte de ciutat”, un assumpte cabdal de tots i totes, en el que es decideix quin model triem, i què es vol prioritzar i de quina manera. Des de Canviem Mollet volem tenir l’oportunitat de participar-hi. Per aquest motiu, demanem a l’equip de govern tota la informació sobre la metodologia a seguir, el calendari previst, i espais estables de participació.

A més, l’instem a que, més enllà del que preveu la llei, com a tràmit de participació ciutadana, es faci realment un exhaustiu procés d’informació, difusió i participació per part de tots els agents d’àmbits rellevants de la ciutat: àmbit mediambiental, econòmic, ocupació, el conjunt de les forces polítiques, etc., per a consensuar la millor estratègia envers el desenvolupament urbanístic sostenible.

Des de Canviem li demanem a l’equip de govern que expliqui quin model de ciutat està pensant, que obri el treball a tot el conjunt de forces del consistori, perquè un dels reptes més importants és afrontar des d’aquest instrument, les problemàtiques que la crisi econòmica i els seus derivats ens han portat, també a Mollet.

Des de Canviem creiem que cal prendre la redacció del POUM com una oportunitat per corregir mancances i errades del passat, i posar la normativa urbanística i el model de ciutat, al servei de les persones, per fer una ciutat més còmoda i que doni resposta a les necessitats quotidianes i de futur.


Mollet del Vallès, 24 de juliol de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA SOLUCIONS PER LES FAMÍLIES EN LLISTA D’ESPERA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


Canviem Mollet considera obrir aules tancades de les escoles bressol, com a una opció a considerar per l’equip de govern, per donar resposta a les famílies que han quedat fora i estan en llista d’espera


Fa unes setmanes mitjançant una nota de premsa, l’Ajuntament informava de les dades de preinscripció de les escoles bressol municipal i de les places disponibles.  

Davant la diferència entre una i altra xifra (hi havia 57 sol·licituds més que places) i per tant amb el risc de famílies que podien quedar-se fora de l’escola bressol municipal, des de Canviem Mollet vam plantejar la possibilitat d’obertura de noves aules, ja que fa alguns anys se’n van tancar, i ara es podrien reobrir.

Avui, coneixem les dades definitives de matriculacions que s’han produït, i s’han cobert les 147 places ofertades, i malgrat haver-se donat alguna baixa que s’ha cobert, encara resten 38 alumnes a la llista d’espera.

Davant d’aquestes dades ara sí, més definitives, volem traslladar a la Regidoria d’Educació que es plantegin molt seriosament l’obertura de noves aules, per tal de poder cobrir aquesta demanda.

Considerem incomprensible que no es doni resposta a aquestes 38 famílies, disposant dels espais i infraestructura necessaris per a fer-ho, i poder garantir així, un servei municipal per a tothom qui ho desitgi.

També cal recordar que el proper curs serà el primer en aplicar la tarifació social a les quotes de les escoles bressol, una proposta que feia anys es venia plantejant per Canviem Mollet, i que finalment s’implanta, reduint en moltes famílies, el preu a pagar pel servei, que s’estableix en funció de la seva capacitat econòmica.

 

 Mollet del Vallès, 16 de juliol de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET LAMENTA LA SITUACIÓ IRREVERSIBLE DE L’EDIFICI DEL TABARAN, I QUE EL PROCÉS PER DONAR LLUM VERDA A L’ENDERROC S’HAGI FET SENSE CONEIXEMENT PREVI DELS GRUPS MUNICIPALS


Canviem lamenta l’enderroc parcial de l’edifici emblemàtic i considera que és el resultat d’haver tingut deixat l’edifici durant molts anys


El passat mes de febrer es va produir un desgraciat incident: el sostre de l’edifici del Tabaran havia cedit i en conseqüència, patit un despreniment. Es van prendre mesures tècniques de seguretat, tot i que des de Canviem Mollet denunciàvem que això es tractava de “la crònica d’un problema anunciat”, ja que són molts els anys d’abandonament i deixadesa d’aquest emblemàtic edifici de la nostra ciutat.

 

Cal recordar que el Tabaran fou construït a l’any 1919 per la Teneria com a cooperativa de treballadors per a equipaments culturals, i partir de llavors va esdevenir un teatre, un economat i un centre social, suposant un importantíssim eix cultural de Mollet.

 

Avui, hi ha nova informació que diu que ha començat un procés incontrolat i progressiu de corrosió d’alguns elements estructurals metàl·lics, la degradació i consegüent pèrdua de secció dels elements estructurals de fusta; hi ha esquerda contínua i vertical que ha fet perdre solidesa a una façana, i es dóna la situació de ruïna econòmica perquè el cost de les actuacions que es requeririen superen el 50% al cost de l’obra nova, entre d’altres.

 

Davant de l’estat de l’edifici, des de Mollet Impulsa s’ha pres la decisió, de procedir a l’enderrocament de la part que l’Ajuntament n’és titular. Des de Canviem lamentem que no hagi estat una decisió presa col·lectivament des del Consell d’Administració, i que ni tan sols s’hagi reunit aquest, per comunicar la decisió. Senzillament hi ha hagut un correu electrònic informant de manera breu, el dijous dia 12 de juliol.

 

Ja fa molts anys que es ve reclamant la recuperació del Tabaran. L’any 2003 el nostre referent polític d’aleshores, l’Entesa per Mollet, ja proposava refer-lo al llarg del Carrer Lluis Duran, conservant tot l’edifici (façana i interior). Considerem que aquesta és una proposta plenament vigent avui en dia i que fem nostra. En aquest sentit, el nou Tabaran també ocuparia un tros de l’actual Pista Trèvol, que es traslladaria i separaria al teatre del bloc d’habitatges que caldria construir a la cantonada de l’Avinguda Llibertat amb el carrer Pau Claris, per reubicar-hi negocis afectats.

 

Des de Canviem Mollet demanem: poder veure i analitzar amb detall l’informe realitzat; i conèixer si hi ha alternatives i quin cost suposarien.  D’altra banda, que en el nou planejament que s’ha de redactar, en cap cas desaparegui la protecció de l’altra part de l’edifici. En qualsevol cas, no volem deixar morir un emblema de la vida cultural de la nostra ciutat. Per això, reclamem sumar tota la voluntat política per part de l’equip de govern municipal, per tal de recuperar el Tabaran.

 

 

Mollet del Vallès, 13 de juliol de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET AMB LA TRANSPARÈNCIA, ELS DRETS HUMANS I LA MILLORA DE LA VIDA DE LA CIUTADANIA MOLLETANA


Canviem valora positivament que s’hagin aprovat totes les mocions relatives a la defensa de drets humans, per a que no només siguin reconeguts, sinó efectivament exercits


El Ple va tractar propostes relatives a la població refugiada, al suport al dret a morir dignament, per no eliminar grups al centre de formació d’adults, contra la decisió judicial d’alliberar La Manada, de reconeixement a la paritat en el govern de la Generalitat, i de rebuig a la violència i a la impunitat, entre d’altres. Va ser doncs, un Ple marcat fortament per la ideologia que defensa cada grup integrant del Ple, i on es van poder conèixer bé els posicionaments de cadascun.

Des de Canviem es vol destacar de forma molt negativa la intervenció que va tenir la representant del PP, així com la de C’s, en la moció sobre la realitat dels refugiats a l’estat espanyol. Ambdues formacions, malgrat el seu discurs suau i disfressat, van plantejar idees- en el cas del PP- pròpies a les de Plataforma per Catalunya, com la de “primer els de casa”, o que acollir refugiats pot provocar “l’efecte crida”, plantejaments marcadament xenòfobs, que ens alarmen i avergonyeixen profundament.  C’s per la seva banda parlava de cultura de l’esforç, i argumentava que calia una millor política migratòria, sense saber diferenciar la pròpia entitat, legislació i característiques de les persones refugiades.  Des de Canviem ens preguntem si no és prou “cultura de l’esforç” jugar-se la vida al mar per aconseguir fugir de la guerra i sobreviure.

També es vol destacar la sorprenent abstenció d’Ara Mollet- ERC-MES, en la proposta que demanava que no s’elimini el grup de matí del Centre de Formació d’Adults, i on van esgrimir raons economicistes i de rendibilitat econòmica, per no mantenir aquest grup. Des de Canviem es va posar de manifest la necessitat imperativa d’invertir en educació, com un pilar bàsic d’una societat que vol avançar i que vol garantir la igualtat d’oportunitats.

D’una altra banda, es van poder debatre qüestions relatives directament a la nostra ciutat, on destaquem l’aprovació d’una moció presentada per Canviem, de demanar un pas de vianants a la carretera de Mollet a Santa Perpètua, en el punt d’accés als Pinetons, una mesura que facilitarà la circulació de vianants en aquell punt, en especial per a aquelles amb mobilitat reduïda o l’aprovació d’una proposta perquè la Festa Major (les colles i entitats dinamitzadores d’aquestes) disposin d’un espai físic permanent per a crear, trobar-se i difondre. Canviem va donar suport a la moció, i és que l’any passat ja va presentar una moció més ampliada, on no només instava a l’equip de govern a dotar d’espais a les entitats de festa major, sinó a dotar-les de més recursos formatius, materials, econòmics i de difusió.

Finalment, mostrar-nos satisfets pel suport unànime a la moció d’urgència sobre el “Cas Enredadera”. Canviem vam considerar absolutament necessari portar el tema al ple, després dels fets del 3 de juliol, amb la proposta concreta de crear una “comissió d’investigació”, en definitiva un espai formal on analitzar i treballar amb la informació relativa a presumptes adjudicacions fraudulentes d’aplicacions informàtiques pel control de càmeres i radars. Per aclarir els fets, per aclarir la presumpta implicació d’un treballador municipal, i per aconseguir recuperar la credibilitat i restituir la confiança en la institució, és imperatiu que es coneguin la veritat dels fets.  


Mollet del Vallès, 10 de juliol de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PORTARÀ AL PLE MUNICIPAL EL CAS ENREDADERA MITJANÇANT UNA MOCIÓ DEMANANT UNA “COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ MUNICIPAL”


Davant l’alarma social generada per les noticies d’una possible implicació en un cas de corrupció de l’Ajuntament de Mollet, Canviem Mollet exigeix no estalviar esforços en aclarir i esvair qualsevol dubte sobre aquest tema i per tant fer-ho amb total transparència i participació de totes les forces polítiques de la ciutat


Dimarts de la setmana passada, Mollet va estar a tots els mitjans informatius pel fet que l’Ajuntament de la ciutat era escorcollat dins d’una macroinvestigació anomenada “Cas Enredadera” que investigava presumptes casos de corrupció a desenes d’ajuntaments de tota Espanya per una presumpta trama de corrupció en adjudicacions públiques per afavorir una filial del grup Sacyr (Aplicaciones Gespol S.L). Com a conseqüència d’aquelles actuacions el Cap de Servei de Tecnologies i Comunicacions va ser interrogat, detingut i posteriorment posat en llibertat amb càrrecs.

Aquella mateixa tarda l’Ajuntament mitjançant la Junta de Portantveus va acordar, també amb el suport de Canviem Mollet, un manifest en el que es posicionava en contra d’aquests fets i de tota possible corrupció. També cal dir que l’Ajuntament s’ha personat a la causa, ha començat a revisar els contractes i ha suspès de funcions al Cap de Servei presumptament implicat . Amb tot, Canviem Mollet vol anar més enllà i esvair qualsevol dubte i aclarir les moltes preguntes que es plantegen sobre uns fets que a més tenen relació amb una matèria que ha estat molt polèmica a la ciutat i que ha generat molt descontent entre la ciutadania com ara el control del tràfic i les sancions derivades dels radars.

És per això que aprofitant el ple d’avui mateix dilluns 9 de Juliol, Canviem Mollet ha presentat una moció d’urgència en la que reclama la creació d’una Comissió Especial Informativa d’Estudi (aquesta seria la formula dintre del marc legal municipal) que amb participació de tots els grups municipals i presidida per un regidor que no sigui membre del govern municipal pugui seguir tot el procés judicial, recavar totes les informacions de tot tipus que es derivin de les accions de revisió dels contractes i expedients en que hagin intervingut les persones i empreses investigades i, en definitiva, aclarir tota aquesta lamentable situació davant la ciutadania. Per tal cosa Canviem Mollet també proposa a la mateixa moció un auditoria externa de tots els contractes en qüestió i la celebració d’un Ple Extraordinari per tal d’exposar públicament davant els veïns de Mollet les conclusions d’aquesta comissió.

Mollet del Vallès, 9 de juliol de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET SOBRE LA NECESSITAT D’UN PACTE LOCAL PEL CIVISME I LA NOVA CAMPANYA DE CIVISME DE L’AJUNTAMENT


Des de l’abans de l’aprovació del pressupost municipal pel 2018, des de Canviem Mollet s’està plantejant la necessitat d’un Pacte Local pel Civisme, conscients que és una de les problemàtiques més quotidianes i que preocupen la ciutadania


Un Pacte Local pel Civisme, on hi participin tots els actors, és una de les 50 propostes de Canviem Mollet pel pressupost d’aquest any, i una de les que considera prioritàries. Per part del govern s’havia de convocar una reunió amb els diferents grups, per començar a treballar en aquest Pacte Local, perquè l’assumpte requereix de la complicitats i col·laboració de tot el consistori.

Davant aquest escenari, Canviem Mollet s’ha mostrat sorprès de la nova campanya que ha engegat l’equip de govern, anomenada “Tu sumes o restes”?

Tot i considerant positiva la campanya, i que incideix en aquells elements que malauradament són més habituals, des de Canviem ho veuen com un element aïllat, i que s’hauria de contemplar dins un Pla més ampli, que reculli i incideixi en tots els públics, i tots els aspectes del problema de l’incivisme.

Canviem Mollet reclama doncs, un cop més, que es reuneixi un grup de treball per treballar en un Pacte de ciutat, més ampli, que pugui fer un bon i complet anàlisi, oferir diverses mesures, fer partícip a la ciutadania i assolir objectius per una ciutat més neta, ordenada i cívica.


Mollet del Vallès, 3 de juliol de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET ESPERA EXPLICACIONS AL RESPECTE DE LA MACROOPERACIÓ POLICIAL QUE AFECTA A L’AJUNTAMENT DE MOLLET PER PRESUMPTES ADJUDICACIONS FRAUDULENTES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ DE SEMÀFORS I RADARS


La formació reclama informació concreta i actualitzada al voltant dels escorcolls, sobre la detenció que s’ha produït, i sobretot de la legalitat de les adjudicacions dels contractes referits


Des del grup de Canviem Mollet, es veu amb preocupació l’operació policial que des de primera hora del matí afecta el funcionament normal de l’Ajuntament de Mollet.

Les úniques notícies que han transcendit són les provinents de la premsa, i un breu comunicat municipal, però encara cap reunió amb els grups amb representació al consistori. D’aquestes, se’n desprèn que la operació és de la UDEF de la Policia Nacional espanyola contra ajuntaments del PP, PSOE i Cs per una presumpta trama de corrupció en adjudicacions públiques per afavorir una filial del grup Sacyr (Aplicaciones Gespol S.L).

A Catalunya, a més de l’Ajuntament de Mollet, s'estan escorcollant els ajuntaments de Lleida i Tiana.

Recordem que la qüestió de les càmeres i els radars ha estat un tema debatut en el plenari municipal, en els diferents aspectes polèmics de la mesura adoptada pel govern, i que va portar a presentar mocions al Ple per part de diferents grups municipals. Avui està en entredit algun procediment d’adjudicació.

Canviem Mollet reclama la màxima informació i transparència, per tal de poder conèixer quins fets són en concret els investigats, i de quins delictes es pot estar parlant.

Malauradament la nostra ciutat torna a sortir a la premsa de tot el país i l’estat, per un assumpte molt negatiu, i malauradament l’àmbit públic torna a embrutar-se amb un presumpte cas de corrupció.

Des de Canviem, tot mantenint la màxima cautela i prudència, ens mantindrem atents a les properes informacions que es puguin donar, però reclamant aquest exercici des de l’equip de govern.


Mollet del Vallès, 3 de juliol de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET: PER UNA MAJOR REIVINDICACIÓ I VISIBILITZACIÓ DEL DIA 28J DE L’ORGULL LGTBI


Canviem se suma al Manifest en motiu del dia 28J del consistori molletà, i també presenta una moció per tal de donar visibilitat a la discriminació i rebuig que pateix el col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals), i reivindica que encara queda molta feina per fer


La reticència de la societat a acceptar la diversitat segueix molt present, i això ho posa molt difícil als que es consideren diferents. Les dades reflecteixen aquesta mateixa realitat. Les persones adolescents del colectiu LGTBI s'enfronten a una quotidianitat extremadament dura, marcada pel fracàs escolar, així com per altes taxes de depressió i ansietat. Dintre del col.lectiu LGTBI hi ha moltes persones que es troben en situació d'atur, ja que són sistemàticament rebutjades en els processos de selecció. A més, en els serveis públics, també han de fer front al maltractament institucional. A la sanitat pública, la transsexualitat segueix sent contemplada com un trastorn mental, i així és tractada per psiquiatres en moltes Unitats de (Trastorn) d'Identitat de Gènere. Això comporta que professionals de diferents àmbits sense sensibilització ni formació segueixin tractant a aquestes persones com els que no són.

Malgrat els avenços legals que s’han aconseguit en els últims anys, la LGTBIfòbia segueix molt present en la nostra societat. La diversitat afectivo-sexual i de gènere està molt penalitzada i visibilitzar-la és encara una aposta arriscada en molts contextos: des de l’àmbit de l’educació, de la salut, laboral, l’espai públic o fins i tot els espais d’oci, entre d’altres.

Hi ha dos elements a destacar, d’una banda la discriminació sota diverses formes de violència cap a les persones LGBTI, i de l’altra la invisibilitat o estigmatització d’aquestes.

Des de Canviem defensem la necessitat de reivindicar cada dia els drets del col·lectiu LGTBI, per anar avançant en convivència i respecte, i també en context normatiu que ajudi a frenar la discriminació. Volem recordar en aquest sentit, que Catalunya és el primer indret del món en tenir una llei contra la LGTBIfòbia.

Cal posar èmfasi en les i els joves, que pateixen l’assetjament en els seus centres educatius, en una edat de canvis, que pot ser especialment complicada, però també la discriminació al treball i l’exclusió de serveis públics (especialment sanitaris) són alguns exemples de situacions de desigualtat amb les que continuem trobant-nos.

Des dels municipis cal que treballem de forma transversal, i creant tota una xarxa i accions de sensibilització, prevenció, atenció i recolzament, sobretot en l’àmbit infantil i juvenil.

Des de Canviem Mollet considerem que cal continuar treballant per fer visible el col·lectiu LGBTI en tots els àmbits de la vida ciutadana, defensem el dret de les persones a viure una vida lliure de violències, en la qual la identitat sexual o l'expressió de gènere no siguin motius de discriminació o exclusió social. La discriminació és la mostra del camí que ens queda per recórrer per aconseguir que la diversitat ocupi un lloc central en la nostra societat perquè només des de la visibilitat es pot arribar a la plena igualtat.


Mollet del Vallès, 26 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA QUE L’AJUNTAMENT DE MOLLET CONCRETI LES MESURES DE SUPORT A LES PERSONES REFUGIADES DEL VAIXELL AQUARIUS


Des de Canviem es dóna suport a l’acollida de refugiats a posar a disposició els serveis de la ciutat, però calen mesures concretes i continuar treballant per poder ser de manera efectiva ciutat d’acollida


CANVIEM MOLLET MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ PER LA GREU SITUACIÓ ECONÒMICA QUE PATEIX L’HOSPITAL DE MOLLET


Després que la Fundació Sanitària de Mollet convoqués tots els grups municipals amb representació al consistori, i amb la informació donada, cal de forma immediata una auditoria pública per determinar exactament quina és la situació econòmica de l’Hospital


L’Ajuntament de Mollet del Vallès informava pels mitjans de comunicació que posa a disposició els seus serveis municipals per contribuir, juntament amb molts d’altres ajuntaments, a pal·liar la situació en la que es trobaran els més de 600 refugiats del vaixell Aquarius que aquest cap de setmana atracarà al port de València.

Tot i la bona voluntat expressada a la nota de premsa, la realitat és que encara no s’ha pogut acomplir el compromís de ser ciutat acollidora, per manca d’habitatge.

Des de Canviem considerem que no és moment de grans titulars, sinó de continuar amb la feina des del consistori, en col·laboració amb el Fons Català de Cooperació i Creu Roja, així com amb la ciutadania mobilitzada a Mollet, al voltant de la Taula Volem Acollir, per tal de fer passos reals cap a ser ciutat d’acollida.

Canviem compartim plenament el posicionament a favor del refugi a les persones que fugen de la guerra i de la solidaritat, i confiem en què l’equip de govern complirà el seu compromís, més enllà de les anteriors declaracions que falten concretar-se en fets.

Mollet del Vallès, 19 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

Sense ànim de crear alarma, però sí cridar l’atenció i donar rellevància a un assumpte de vital importància com és aquest servei imprescindible per a tota la població, Canviem reclama conèixer amb detall els números.

Un servei públic com hauria de ser l’hospital, porta temps maltractat, però gràcies als professionals que hi treballen, fan que tiri endavant, malgrat tot. Un reconeixement i agraïment a tot el personal de l’Hospital.

Des de Canviem, creiem que ha quedat demostrat que l’actual model de gestió de la Fundació Sanitària de Mollet (sanitat privada gestionant allò públic), o dit d’una altra manera, un servei públic amb gestió privada, per lucrar-se els de sempre no és el millor model.

Per això apostem per un sistema de gestió de l’Hospital 100% públic, i demanem que l’Hospital torni a la xarxa de gestió pública, un finançament just, i una garantia de manteniment de tots els llocs de treball.

Mollet del Vallès, 19 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA EL MANTENIMENT DELS GRUPS DE MATÍ DE L’ESCOLA D’ADULTS DE MOLLET


Canviem Mollet rebutja totalment la decisió del Departament d’Ensenyament de tancar els 2 grups d’ESO que s’ofereixen des de l’Escola d’Adults de Mollet i demana a l’equip de govern que faci totes les gestions possibles per a recuperar-los


Es considera inacceptable la cancel·lació dels grups de matí i concentrar l’oferta a la tarda, perquè això provoca que l’alumnat que treballa per la tarda, no pugui continuar els seus estudis.

Davant d’una situació de continuada crisi econòmica, un dels elements clau perquè persones a l’atur puguin trobar sortides és per la via de la formació, i moltes persones opten per reprendre estudis aparcats o ampliar el nivell d’estudis que tenen.

Amb la inexplicable decisió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, es deixa sense servei educatiu aquelles persones que només podien optar a la franja de matí, i així, se’ls tanquen portes per a millorar la seva situació personal.

Aquestes decisions no es poden prendre de forma unilateral, sense comptar amb el professorat ni amb l’Ajuntament, i no només afecten l’alumnat, sinó també a mestres i al propi centre, que troba més dificultats a l’hora de planificar.

Demanem a l’equip de govern que emprengui totes les accions que corresponguin, per tal que es reverteixi la decisió.

Mollet del Vallès, 18 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET RECORDA LES MANCANCES EN LA COBERTURA DE LA FIBRA ÒPTICA A MOLLET


El govern oculta amb titulars triomfalistes les reiterades queixes de veïns sense cobertura


Des de l’inici d’aquesta legislatura grups de veïns i veïnes vénen transmetent les seves queixes per la falta de cobertura de fibra òptica en punts molts concrets de la nostra ciutat. Canviem Mollet ha portat diverses vegades aquestes queixes als plens en forma de preguntes o hem fet gestions davant els regidors responsables per tal de solucionar aquestes mancances.

Resulta sorprenent que davant d’aquestes queixes l’ajuntament reaccioni emetent una nota de premsa sota el títol “S’amplia el desplegament de fibra òptica a Mollet”. Llegint la lletra petita de la nota de premsa es reconeix algunes de les dificultats que estan tenint els veïns afectats, però una vegada més, el govern de la ciutat aprofita per girar de forma oportunista una reclamació de CANVIEM MOLLET convertint-la en una notícia triomfalista feta a mida per situar un titular buit. Cal recordar que ja al seu dia, a l’inici del desplegament de la fibra òptica a la nostra ciutat, el govern va llençar una forta campanya mediàtica sota el modest titular: “Mollet serà una de les 50 ciutats més tecnològiques del món”. D’això fa més de quatre anys i poc s’ha avançat en les zones que van quedar sense cobertura en aquella primera implantació.

Per a CANVIEM MOLLET aquesta manca de modèstia, aquesta manipulació de la informació afecta a massa problemàtiques de la nostra ciutat. Cal treballar millor i amb més humilitat. En el cas del desplegament de la fibra òptica cal solucionar els problemes que pateixen alguns veïns però també de forma generalitzada en el barri de Lourdes o en els polígons de la ciutat, que des de ja fa massa temps no disposen d’unes comunicacions que, avui en dia, són imprescindibles.


Mollet del Vallès, 6 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET ES MOSTRA SATISFET QUE FINALMENT SIGUI UNA REALITAT LA PROPOSTA PRESENTADA PER A DISPOSAR DE 3 HORES DE ZONA BLAVA GRATUÏTES LES PERSONES USUÀRIES D’URGÈNCIESDE L’HOSPITAL DE MOLLET


La proposta és la número 17 del paquet de 50 propostes que Canviem Mollet va aconseguir incorporar al pressupost 2018, i que a partir de 18 de juny, podrem dir que s’ha assolit


Des del grup de Canviem Mollet, ens mostrem satisfets que les propostes que vam plantejar en el pressupost 2018, per incidir en millorar la ciutat, es vagin assolint. En particular, satisfets perquè finalment sigui una realitat una demanda que provenia de la Plataforma per la Sanitat Pública del Baix Vallès, i que Canviem va dur al pressupost.

Després de setmanes de reunions amb l’equip de govern, i d’haver de matisar com acabaria de ser el funcionament per a aquestes 3 hores gratuïtes, es marcava el dia 1 de juny com a data a partir de la qual entraria en vigor la mesura, i així ho anunciava Canviem Mollet.

La qüestió s’ha endarrerit pel fet d’haver-ho de dur a la Taula de Mobilitat, on s’ha tractat aquesta i diverses qüestions, entre d’altres, diverses propostes relatives a mobilitat i territori, que també formen part del conjunt de 50 propostes de Canviem Mollet: la il·luminació de la ronda dels Pinetons, o l’ampliació del carril bici a la nostra ciutat.


Mollet del Vallès, 6 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

CANVIEM MOLLET CELEBRA L’ÈXIT DE LA MOCIÓ DE CENSURA i LA SORTIDA DE RAJOY I EL SEU GOVERN DE DRETES


ADÉU RAJOY, SI SE PUEDE!


Per als homes i dones de CANVIEM MOLLET, com per a àmplies majories de la ciutadania, el dia 1 de juny va ser un gran dia que ens va portar una molt bona notícia: El triomf d’una moció de censura que posa final a l’actual govern del PP i, sobretot, per tant, a les seves nefastes polítiques que han significat pèrdues de drets socials, laborals, civils de tot tipus. S’acaba un època marcada per la prepotència i la manca de diàleg, per la repressió i la judicialització com a forma de resoldre problemes polítics.

És el moment de recordar que la majoria que s’ha fet evident portava sent una realitat latent des de feia 2 anys i que ha estat la definitiva evidència judicial dels casos de corrupció del PP, del tot intolerables, el que ha estat detonant per fer realitat aquest canvi. Cal recordar que ha estat l’ambient de canvi i d’indignació per la gestió de la crisi que arrenca a les places del 15-M el que va canviar l’escena política espanyola trencant a més, el bipartidisme alternant. El que veiem ara és fruit d’això i també, cal destacar, de la bona feina del grup parlamentari de UNIDOS PODEMOS – EN COMU PODEM que mai no ha estalviat esforços en fer realitat la moció de censura que finalment ha triomfat el passat divendres, per primera vegada a la història recent.

I amb tot, caldrà estar atents a com evoluciona la situació. El discurs del PP d’aquests dies ha estat més del mateix, cap autocrítica, criminalitzar l’oposició, frontisme. També els seus mitjans afins continuen intoxicant i crispant la societat. A la vegada tothom ha pogut veure el trist paper de Ciutadans que, amb un discurs “regenerador i anticorrupció”, en realitat s’ha posicionat al costat del PP demostrant que només juga a l’oportunisme partidista i a aspirar a ser el recanvi de la dreta més bronca i reaccionària.

També, és important, destacar que el triomf d’aquesta moció de censura demostra que, amb acció política i l’empenta de la ciutadania, les coses es poden canviar i de fet canvien. Ni “tots són iguals” ni “no hi ha res a fer” ni “Espanya és irreformable”

Davant els reptes que ara tenen per davant cal que totes les forces d’esquerres i progressistes demostrin que tenen capacitat de dialogar i treballar plegades al servei de polítiques socials que posin per davant a les persones. Cal articular un nou model d’estat que aprofundeixi en el benestar, en el repartiment de la riquesa i en la justícia social, cal regenerar la nostra democràcia ampliant les llibertats polítiques i civils, cal dialogar i afrontar els canvis que calguin per trobar sortides democràtiques, en qualsevol sentit, als problemes territorials en un estat que s’ha de reconèixer plurinacional. I també no oblidem: cal gestionar amb eficàcia, però sobretot amb honradesa i transparència.


Mollet del Vallès, 4 de juny de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VALORA EL PLE DE MAIG: DRETS HUMANS, POLÍTIQUES I DRETS PER A LES PERSONES


Canviem Mollet destaca d’una banda l’aprovació de les 2 mocions presentades pel grup, i de l’altra l’ampli suport del plenari que van rebre mocions relatives a drets humans, territori i mesures per a millorar la vida de les persones


Canviem Mollet expressa la seva satisfacció en haver aconseguit l’aprovació de les dues mocions que presentava com a grup municipal: Una, la possibilitat que els ajuntaments puguin legislar sobre matèria d’habitatge, i en particular sobre delimitar la situació de vivendes desocupades i regular bonificacions potestatives de l’IBI. I dos, el rebuig a la massacre produïda contra població palestina per part de l’exercit israelià a la franja de Gaza. És menyspreable el que porta anys fent el govern israelià contra el poble palestí, ocupant territoris, vulnerant drets humans, i el més greu és que ho fa amb el suport d’estats units i el silenci còmplice de la Unió Europea. Ben curiosament, la moció va rebre el suport de tots els grups, excepte el de PdCAT.

Així mateix, Canviem traslladava al Ple la proposta presentada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, en defensa de l’assistència sanitària universal, és a dir, el dret a l’assistència mèdica per a tothom, sense discriminacions. Tots els grups votaven a favor, excepte l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP, aquest últim argumentant que no era sostenible econòmicament tal proposta. La portaveu esgrimia aquest argument, precisament pocs dies després que s’hagi conegut la demolidora sentència del cas Gürtel, on s’afirma que el Partit Popular va crear un “sistema de corrupció institucional”. Això és el que no és sostenible de cap manera. Lamentem la manca d’autocrítica i que segueixin justificant la suspensió d’una llei que busca que tota persona tingui aquest dret bàsic.

D’altra banda, significativa és també l’aprovació d’una moció que rebutjava la manca de paritat en el govern proposat per la Generalitat de Catalunya, on hi ha 11 homes i 3 dones, i una Mesa del Parlament on hi ha 6 home si 1 dona. Malgrat ser conscients del moment polític excepcional que vivim a Catalunya, i rebutjar la política repressora del Govern espanyol, no podem mirar cap a una altra banda amb una proposta que margina la presència de dones en les institucions.

Des de Canviem Mollet volem destacar la unanimitat que va rebre la proposta relativa a Gallecs, per tal que s’aprovi el Pla Especial, i es redacti aprovi i executi la Xarxa d’abastament d’aigua potable de forma urgent. Volem incidir en la necessitat de transparència, informació i participació en tot el procés, i en treballar en base al consens i l’acord, donada la complexitat del territori i tots els actors que hi intervenen, i és per això que Canviem incorporava un acord a la moció, en aquest sentit. També vam plantejar que estem treballant amb el grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, per tal de fer pressió des de les diferents administracions i intentar que les demandes i reivindicacions històriques ben aviat siguin una realitat, sense excuses ni objeccions.

Mollet del Vallès, 29 de maig de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VALORA POSITIVAMENT L’ASSEMBLEA DE RENDICIÓ DE COMPTES 2017-2018


Es fa una valoració positiva tant pel que fa a l’assistència, com pel que fa al volum de feina presentada, així com la important participació de les persones assistents


Canviem Mollet va celebrar divendres passat, al Jardinet, la seva assemblea de rendició de comptes, on van fer balanç del període 2017-2018, explicant la feina feta pel Grup Municipal a l’Ajuntament i a la ciutat.

Davant de nombrosos activistes i persones interessades en conèixer el detall de la feina feta, es va explicar la feina més institucional: les 32 mocions presentades per Canviem Mollet, totes elles aprovades; el suport a d’altres propostes de diferents grups i els precs i preguntes. Cal remarcar que les mocions presentades giren en la seva gran majoria al voltant de temes socials i la justícia social, i qüestions que afecten directament als elements bàsics de la vida de les persones.  

D’altra banda es va explicar tota la tasca de contacte amb la ciutadania: trobades amb entitats i associacions i amb veïns i veïnes que s’han adreçat a la formació, per tal d’exposar problemàtiques o propostes.

Un altre bloc és l’econòmic, i on Canviem Mollet des del principi ha estat plenament transparent, explicant els ingressos i les despeses del grup, així com el compliment del Codi ètic, pel qual hi ha un topall en les retribucions dels regidors amb dedicació. I precisament, vinculat a això, l’assemblea va servir també per informar amb detall del Concurs de Projectes que s’ha engegat, amb l’objectiu de donar suport a iniciatives locals, i que fins el 7 de setembre estarà obert per rebre projectes d’associacions i entitats molletanes, que opten a una col·laboració econòmica per a fer-los realitat.

A l’Assemblea es va fer un repàs al grau de compliment de les 50 propostes que hem aconseguit incloure al pressupost 2018, tot explicant en què s’està treballant en l’actualitat.

Finalment, es van posar sobre la taula tot allò que toca seguir treballant i en el que creiem que hi ha molta feina encara per fer: les demandes relatives a l’espai de Gallecs, la municipalització de l’aigua, qüestions de mobilitat, continuar incidint en la preservació de les escoles públiques de la nostra ciutat, així com el seguiment i denúncia dels incompliments pel que fa a la llei 24/2015 d’habitatge i pobresa energètica.

Les intervencions de les persones assistents, van aportar felicitacions, crítica constructiva, i van apuntar elements de millora, com la necessària major difusió de la tasca realitzada, el major contacte amb la ciutadania, incidir en un treball més intens en qüestions mediambientals, i d’habitatge, i la importància dels moviments socials i a l’activisme de la ciutat, a l’hora d’originar corrents d’opinió i propostes, i que és important que des de Canviem s’hi estigui en permanent contacte i ser coneixedors de les diferents realitats que reivindiquen, per poder ser també, altaveu a l’Ajuntament.

Mollet del Vallès, 21 de maig de 2018
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VEU AMB PREOCUPACIÓ QUE EL NOU PRESIDENT DE LA GENERALITAT VULGUI MANTENIR LA ESTRATÈGIA DE LA CONFRONTACIÓ


Per a Canviem Mollet és una bona notícia que finalment, després de quasi 5 mesos de les eleccions del 21D, s’hagi pogut nomenar un nou President de la Generalitat i constituir així un nou govern que faci possible sortir del 155, recuperar l’autogovern i reprendre la feina de millora dels serveis públics de la Generalitat. Creiem que això era un clam de la ciutadania i en aquest sentit desitgem que el nou govern es posi a treballar el més aviat possible i tingui encerts en aquesta causa.


Amb tot, veiem amb preocupació les primeres paraules del nou president, les seves declaracions passades que ara tornen a estar d’actualitat i la estratègia que sembla definir el seu grup polític.  Tot això indica que estem davant d’un candidat molt de dretes, molt vinculat a un nacionalisme de tall identitari i que sembla no reconèixer la pluralitat i diversitat del conjunt dels catalans i catalanes. En quant a la línia estratègica l’ha definida clarament com a continuista de l’escenari de confrontació i de unilateralitat que ens ha portat fins aquí.

 

Des de Canviem Mollet compartim plenament les intervencions que ha fet Xavier Domènech, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Nosaltres defensem un catalanisme popular i progressista, respectuós i inclusiu. Defensem el dret a decidir dels catalans i catalanes,  la recuperació de la normalitat democràtica i de les llibertats que això implica i entenem que tot això només s’aconseguirà creant àmplies majories que facin imparables aquestes reivindicacions democràtiques. El que necessitem ara són amplies aliances, per recosir el país i també per tirar endavant les polítiques que necessiten les persones. Tot sota la idea de “Catalunya, un sol poble”


Per últim, Canviem Mollet vol assenyalar que aquesta estratègia de confrontació en clau nacional  d’aquest sector de l’independentisme potser es vulgui estendre al proper escenari de les eleccions municipals del 2019. Tot ho sembla indicar així, especialment a la ciutat de Barcelona però potser arreu. Seria una veritable irresponsabilitat fer una estratègia, l’una i l’altra part, d’enfrontar veïns, poble a poble, al voltant de la qüestió nacional en comptes de tractar els veritables problemes que afecten a les nostres viles i ciutats i als seus veïns i veïnes.

  

Mollet del Vallès, 15 de Maig de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM CONVOCA ASSEMBLEA OBERTA DE RENDICIÓ DE COMPTES PERÍODE 2017-2018


Canviem Mollet convoca a simpatitzants i a tots els veïns i veïnes que ho desitgin, a una assemblea per explicar la feina feta i retre comptes del 3er any de legislatura, en un exercici de transparència i participació


Des de Canviem Mollet creiem fermament, i així ho vam dir i ho vam establir al nostre codi ètic i programa, en la rendició de comptes. És per això, que a iniciativa del Grup Municipal, la formació celebra una Assemblea de Rendició de Comptes del període 2017-2018.

L’objectiu, igual que la celebrada l'any passat, és explicar amb detall i transparència, la feina feta fins ara, a partir del document “Memòria d’Actuació 2017-2018”. Aquesta engloba les accions dutes a terme dins l’Ajuntament, com al carrer, i tant pel que fa a la part organitzativa, com l’econòmica, de programa i propostes. 

Des de Canviem considerem que és una oportunitat per fer balanç, donar totes les informacions necessàries per al seguiment del treball del grup, i d’altra banda donar un espai de debat i reflexió, i donar veu a totes les persones que vulguin opinar sobre el què i el com, exposar els seus dubtes i/o les seves reflexions.

En definitiva, l’Assemblea vol ser un espai de trobada, balanç, transparència i participació.

 

L’Assemblea tindrà lloc segons el detall següent:

Dia: Divendres 18 de maig de 2018

Hora: 18:30h

Lloc: El Jardinet del Casal Cultural (Ronda Can Fàbregas, 5)

 

Mollet del Vallès, 14 de maig de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

CANVIEM MOLLET LAMENTA QUE EL GOVERN DE LA CIUTAT PERDI LA OPORTUNITAT DE FER POLÍTIQUES ACTIVES PEL DRET A L’HABITATGE


80 pisos nous de protecció oficial a La Vinyota


Fa poc més d’un mes ens assabentàvem que l’Ajuntament de Mollet, via l’empresa municipal Mollet impulsa, havia venut unes parceles de sòl de titularitat municipal per tal de construir 80 nous pisos de protecció oficial a La Vinyota. Tot i ser d’entrada aparentment una bona noticia des de Canviem Mollet volem fer públiques algunes consideracions.

Amb aquesta adjudicació el govern de la ciutat perd la oportunitat d’incidir en el mercat de l’habitatge amb una bona planificació de les necessitats de la ciutat i dintre d’un pla que permeti realment actuar per tal de garantir el dret a l’habitatge a la nostra ciutat. Un dret que s’ha convertit en un problema de la màxima magnitud i actualitat donada la bombolla de preus del lloguer que afecta a Barcelona i tots els seus voltants.

És una veritable llàstima que l’empresa Mollet Impulsa tingui que actuar més impulsada per la necessitat d’eixugar les seves deutes derivades de males gestions passades que per fer polítiques socials amb la gestió d’un patrimoni tan important com és el sòl públic. Una vegada més, tots aquests condicionants, fa que s’actui amb presses, sense planificació i sense la suficient informació al conjunt de la ciutat.

Per Canviem Mollet, aquesta era la oportunitat per dedicar aquestes parceles a diferents modalitats d’habitatge (en lloguer social, propietat, dotacional, etc) sempre protegides i  que donés respostes a les diferents necessitats de la ciutadania en aquest tema. Aquests nous pisos podrien haver estat un important actiu del Pla pel Dret a l’Habitatge i per el Parc d’Habitatge Social que venim reclamant des de Canviem Mollet per a la nostra ciutat.

Per últim, assenyalar que des de Canviem Mollet, en converses sobre aquest i altres temes, hem reclamat a l’equip de govern que trobi formules per tal de que un número significatiu de pisos d’aquestes noves promocions passin a formar part del Parc d’Habitatge Social Municipal així com que es faciliti activament que la nova ocupació que pugui generar la construcció d’aquests pisos reverteixi positivament en les persones aturades de la nostra ciutat.

 

Mollet del Vallès, 8 de Maig de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PRESENTA


CONCURS DE PROJECTES per l’impuls de Mollet!


Des de Canviem Mollet volem donar suport a totes les associacions i entitats de Mollet que tinguin bones iniciatives en diferents àmbits. Volem tenir un poble més just, més equitatiu, més igualitari, més respectuós amb el medi ambient, i col·laborar amb les entitats ajudant-les a aconseguir els seus objectius en aquests camps.

Per això, presentem el Concurs de Projectes per l’impuls de Mollet.


Si estàs interessat pots informar-te a la següent pàgina de la nostra web:

http://canviemmollet.com/concurs-de-projectes-per-mollet


CANVIEM MOLLET PRESENTA QUATRE MOCIONS DE CARA AL PLE MUNICIPAL D’ABRIL


Són quatre mocions que tenen l’objectiu de tractar i millorar aspectes importants de l’actualitat: demanar la baixada de ràtios a les aules molletanes, sobre el desplegament de la renda garantida de la ciutadania, en reclamació de la partida compromesa per als ajuntaments destinada a la lluita contra la violència masclista i en suport a l’ONG Proactiva Open Arms


Canviem Mollet presenta de nou una bateria de mocions de cara al Ple que tindrà lloc el proper 30 d’abril amb la voluntat d’aportar solucions i buscar consensos per tal de construir una societat més justa i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. En aquest sentit, volem instar als grups parlamentaris catalans a que elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment a partir del curs vinent. L’objectiu es que a les noves aules d’infantil i primària el màxim d’alumnes sigui 20, a les de secundària 25 i a les de post obligatòria, 30. Així mateix, també demanem que no es produeixi el tancament d’aules de P3 a Mollet i que es limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar per als menjadors socials.

En segon lloc, volem instar al govern de l’Estat a incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 la partida pressupostària de 20M€ compromesa per a les administracions locals destinada a la lluita contra la violència masclista. Cal recordar que aquest es un compromís recollit al Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere. Així mateix, els instem també a enfortir i capacitat els governs locals en l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat.

En un altre ordre de coses, volem que es facin públiques les dades i l’estat de situació del desplegament de la Renda Garantia de Ciutadania, instant al Departament de Treball, Afers Socials i Família que la prestació s’apliqui sense caràcter restrictiu. En aquest sentit, demanem que un cop es formi Govern a Catalunya, es posi en marxa la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania, que ha de realitzar les funcions d’òrgan de seguiment.

Finalment, davant l’assetjament que està patint per part de les autoritats líbies i italianes l’ONG catalana Proactiva Open Arms, des de Canviem Mollet demanem al Ple que els hi mostri tot el suport i tota la solidaritat per la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional, així com demanar la retirada dels càrrecs contra els seus treballadors i treballadores.

Per últim, volem mostrar tot el nostre suport a la moció que presentarà en aquest mateix Ple la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, en la que es demana a la empresa Ressonància Magnètica de Mollet, la retirada de les al·lusions a pacients de la sanitat pública en les tanques publicitàries que té distribuïdes a la nostra ciutat i en algunes poblacions de la nostra comarca.

 

Mollet del Vallès, 24 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


LA TARIFACIO SOCIAL A LES ESCOLES BRESSOL, MÉS A PROP DE SER UNA REALITAT, PER AL CURS 2018-2019


Una de les propostes fetes per Canviem Mollet és més a prop de ser una realitat: que el preu de les escoles bressol municipals, s’adapti en funció de la capacitat econòmica de les famílies


Canviem Mollet porta reivindicant la tarifació social des d’abans del 2012, com a un element essencial del programa, ja amb el grup d’ICV-EUiA. La idea era i és, tenir en compte allò que pot aportar cada família, en funció de renda i del nombre de membres de la unitat familiar, per establir diferents trams, i a cada tram de renda, aplicar-li un percentatge de la quota del servei.

Al 2018, amb la incidència positiva que ha tingut Canviem en el pressupost de Mollet, aquesta millora per la ciutadania és més a prop. I no només ha estat una reivindicació, sinó també un treball, aportant idees i criteris per a definir com ha de ser exactament el sistema a aplicar a Mollet.

Un dels serveis que des de Canviem es considera prioritari és el de les escoles bressol municipals, però podríem parlar d’altres serveis: escola de música, casal obert d’infants, serveis culturals i de lleure, etc.

En la proposta per al proper curs s’estableixen diferents quotes, en funció de les circumstàncies de cada família, i s’assegura que la quota més elevada no serà superior al preu fixat fins ara, i d’altra banda, garantint que ningú quedi fora del servei mantenint el sistema de beques.

Fa uns mesos es va crear una comissió de treball de la tarifació social, i això ja és un pas que ens fa sentir orgullosos, i demostrar que amb fermesa i pressió, es poden aconseguir fer passos que millorin la vida de les persones.

El següent a fer és reunir la comissió, acordar els termes de la proposta: s’estableixen 6 grans trams, en què la bonificació va del 0% amb un preu de 179 euros, fins a la màxima bonificació, que és de 72,07%, amb un preu de 50 euros. Adjuntem el quadrant amb els trams al final de la nota de premsa. Recordem que posterior al debat a la comissió, s’haurà d’aprovar en Ple.

Evidentment, com a proposta que és de Canviem Mollet, hi donarem tot el suport, esperant que puguem estendre el model a d’altres serveis.

 

Mollet del Vallès, 16 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


LA GENT DE CANVIEM MOLLET COMMEMORANT EL 87è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA


prev next

CANVIEM MOLLET MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ DAVANT LA FERMESA DE LA SENTÈNCIA QUE ANUL·LA L’ADJUDICACIÓ DEL SOLAR A DECATHLON


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès a tràmit el recurs plantejat per l’Ajuntament de Mollet contra la Sentència de 30 de novembre de 2016, que estimava “en part” el recurs interposat per EuroCarat, S.L.


En data 26 de març de 2008, l’empresa municipal Promosol, va adjudicar a la societat Decathlon españa SAU, la finca d’ús terciari T1 de La Vinyota. S’hi havia presentat una altra oferta, la d’Eurocarat S.L., que hi volia instal·lar un MediaMarket; un mes després de l’adjudicació, va presentar recurs contra l’adjudicació.

Des d’aquell 2008 fins avui, aquesta qüestió s’ha tractat als tribunals durant anys, i el dia 8 d’octubre de 2012 hi va haver sentència desestimant recurs. Aquesta, va estar a la seva vegada recorreguda, i finalment el 30 de novembre de 2016, el Tribunal de Justícia va resoldre estimar parcialment el recurs favor d’Eurocarat, i en contra dels interessos de Promosol i de l’Ajuntament.

En aquest sentit, Canviem Mollet va emetre el passat mes de juliol un comunicat en el que avisava de les possibles conseqüències negatives que això podria tenir per a la nostra ciutat en cas que no fos possible executar la sentència (això és, instal·lar MediaMarkt en el lloc de Decathlon), doncs això comportaria el reconeixement d’una quantiosa indemnització econòmica que hauria de satisfer l’Ajuntament, d’import desconegut a data d’avui.

Ara, davant la no admissió a tràmit del recurs interposat per l’Ajuntament de Mollet a la Sentència que anul·la l’adjudicació de la parcel·la de la Vinyota a Decathlon, esdevenint ferma en conseqüència, Canviem Mollet vol manifestar que en aquests moments roman a l’espera dels informes jurídics sobre l’execució de la mateixa i els seus efectes per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament, per a poder fer una valoració objectiva sobre els mateixos.

Aquesta sentencia ferma demostra el que ja vam dir des de l’oposició al 2008: aquesta adjudicació plantejava molts dubtes i era massa arriscada. Ara la justícia ens dona la raó i deixa al descobert la mala gestió del govern de la ciutat

No obstant, aquest Grup Municipal es mantindrà amatent davant la possibilitat de qualsevol escenari que pogués resultar lesiu per als interessos de la nostra ciutat, i no dubtarà en reclamar les responsabilitats que es poguessin derivar arribat el cas.

La nostra única prioritat es la defensa dels interessos de la nostra ciutat. Per això, volem manifestar la nostra preocupació i interès en aquest afer. Seguirem treballant per aconseguir la millorar la nostra ciutat de manera responsable.

Mollet del Vallès, 10 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET COMMEMORA EL 87è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA AMB DIFERENTS ACTES


Canviem Mollet ha aconseguit que per primera vegada es faci una hissada institucional de la bandera republicana a la Plaça de la República el dia 14 d’abril, prèvia al tradicional acte commemoratiu que inclourà poemes, música, ofrena floral i vermut republicà.
Canviem organitzarà així mateix a la Sala Fiveller els dies 13, 14 i 15 d’abril l'exposició “Els Jocs Oblidats: L’Olimpíada Popular de 1936”


Amb motiu de la commemoració del 87è aniversari de la proclamació de la II República, Canviem Mollet organitzarà el proper dissabte 14 d’abril, a la Plaça de la República, el seu tradicional acte d’homenatge i commemoració d’aquesta efemèride, mostrant una vegada més el seu compromís amb els valors republicans.

En aquest sentit, Canviem Mollet vol mostrar la seva satisfacció pel fet que aquest any, per primer cop, l’acte anirà precedit, a les 11:30h, de la hissada institucional de la bandera republicana després d’haver arribat a una acord amb l’equip de govern municipal. Tot seguit, a les 12 hores, es celebrarà el tradicional acte que comptarà amb un format consistent en la lectura de poemes relacionats amb el sentiment republicà, actuació musical a càrrec de la cantautora Lidia Uve, i lectura del manifest republicà. L’acte conclourà amb els himnes dels Segadors i el de República (Himne de Riego), l’ofrena floral per part dels assistents a la placa republicana de la plaça i, per últim, un vermut republicà per al gaudi de totes les persones assistents.

Així mateix, en el marc de l’efemèride republicana, Canviem Mollet organitzarà l’exposició “Els Jocs Oblidats: L’Olimpíada Popular de 1936”, que tindrà lloc a la Sala Fiveller de Mollet. L’exposició s’inaugurarà el divendres 13 d’abril a les 19 hores, i romandrà oberta també els dies 14 i 15 d’abril en l’horari de 10 a 13:30 hores i de 17 a 20 hores.

Mollet del Vallès, 10 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DESTACA LA IMPORTÀNCIA QUE MOLLET S'HAGI ADHERIT AL CONJUNT DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS I DEMANA MÉS IMPLICACIÓ I CONTINUÏTAT


Canviem creu que l’objectiu que es planteja és fonamental: conscienciar la ciutadania sobre la importància de la defensa dels drets humans i el suport internacional a les seves lluites, i cal que l’Ajuntament doni exemple en allò que estigui al seu abast


Fa 5 anys que existeix el Projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans, amb la participació inicial de Sant Boi del Llobregat i catorze municipis més; enguany són 10 municipis més els que s’hi afegeixen, amb el suport del Fons de Cooperació, i entre ells, Mollet. Canviem es mostra satisfet que així sigui.

 

Així doncs, la nostra ciutat participa en un programa d’activitats del 9 al 14 d’abril, on sis reconeguts activistes de drets humans procedents de Colòmbia, Guatemala, Hondures, Brasil i l’Estat espanyol, explicaran a alumnes de secundària la seva experiència personal en la lluita pels drets humans, i sensibilitzaran sobre el paper dels defensors/es de drets humans, persones que posen en risc la seva seguretat i la seva llibertat per denunciar vulneracions de drets.

 

Des de Canviem demanem que més enllà del compromís de la declaració institucional feta, hi hagi una veritable implicació de l’Ajuntament, i que s’ampliïn les polítiques públiques del nostre municipi, que hi hagi continuïtat en el projecte perquè més alumnes puguin participar de xerrades i testimonis d’experiències, i que es pugui dotar d’altres activitats al llarg de tot l’any, amb la col·laboració de tots aquells agents que treballen pels drets humans: des del Síndic fins a les entitats de solidaritat, passant pels grups municipals i la societat civil.

 

Com a ciutat solidària, no podem fer petita la mirada, sinó que cal també des d’aquest petit racó del món, que mirem a escala internacional, on les pressions, les amenaces i els assassinats són, malauradament, fets habituals.

 

En aquest sentit, podríem ràpidament anomenar alguns exemples importants com que fins ara no s’ha produït cap acollida de refugiats a la nostra ciutat, o conèixer en quin punt es troba l’agermanament amb el poble nicaragüenc de Cinco Pinos.

 

Des de Canviem hem presentat i donat suport a mocions, propostes, declaracions contra la vulneració de drets, que es produeixen a prop i també lluny de casa nostra. I ho continuarem fent, perquè som conscients que cal molta feina per fer en la incidència política, la denúncia, la sensibilització i el finançament per una cooperació efectiva i real.

 

Mollet del Vallès, 9 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VOL FELICITAR A LA COLLA DE DIABLES DE MOLLET PEL SEU 35è ANIVERSARI


Canviem Mollet vol mostrar el seu compromís i reconeixement a la inestimable tasca que fan les entitats culturals de la nostra ciutat


Des de Canviem Mollet volem felicitar públicament a la Colla de Ball de Diables de Mollet que enguany celebra el seu 35è aniversari. Constituïda a l’any 1983 i adherida a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, aquesta colla ha esdevingut amb el temps un dels grans referents culturals i lúdics de la nostra ciutat, especialment per la seva destacada presència en les festes majors d’hivern i d’estiu amb les seves activitats de foc, on destaquen per la seva espectacularitat els correfocs, amb la presència del Moll Fer, la primera bèstia de foc de la ciutat i de Catalunya.


Per a Canviem Mollet l’existència d’aquest tipus d’entitats arrelades a la cultura popular es primordial per a construir una ciutat dinàmica, alegre i festiva amb personalitat pròpia. A més, cal tenir en compte la important funció inclusiva que tenen les activitats que aquesta colla organitza. En aquest sentit, volem recordar que una de les 50 propostes que va plantejar Canviem en els darrer Pressupostos Municipals era l’enfortiment de la comissió de cultura, així com dotar de major suport a les entitats culturals, tant en recursos humans, econòmics i d’espais, com de difusió de les seves activitats.

 

Per tot plegat, des de Canviem volem mostrar el nostre compromís i reconeixement a les entitats culturals de la nostra ciutat, moltes de les quals coincideixen en la necessitat de més suport institucional per poder continuar fent les seves inestimables activitats destinades a tota la ciutadania.


Mollet del Vallès, 3 d’abril de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VALORA EL PLE DE MARÇ, POSANT L’ACCENT EN LA IMPORTÀNCIA DE LES MOCIONS APROVADES


Les 5 mocions presentades per Canviem Mollet van ser aprovades, tres de les quals per unanimitat, i amb un gran protagonisme de l’aigua, precisament en el dia mundial de l’aigua


Canviem Mollet vol expressar la seva satisfacció en haver pogut tirar endavant les seves 5 propostes, començant per les que feien referència al Medi Ambient, en concret l’aigua. D’una banda, per la celebració del dia 22 de març, Dia mundial de l’aigua, on el Ple per unanimitat va aprovar adherir-se a l’AMAP (Associació Catalana de Municipis i Entitats per a la Gestió Pública de l’Aigua). Fa uns mesos que treballem en la Comissió Municipal per a l’estudi del model de gestió de l’aigua a la nostra ciutat, i aquesta adhesió la veiem com un pas més per a una gestió futura que sigui més democràtica, eficient, sostenible i transparent.
D’altra banda, el sí de tots els grups a la proposta per a la recuperació i manteniment de la llera i la ribera del Riu Besòs, especificant que cal un projecte que contempli la neteja de la llera i la ribera, passant per l’eliminació de vegetació invasiva, recuperant l’autòctona, i facilitant també la recuperació de la fauna pròpia de l’espai.
El suport a la vaga del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya, va comptar amb la veu d’una de les seves representants, que va explicar al Ple la precarietat laboral, les males condicions salarials, entre d’altres que viu el sector, format majoritàriament per dones, i que reclama un conveni just. La reivindicació i la proposta va comptar amb tot el suport del consistori.
Les mocions de commemoració en el 37è aniversari de la República i en defensa de la llibertat d’expressió són les que van suscitar més polèmica, debat i també, malauradament, els discursos més retrògrades que s’han sentit en temps, sobretot per part del grup del Partit Popular.
Des de Canviem, lamentem profundament haver hagut de sentir com es negava la història i el patiment del bàndol republicà, quan la representant del PP afirmava sense vergonya, que la guerra civil havia estat un “error comès pels dos bàndols”, negant el que realment fou: un cop d’estat a un govern republicà democràticament escollit. No només això, sinó que es va acusar de voler generar odi amb la presentació de la moció, i de tenir rancúnia i enfrontar els veïns. Constatem amb aquestes afirmacions, que queda molta feina per fer en la Memòria Històrica.
Amb tot, la moció en commemoració als valors republicans i a una època d’avenços, va prosperar, demostrant que hi ha una majoria republicana al ple molletà.
Finalment, la defensa de la llibertat d’expressió, era un deure i una obligació dur-la al ple, per denunciar la deriva autoritària d’aquest govern de l’estat, facilitada per la Llei Mordassa, que ha resultat una eina per fer callar a aquells qui no pensen igual.
I precisament en relació a la defensa de drets, Canviem vol expressar el seu parer davant dels darrers esdeveniments a Catalunya. Malgrat no compartir el procés ni l’objectiu independentista, creiem que la mesura de presó incondicional sense fiança és del tot desproporcionada, i l’únic que fa és allunyar encara més la possibilitat d’una solució per la via política i del diàleg.                                                                 

Mollet del Vallès, 27 de Març de 2018

                                                          Grup Municipal Canviem Mollet


CANVIEM MOLLET DENUNCIA LA MALA GESTIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE LA CONGELACIÓ DE L’IBI


Un retard en la tramitació farà impossible aplicar la congelació que s’havia acordat en un ple extraordinari del passat 11 de gener


El passat dilluns 12 de març desde Canviem Mollet van detectar que la publicació al BOP de la congelació de l’IBI de Mollet s’havia produït el 7 de marc I no abans del dia 1 com era preceptiva.

Davant d’aquet fet i coneixedors de les seves conseqüències van preguntar al govern de la ciutat, que ens va traslladar la seva preocupació i quedàvem a la espera d’una informació definitiva per part de l’equip de govern de les implicacions d’aquests fets.

Finalment, ahir dilluns 19 el govern de la ciutat informava a la resta de grups polítics que efectivament s’havia produït “un error del serveis tècnics municipals” que feia jurídicament impossible aplicar la congelació de l’IBI. Es confirmaven, doncs, les pitjors previsions que va anunciar Canviem Mollet. A la vegada, el departament de premsa feia públic un comunicat de premsa que sota el titular “L’IBI es rebaixarà un 10% pel 2019” justificant aquesta situació i responsabilitzant als serveis tècnics.

Per a Canviem Mollet aquesta nota de premsa omet la assumpció de la responsabilitat política per part del Govern al no haver estat vigilant sobre una qüestió tan important. Es un greu error de gestió que no es pot amagar sota un titular triomfalista. Aquesta “rebaixa” de l’IBI al 2019 no farà més que fer efectiva la congelació que vam aprovar al gener i que no es podrà portar a terme per la seva mala gestió.

Canviem Mollet també vol cridar la atenció sobre la necessitat de tindre mecanismes de control, planificació i seguiment de la gestió interna per tal d’evitar aquestes situacions.

En definitiva, per Canviem Mollet aquests fets són una prova més de la continua improvisació amb la que governa el PSC de Mollet, un excés de confiança que passa factura. Canviem Mollet exigeix que els responsables polítics d’aquest desgavell, el Regidor d’Hisenda, Josep Garzón i l’alcalde, Josep Monràs, assumeixin les seves responsabilitats polítiques i reconeguin amb humilitat els seus errors en la gestió d’aquest procés i demanin disculpes de forma contundent al ple de Mollet i al conjunt de la ciutadania. És el mínim que ha de fer un dirigent polític: ser responsable, dels encerts i dels errors.

Per últim, Canviem Mollet vol fer costat al conjunt dels treballadors de l’Ajuntament que fan la seva feina amb els recursos que tenen amb total professionalitat i rigorositat. No és just que s’amaguin els error polítics sota la feina del treballadors municipals.

Esperem al proper Ple per comprovar aquet canvi que demanem.

Mollet del Vallès,20 de març de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET AMB LA PROMOCIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA, INSTA A L’AJUNTAMENT A TENIR UNA MAJOR IMPLICACIÓ


Després de les jornades de portes obertes de les escoles i instituts de Mollet, s’acosta el període de preinscripció per al nou alumnat pel curs 2018-2019 (1a quinzena d’abril), i des de Canviem es demana que hi hagi implicació real per part de l’Ajuntament


Des de Canviem Mollet defensem una escola pública de qualitat i amb recursos suficients. I que sigui democràtica, participativa, laica i gratuïta, que asseguri la igualtat d’oportunitats i que no segregui per motius econòmics, religiosos, de gènere o raça.

Si bé els Ajuntaments no tenen competències en educació, sí que hi tenen un paper, en matèria educativa, i en el manteniment dels centres, que és competència municipal.

L’Ajuntament no pot quedar-se com a un simple espectador, sinó que ha de tenir un paper actiu, de foment. Aquest paper va des de garantir els recursos suficients a les escoles de Mollet, fins a la promoció de l’escola pública, -garant de la no segregació i de la igualtat d’oportunitats. I encara hi pot fer molt més: posar en valor tots aquells projectes que l’escola pública fa temps que té en marxa (educatius, socials, mediambientals, pedagògics), així com els nous programes que amb èxit s’implementen; així com també visibilitzar i recolzar les AMPA’s.

És necessari combatre la segregació escolar i la creació de guetos, promoure el valor de la integració, i la participació de tota la comunitat educativa, i això no es fa sol, sinó que es fa amb polítiques actives educatives i d’altres àmbits.

Des de Canviem Mollet, creiem urgent i prioritari preservar l’escola pública, contribuir a salvaguardar línies de P3, en definitiva fer-la més forta.

Per tot això, hem plantejat i plantegem, mesures concretes d’informació i difusió, tant de les escoles com de les seves AMPA’s.

Mollet del Vallès, 13 de febrer de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET S’ADHEREIX A LA XARXA ANTIRUMORS


Aquest any 2018, la institució que te com a funció defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes de Mollet en les seves relacions amb l’Ajuntament, això es, el Sindic Personer, compleix 15 anys, i des de Canviem Mollet ens volem sumar a les felicitacions cap a una figura tan necessària com la seva en una democràcia real.

El passat 12 de febrer, el Síndic ens va adreçar l’informe de gestió de l’any 2017, on es relaten les actuacions dutes a terme en el darrer any relatives a les queixes plantejades per la ciutadania de Mollet en diversos àmbits: Habitatge, civisme, convivència, obres a la via pública, etc. En aquest sentit, el Síndic Personer planteja una sèrie de recomanacions i propostes a seguir per part de l’Ajuntament en aquests aspectes, les quals esperem que l’equip de govern municipal adopti en la major brevetat possible.

Així mateix, en la seva condició de Comissionat d’Ètica Pública i Bon Govern de l’Ajuntament, volem agrair al Síndic l’impuls que ha donat per fer efectiva la implantació a nivell municipal de la Xarxa Antirumors i la Bústia Ètica, dues de les principals demandes que veníem fent des del nostre Grup Municipal. També li volem reconèixer i agrair els esforços que ha dut a terme per a que s’edités el llibret que conté el Codi Ètic i de Bon Govern. Com no podia ser d’altra manera, des de Canviem Mollet ens hem adherit a totes elles.

Volem aprofitar aquestes línies per a reivindicar la figura del Síndic Personer i fer una crida a la ciutadania de la nostra ciutat a que tingui en consideració la seva existència i s’hi dirigeixi quan ho necessiti. També i en relació a això, volem dirigir-nos a l’equip de govern municipal per a demanar-li que siguin més valents i dotin al Síndic d’un major poder decisió, el qual faria que la seva tasca fos sens dubte molt més efectiva i eficaç. 

 

Mollet del Vallès, 06 de març de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DÓNA SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ


Canviem Mollet recolza la mobilització que tindrà lloc en motiu del Dia Internacional de la Dona treballadora. No és nou, cada 8 de març celebrem l'aliança entre les dones per defensar els nostres drets conquerits i per lluitar contra les injustícies que avui dia encara es pateixen, per part del que és el 50% de la societat.

Lamentar que ni Partit Popular ni Ciudadanos es sumin a aquesta vaga, amagant-se sota lamentables declaracions de la portaveu del PP Mollet al respecte, que amb la vaga s’està buscant “crear una confrontació entre homes i dones”, o bé en el cas de C’s, que al darrera hi ha moviments anticapitalistes. Declaracions que només fan que reafirmar la nul·la convicció ni voluntat política en erradicar les desigualats i les violències que pateixen les dones

Aquest 8 de març és rellevant, perquè estan cridades a “ Dir Prou” totes les dones del món. En particular, la vaga està convocada a tot Catalunya i a tot l’estat espanyol.

El motiu principal d'aquesta vaga és reivindicar les desigualtats en l’àmbit laboral: contra la Bretxa salarial; contra els salaris de misèria; contra les desigualtats. I contra els abusos sexuals i les violències masclistes.

Aquest 2018 ja són 9 dones víctimes de la violència masclista, a Espanya. El 2017 l'Estat va tancar el nombre de feminicidis amb 99 dones mortes per homes.

La mitjana de diferència dels sous entre els homes i les dones és del 23% segons xifres oficials.

Aquestes dades són alarmants i intolerables, i per aquest motiu des de la formació es dóna ple suport i participarà en els diferents actes previstos per abans i durant el dia 8 de març.

Volem recordar vàries accions: lectura del manifest i concentració a les 12h davant l’Ajuntament, manifestació a les 18:30h a Barcelona i per qui no hi pugui anar, a Mollet a les 18:00 a Plaça Prat de la Riba.

El 8 de març totes les dones que ho desitgin tenen dret a fer vaga. També els homes.

Si nosaltres ens aturem, el món s’atura


Mollet del Vallès, 5 de març de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETLES 50 PROPOSTES PER MILLORAR LA CIUTAT DE CANVIEM MOLLET COMENCEN A PRENDRE FORMA EN EL DARRER PLE MUNICIPAL


La Creació d’una comissió d’estudi per a la tarifació social i l’aprovació de l’adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació suposen, entre d’altres, els primers passos en el compliment dels acords establerts.
S’aproven les dues mocions presentades per Canviem al Ple: en suport a una nova proposició de llei d’habitatge i pobresa energètica, i en suport a la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora i d’adhesió a la vaga feminista de 8 de març.


Des de Canviem Mollet volem mostrar la nostra satisfacció per haver aconseguit posar en marxa en aquest Ple Municipal de febrer algunes de les nostres 50 propostes per millorar la ciutat fetes el mes passat en el marc del debat dels Pressupostos Municipals de 2018. Es tracta de mesures amb un gran rerefons social, com l’acord per la creació d’una comissió d’estudi per a la tarifació social, que suposa establir el preu de serveis en funció de la renda les persones, en aquest cas per al servei d’escola bressol municipal. Així mateix, el Ple d’aquest passat dilluns també incorporava un punt a l’ordre del dia que responia a la nostra proposta de crear taules de cooperació entre diferents Ajuntaments i agents socials per dur a terme treball conjunt. Concretament, l’aprovació de l’adhesió a la taula pel desenvolupament econòmic i l’ocupació anomenada “el Vallès Oriental Avança”. En aquesta línia, també volem fer incís en el fet que en breu es reunirà la comissió d'estudi de la gestió de l'aigua, així com el compromís adquirit per part de la primera tinent d’alcalde a aquest mateix Ple de reunir la comissió del ROM durant el mes de març.

Respecte a les nostres mocions, valorem molt positivament que s’hagin aprovat les dues que hi presentàvem, començant per la proposta per donar suport a una nova proposició de llei d’habitatge i pobresa energètica que planteja la Plataforma d’afectats per l’Hipoteca (PAH). En aquest sentit, demanem establir mecanismes de segona oportunitat per a aconseguir la dació en pagament retroactiva, establir un marc de regulació dels preus dels lloguers que siguin assequibles i que es corresponguin amb els ingressos de la població, aturar els desnonaments de primer i únic habitatge, apostar per l’habitatge social i garantir el fet de no tallar els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació de les persones afectades.

 

Així mateix, volem mostrar la nostra satisfacció per l’aprovació de la moció per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora i d’adhesió a la Vaga feminista del 8 de març, que presentàvem conjuntament amb Ara Mollet-ERC i el PSC, i en la que també instàvem a l’equip de govern municipal a prendre les mesures necessàries per procedir a l’encàrrec d’una estàtua o monument que representi a les dones lluitadores i treballadores de la ciutat al llarg de la historia, de tal manera que pugui estar enllestida pel la commemoració del 8 de març de l’any vinent. En aquest sentit, no podem deixar passar per alt les impresentables declaracions de la portaveu del PP al respecte, justificant el seu vot en contra amb l’argument que estem buscant “crear una confrontació entre homes i dones”. A això cal sumar les seves no menys lamentables paraules en relació al debat de la proposta en defensa del sistema d’immersió lingüística, on sostenia que Catalunya es “l’única regió del món on no es pot estudiar la principal llengua de l’estat”. Des de Canviem volem mostrar el nostre total i absolut rebuig a aquestes falsedats que només busquen crear confusió entre la població.

 

Mollet del Vallès, 27 de febrer de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET RECLAMA L’ADOPCIÓ DE LES MESURES NECESSÀRIES PER A RECUPERAR EL TABARAN


Canviem considera prioritari posar tota la voluntat política per tal de salvar un dels emblemes històrics de la vida cultural i teatral de Mollet


La setmana passada ens aixecàvem amb la desgraciada notícia que el sostre de l’edifici del Tabaran havia cedit i en conseqüència,  patit un despreniment.  Tot i que arrel d’això s’han pres  mesures tècniques de seguretat, des de Canviem Mollet ens veiem en l’obligació de denunciar que això es tracta de la crònica d’un problema anunciat, ja que són molts els anys d’abandonament i deixadesa d’aquest emblemàtic edifici de la nostra ciutat.

 

Cal recordar que el Tabaran fou construït a l’any 1919 per la Teneria com a cooperativa de treballadors per a equipaments culturals, i partir de llavors va esdevenir un teatre, un economat i un centre social, suposant un importantíssim eix cultural de Mollet. Per això mateix i pel seu indubtable valor històric, considerem vital i imprescindible sanar-lo i recuperar-lo com el Centre Cultural i Teatral que la nostra ciutat necessita.

 

Ja fa molts anys que es ve reclamant la recuperació del Tabaran. Concretament, a l’any 2003 el nostre referent polític d’aleshores, l’Entesa per Mollet,  ja proposava refer-lo al llarg del Carrer Lluis Duran, conservant tot l’edifici (façana i interior). Des de Canviem considerem que aquesta es una proposta plenament vigent avui en dia i que fem nostra. En aquest sentit, el nou Tabaran també ocuparia un tros de l’actual Pista Trèvol, que es traslladaria i separaria al teatre del bloc d’habitatges que caldria construir a la cantonada de l’Avinguda Llibertat amb el carrer Pau Claris, per reubicar-hi negocis afectats.

 

Per tot plegat, des de Canviem Mollet no volem deixar morir un emblema de la vida cultural de la nostra ciutat. Per això, reclamem que es duguin a terme els estudis i les mesures tècniques necessàries, així com sumar tota la voluntat política per part de l’equip de govern municipal,  per tal de recuperar el Tabaran.

 

Mollet del Vallès, 13 de febrer de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DONA SUPORT A L’ACTE INFORMATIU “SALVEM LES PENSIONS” QUE TINDRÀ LLOC AQUEST DIVENDRES


Canviem mostra així el seu compromís amb les persones pensionistes i amb les seves legítimes reivindicacions i mobilitzacions


Després dels diversos atacs que està rebent el sistema públic de pensions per part del govern de l’estat, amb declaracions del tot impresentables com la feta per la vicepresidenta de la Comissió del Pacte de Toledo, Celia Villalobos, en el sentit que "un nombre important de persones pensionistes estan més temps cobrant la pensió que no pas treballant”, des de Canviem Mollet considerem que ha arribat el moment de passar a la mobilització. Entenem que aquest tipus de declaracions serveixen per anar abonant el terreny de cara a futures retallades. En aquest sentit, consideraríem més lògic que la senyora Villalobos donés explicacions del que ha fet en els darrers 17 mesos aquesta comissió que vicepresideix, la ineficàcia de la qual ha quedat patent a totes llums.

Cal tenir present que en els últims anys, especialment entre 2013 o 2016, s’ha originat un procés de deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu dels i les pensionistes. Això ha generat una situació d’alarma social pel perill d’esquerdar un dels pilars fonamentals de la nostra societat. en la que exigim al govern de l’Estat que derogui la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

En conseqüència, des de Canviem Mollet tenim la convicció que cal més informació, més lluita, més conscienciació i no només de la gent gran, si no també dels nostres joves. La ciutadania ha de saber i entendre d’on provenen les pensions i organitzar-se per a defensar-les. Per això mateix, Canviem assistirà i donarà tot el seu suport a l’acte informatiu que sota el títol “Salvem les Pensions”, organitza la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet pel proper divendres, 9 de febrer, a les 18 hores, a la Sala Fiveller. Aquest acte comptarà amb la presència dels diputats d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats Joan Mena i Aina Vidal.

Per tot plegat, des de Canviem volem reiterar el nostre suport a totes les mobilitzacions que es facin en defensa de les pensions i dels drets de les persones pensionistes, especialment les que tinguin lloc a la nostra ciutat. Així doncs, volem fer un reconeixement públic a la feina que està duent a terme la Comissió de Jubilitats i Pensionistes per tal d’organitzar una resposta ciutadana a les agressions que està rebent el sistema públic de pensions, i que en major o menor mesura ens afecta a tots i totes.

 

Mollet del Vallès, 6 de febrer de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETCANVIEM MOLLET ACONSEGUEIX INTRODUIR 50 PROPOSTES PER MILLORAR LA CIUTAT ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS


S’aproven les 4 mocions presentades per Canviem: pel compliment dels compromisos adquirits amb les Escoles Bressol, per implementar el Bo Social, per dotar a les entitats culturals locals de més recursos i per estudiar la conversió d’algun local municipal en una sala destinada a la projecció de pel·lícules


Des de Canviem Mollet volem mostrar la nostra satisfacció per haver aconseguit a partir de la nostra abstenció al Ple, el compromís de l’equip de govern d’incorporar les 50 propostes per millorar la ciutat fetes pel nostre grup, als Pressupostos Municipals de 2018. Es tracta de propostes amb un gran rerefons social i que serviran per a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Amb això queda demostrat que des de Canviem Mollet sempre hem apostat per fer una oposició constructiva i responsable encaminada a millorar el bé comú de la ciutat. Això si, la nostra abstenció no suposa cap acord global ni cap xec en blanc a l’equip de govern, continuarem com sempre fent oposició, lluitant per canviar Mollet, per fer realitat un model alternatiu de ciutat que compartim amb molta gent. Des d’aquest moment, llavors, estarem amatents i supervisarem l’estricte compliment dels compromisos concrets adquirits.

PROPOSTA CANVIEM MOLLET PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.pdf

Respecte a les nostres mocions, valorem molt positivament que s’hagin aprovat les quatre que hi presentàvem, començant per la que instàvem al govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals, i seguint per la moció en la que reclamàvem al govern de l’estat la implementació d’un Bo Social per garantir que cap persona en situació de vulnerabilitat social o econòmica pateixi talls de subministrament.

Així mateix, volem mostrar la nostra satisfacció per l’aprovació de les nostres dues mocions de caràcter estrictament local i que incideixen en l’àmbit cultural, especialment la que suposa  incrementar la partida destinada a les entitats culturals de la ciutat per tal de dotar-les de suficients recursos econòmics, materials i formatius, reconeixent d’aquesta manera la tasca de gran valor que aquestes entitats duen a terme. Tot això òbviament, sense oblidar-nos de l’aprovació de la moció per tal d’estudiar la conversió d’algun local tancat de titularitat municipal en una sala de cinema, destinada a la projecció de pel·lícules o documentals.

Per últim, no volem desaprofitar l’ocasió de manifestar la nostra satisfacció per l’aprovació de la moció presentada per la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, que compartíem al 100%, en la que es denunciava la utilització de l’Hospital de Mollet per fer medicina privada a través de l’obertura d’una nova unitat de Medicina Esportiva. Aquesta moció només va tenir el vota en contra del PDeCAT i l’abstenció tant del PSC com de C’s. Respecte a aquest últim grup, voldríem destacar la seva manca de coherència i maduresa política a l’argumentar tant en aquesta com en altres mocions que procedien a abstenir-se perquè independentment de quin fos el sentit del seu vot, aquestes s’aprovarien de totes formes. Des de Canviem Mollet considerem que aquesta manera de procedir es absolutament lamentable i no està a l’alçada del que cal esperar d’uns representants polítics.

 

Mollet del Vallès, 30 de gener de 2018

                            GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET APOSTA PER MILLORAR EL CIVISME EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT


Canviem Mollet lamenta el succés del passat 2 de gener quan un home gran, veí de Mollet, va patir un accident provocant-li diverses lesions greus


Malauradament, ha començat l'any amb la notícia d'un desafortunat accident a l'entorn del parc de les Pruneres sofert per un ancià de 78 anys, a qui li desitgem una ràpida recuperació, i un nen en patinet.

Des de fa temps estem assistint a debats a peu de carrer sobre la necessitat de millorar el civisme a la nostra ciutat. Des de Canviem volem un Mollet on puguem conviure i compartir tots i totes pacíficament en els espais públics. Volem que els nostres joves puguin gaudir de les seves activitats a l’aire lliure sense que aquestes suposin cap perill ni per a ells ni per als demés.

A més, la convivència de vianants i usuaris de bicicletes i patinets a les voreres de la nostra ciutat no és casual, és el resultat de la manca d'una xarxa de carril bici que ordeni la seva circulació en aquells espais i vies més concorregudes.

Un altre factor determinant és el civisme i la conscienciació de tots i totes. Considerem que els valors cívics són imprescindibles per poder aconseguir la millora de la convivència social a la nostra ciutat.

Tenim la convicció que hi ha prou espai a la via pública per a tots i totes, el qual cal delimitar per tal de garantir la bona convivència. Per això lamentem fets com el succeït el passat 2 de gener, on un home gran va patir un accident amb un nen que anava en patinet al Parc de les Pruneres, patint diverses lesions greus. Des de Canviem volem desitjar-li a aquest veí una ràpida i satisfactòria recuperació i li volem recordar a l’equip de govern municipal que també té la seva part de responsabilitat al no fer complir les normatives per a la convivència cívica i respectuosa.

Per això des Canviem Mollet impulsarem un Pacte Local pel Civisme, on s'hi impliquin i participin els diferents agents i col·lectius de la ciutat: Associacions de Veïns, entitats, empreses, escoles, empreses, govern, grups municipals, tècnics municipals, etc.

Des del nostre de vista, calen Agents Cívics amb caràcter permanent i específicament formats que informin i que suposin un factor de col·laboració amb la ciutadania. També proposem la realització de campanyes en col·legis, instituts i Casal d’Avis sobre civisme i convivència. Campanyes i activitats que han de servir per conscienciar a tota la ciutadania que hem de conviure i respectar tant a grans i petits als espais públics. En aquest sentit, cal apostar per espais delimitats on els nostres joves on puguin realitzar segons quin tipus d’activitats sense que això suposi un risc per les altres persones.

Creiem que l'educació, la participació ciutadana i la idea del bé comú es fonamental per anar millorant el tracte que entre tots i totes donem a l'espai públic i a la gent. El civisme ha d'ajudar a construir plegats una millor ciutat on viure i conviure.

Mollet del Vallès, 18 de gener de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DONA SUPORT A LES MOBILITZACIONS DE LES PERSONES PENSIONISTES EN DEFENSA DELS SEUS DRETS


Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no ens podem permetre com a societat


Les Pensions Públiques no són només un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, sinó que a més durant aquests anys de crisi han estat un autèntic matalàs per a milers de famílies. I ho segueixen sent. Per això, des de Canviem Mollet considerem del tot necessari prendre'n consciència i començar a reaccionar per protegir-les.

En conseqüència, davant la concentració de persones pensionistes que ha tingut lloc davant l'ajuntament de Mollet aquest dilluns al migdia en protesta contra la ridícula pujada d'un 0,25% de les pensions per part del govern de l’estat, no podem sinó donar tot el nostre suport a les persones mobilitzades i a les seves justes reivindicacions.

Cal tenir present que en els últims anys, especialment entre 2013 o 2016, s’ha originat un procés de deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu dels i les pensionistes. Això ha generat una situació d’alarma social pel perill d’esquerdar un dels pilars fonamentals de la nostra societat.

Des de Canviem Mollet volem manifestar la nostra preocupació respecte a aquesta qüestió. En aquest sentit, volem recordar que vàrem presentar una moció al Ple Municipal del passat 30 d'octubre reclamant el blindatge constitucional del sistema de pensions, la qual va ser aprovada amb el suport del PSC i l'abstenció de la resta de grups. Va ser en el debat d'aquesta moció quan la portaveu del PP (representant a Mollet del partit que governa a l'estat) va argumentar “que hi ha massa gent gran” i que això “tindria un enorme cost per l’estat”, assegurant amb la pujada del 0,25% es “mantenia el poder adquisitiu” dels pensionistes.

Per tot plegat, des de Canviem volem reiterar el nostre suport a totes les mobilitzacions que es facin en defensa de les pensions i dels drets de les persones pensionistes. Per això, seguirem lluitant perquè es reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura pugui afectar negativament als drets dels seus perceptors i perceptores.

 

Mollet del Vallès, 16 de gener de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VOTA FAVORABLEMENT A LA CONGELACIÓ DE L’IBI


Canviem Mollet vota favorablement al Ple extraordinari celebrat aquest dijous 11 de gener, per modificar l'ordenança municipal que regula l'impost de l’IBI


Ha estat així per responsabilitat cap als ciutadans i ciutadanes de Mollet contribuint a que no pateixin cap pujada de l'IBI.

Però hauríem de recordar que:

Des de l'any 1996 a els valors cadastrals no han estat revisats ni actualitzats, són 20 anys de govern del PSC en els que van apostar per la bombolla immobiliària i l'endeutament municipal. Unes polítiques econòmiques que han conduit a una situació econòmica asfixiant que no permet més que el funcionament de la ciutat amb uns nivells d'eficiència molt llunyans dels que podrien ser. La sorpresa (esperada) ha arribat quan des del Ministeri d'Hisenda s'impulsa la revisió d'un "cadastre" que afectarà a els més de 1.800 Municipis QUE HO HAGIN demanat.

Recordem que l'any passat el Sr. Garzón va amagar a l'oposició que havien sol·licitat la revisió cadastral que faria que l'IBI incrementés la seva quota al 2017. Sota la pressió de Canviem Mollet sobre el Govern, es va realitzar un ple extraordinari per modificar les ordenances fiscals.

Al Ple d'octubre del 2017 Canviem Mollet es va tornar a abstenir a les ordenances fiscals i va donar una advertència al govern per a que no hi hagués un nou "cadastre" sol·licitant explícitament a l'alcalde Monràs seu compromís a no pujar l'IBI.

L’objectiu d’aquest ple era la modificació del percentatge aplicat per congelar l’IBI.

Canviem Mollet va votar favorablement per responsabilitat amb la ciutadania sense deixar de criticar la passivitat del govern del PSC.

Ha estat gràcies a la proposta de Canviem Mollet que l’equip de govern no hagi modificat l'IBI. Volem insistir que aquesta situació es dona per la irresponsabilitat a l’hora de gestionar l’Ajuntament de la nostra ciutat durant tots aquest anys de govern socialista.

 

Mollet del Vallès, 12 de gener de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DENUNCIA UN ALTRE CAOS EN EL SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL DE MOLLET


L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha declarat que, segons els indicadors sobre l’activitat gripal a Catalunya, aquesta última setmana es “presenta un nivell que es correspon amb l’activitat epidèmica creixent d’una temporada gripal habitual”. Llavors si es habitual, per què l’Hospital de Mollet es va col·lapsar? No es va fer una correcta previsió?

Llavors perquè diversos pares han denunciat que s’ha tingut a menors desatesos durant varies hores a la Sala d’espera mentre tenien febre i vòmits? Inclús hem rebut notícies de gent gran ubicada en llitera, no només als passadissos, sinó fins i tot als magatzems de l’Hospital sense rebre ni tan sols la visita del metge d’Urgències. En definitiva, un nou caos a l’Hospital de Mollet com ja ve essent costum, i es que no és ni el primer any que això succeeix ni ha estat només aquest darrer mes de desembre.

Com es que no s’ha fet una previsió del caos a l’Hospital si l’any passat ja va succeir el mateix?

I no es tracta només d’una manca de previsió, sinó que es també conseqüència de les polítiques de retallades a la sanitat pública que hem patit en els darrers anys que provoquen la manca de personal i la seva precarietat laboral, els problemes d’espai i fins i tot, la manca de material sanitari. 

Amb tot això, el govern municipal del PSC va llençar el passat 8 de maig una nota de premsa dient que Mollet era “pionera en programes de salut” i en la qual presentava la Recepta Esportiva on l’alcalde incidia en el compromís de l’ajuntament de vetllar per la salut dels ciutadans. Som conscients que l'ajuntament no té competències en matèria sanitària, però el que si té és l’obligació de visitar l'Hospital i vetllar pel seu bon funcionament, així com dur a terme totes les gestions necessàries per minimitzar aquest caos, cosa que a dia d’avui encara no ha fet.

Seguint de nou amb les notes de premsa; el 20 de desembre l’equip de govern va fer un comunicat de premsa presumint de posada en marxa de la unitat de Medicina Esportiva, en la que es posa tot el Servei de l'Hospital, des del personal mèdic al material sanitari (que cal recordar que el paguem tots nosaltres, els ciutadans) a disposició d’un servei privat d’atenció personalitzada als esportistes.

Des de Canviem Mollet trobem inadmissible que s’utilitzin recursos públics amb finalitats privades.

Així doncs, al senyor Llargués, president de Patronat de la Fundació Sanitària de Mollet, li volem recordar que complir amb les polítiques d’oferir serveis socials i sanitaris es donar aquests serveis eficientment a la ciutadania que visita l’Hospital de Mollet, cosa que hem comprovat que en els darrers mesos no ha succeït. Des de Canviem l’instem a buscar una solució.

Al senyor Duran, Director General de la Fundació Sanitària de Mollet, que els recursos que tenim són per a la salut de tota la ciutadania que utilitza l'Hospital, els quals necessiten ser atesos correcta i dignament, sense interminables esperes, així com disposar de personal sanitari amb recursos suficients. L’instem a donar les explicacions pertinents del que està passant a l'Hospital, demanar disculpes i adoptar mesures per tal que això no es torni a repetir.

I per últim, ens agradaria dir-li a l’alcalde senyor Monràs, que estem orgullosos de ser ciutat de l’esport però estaríem encara més orgullosos de ser “Ciutat d'una sanitat de qualitat”, sense llistes d'espera i sense gent en lliteres als passadissos i als magatzems.Mollet del Vallès, 9 de gener de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM INSTA L’AJUNTAMENT A POSICIONAR-SE I A INTERVENIR PER LES ACTUACIONS d’ENDESA, EN RELACIÓ ALS COMPTADORS TELEGESTIONABLES


La Plataforma Stop Comptadors alerta de les dures i intolerables accions que fa l’empresa ENDESA per tal d’instal·lar els nous comptadors de llum, aprofitant una mala legislació espanyola, l’ús abusiu de poder, i la manca d’informació d’alguns veïns i veïnes


El Ple del mes de març del 2017 va aprovar per unanimitat, una moció que entre d’altres acords, instava al Govern de la Generalitat i de l’Estat (a qui els correspon la competència) a la paralització preventiva immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables, fins que es donin una sèrie de condicions en relació a aquests nous comptadors, que han generat dubtes, incerteses i bona part de rebuig per part de la ciutadania. Algunes d’aquestes condicions són que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador; que Endesa compleixi amb la normativa europea sobre la lliure competència; que es realitzin estudis sobre l’afectació a la salut; que es garanteixi la protecció de dades personals dels usuaris, entre d’altres.

Canviem Mollet, així com la resta de grups del Consistori, hem tingut coneixement per part de la Plataforma STOP Comptadors, que des d’Endesa s’estan instal·lant aquest tipus de comptadors sense avís als veïns, i sense el seu consentiment. Les informacions apunten que l’empresa està enviant cartes amenaçadores i intimidatòries, així com trucades, per pressionar als veïns i veïnes perquè accedeixin al canvi de comptador.

Des de Canviem rebutgem aquest tipus d’actuacions per part de la companyia elèctrica ENDESA, i ho trobem intolerable.

Per tot això, instem a l’Ajuntament a que intervingui en aquesta situació, per tal de trobar-hi solució, i mostri així coherència amb el posicionament acordat en Ple.

 

Mollet del Vallès, 8 de gener de 2018

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETCANVIEM MOLLET PRESENTA 50 PROPOSTES SOCIALS DE CARA ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2018


Es tracten de propostes d’un gran calat social i que aposten per impulsar millores en el camp de l’habitatge, el civisme, l’educació, la mobilitat, l’economia i l’ocupació, entre d’altres


Canviem Mollet va presentar a finals de la setmana passada una bateria de 50 propostes de cara als Pressupostos Municipals del 2018 que s’hauran de debatre al Ple Municipal del proper dijous 30 de novembre. Com es habitual en Canviem, són propostes que incideixen especialment en matèria social amb la voluntat d’aportar solucions en els diversos camps i matèries que afecten a la vida diària dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. Com no tenim espai per explicar les 50 propostes, a continuació desenvoluparem una selecció d’elles.

En matèria d’habitatge, proposem la creació d’un parc d’habitatges de titularitat municipal de lloguer protegit (accessible i/o social) que ofereixi preus per sota del mercat, dins del quals es puguin preveure habitatges d’inclusió i allotjaments temporals per donar resposta a situacions d’emergència. Per dur tot això a terme, plantegem pressionar als grans tenidors (bancs i fons especulatius) a convertir els seus pisos buits en habitatges de la borsa de lloguer municipal a preus socials, assumint l’Ajuntament al cap de l’any el comprar un o dos d’ells, entre d’altres mesures. Així mateix, proposem crear des de l’Ajuntament una web informativa d’aquesta borsa de pisos que esdevingui un punt de trobada i informació dels llogaters de la ciutat.

Pel que respecta al civisme, demanem primer fer un anàlisi exhaustiu per a determinar quines necessitats i mancances te la ciutat en matèria de neteja i manteniment de la via pública, així com destinar una partida pressupostaria específica per al desenvolupament de més serveis de neteja i per a la implementació del Pacte Local pel Civisme. Creiem que aquest es l’única forma de fer-lo possible i remarcar el compromís polític amb aquest tema de ciutat. A més a més, considerem necessària la contractació d’agents cívics amb un perfil adequat a les tasques a fer en aquest sentit.

En matèria d’educació, sol·licitem dotar suficientment les partides d’ajuts escolars a primària, sobretot llibres i materials, per tal que arribi a tothom qui compleixi els requisits. Aquesta dotació seria provinent de subvencions i partides pressupostaries noves que es poden sol·licitar a la Generalitat. De la mateixa manera també proposem la creació de partides específiques per tal de donar suport a l’educació secundària dels IES, així com crear una línia d’ajuts econòmics per a diferents conceptes com beques de llibres i de menjador.

 

Mollet del Vallès, 28 de novembre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETCANVIEM MOLLET DEFENSA LA NECESSITAT D’UN PLA INTEGRAL D’ACONDICIONAMENT DEL BARRI DE LOURDES


Canviem considera que la presentació del procés participatiu del barri, que ha fet l’Ajuntament, no aborda la totalitat de les mancances existents


Davant l’acte de presentació del procés participatiu de Lourdes que va tenir lloc el passat dijous al Centre Cívic del mateix barri, en el qual la primera Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Mollet, Mireia Dionisio, va assegurar que aquest té com a objectiu decidir el model d’accessibilitat i mobilitat per al barri, des de Canviem Mollet considerem que un cop escoltats els veïns i veïnes de Lourdes el que cal és plantejar un Pla Integral d’Acondicionament del Barri. Així mateix, remarquem negativament que l’alcalde no assistís a un acte d’aquesta importància, en una nova mostra de la seva poca implicació en tot el que respecta a la participació ciutadana, un fet que no va passar desapercebut entre els veïns i veïnes.


En qualsevol cas, des de Canviem Mollet donem la benvinguda, tot i que sigui de forma testimonial, a un procés participatiu del que segons paraules de la pròpia Sra. DIonioso encara no té ni pressupost definit ni dates d’execució, doncs tot depèn del que decideixin els veïns i veïnes. En conseqüència, la seva execució podria allargar-se varis anys.


D’acord als comentaris que es van fer durant el propi acte, els problemes de mobilitat a les voreres s’arrossega des de fa 27 anys, el que fa que des de Canviem ens preguntem: per que ara si? Nosaltres portem reclamant des del mateix inici del mandat municipal que es duguin a terme actuacions al respecte. Recordem que la seva estretor, unides a la ubicació de fanals al ben mig de les mateixes dificulten molt el seu trànsit, especialment en gent gran i persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, la tinent d’alcalde va reconèixer que al no ser els fanals competència de l’Ajuntament, ells no podran fer cap actuació al respecte. En que quedem?


Una altra de les principals reclamacions dels veïns i veïnes són en relació a tenir accés a la fibra òptica i netejar la Riera de Lourdes, fets en els que portem insistint contínuament des de Canviem Mollet des de fa més de dos anys, i que al nostre entendre no es dóna solució, on tot són bones paraules però sense acabar de fer actuacions concretes al respecte, el que redunda en la sensació d’abandonament de la gent del barri per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, durant l’acte es van expressar nombroses queixes de deficiències estructurals que pateix Lourdes més enllà de les voreres i la fibra Óptica.


Des de Canviem creiem que aquesta es una oportunitat per a fer justícia amb el barri de Lourdes, però esperem que no sigui a mitges ni a pedaços. I es que el procés participatiu sempre ha estat el nostre model a seguir per aconseguir una major integració dels veïns i veïnes de Lourdes al teixit local de Mollet,  i així li hem transmès en nombroses ocasions a l’equip de govern municipal.


Mollet del Vallès, 14 de novembre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET RECONEIX ELS 20 ANYS DE L’ENTITAT ADIMO


Aquest diumenge, l’entitat ADIMO: Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial, de Mollet i Comarca ha celebrat els 20 anys de l’entitat.


Canviem Mollet hem assistit a algun dels actes realitzats al Mercat Vell, en concret al taller de dansa i moviment adaptat.


Volem felicitar a l’entitat per la feina feta al llarg d’aquests anys, i per totes les persones a qui representa i per qui treballen incansablement, per aconseguir una millor vida, una ciutat més accessible, i una major conscienciació entre la ciutadania, de les dificultats que comporta i pot comportar la mobilitat reduïda.

Canviem i ADIMO han treballat plegats en alguna ocasió, com és el cas de la moció que es va aprovar al ple de novembre de 2015, per la millora de l’accessibilitat a les estacions de tren Sant Fost i Santa Rosa, de la ciutat per a persones amb mobilitat reduïda, persones grans, viatgers amb maletes, cotxets o bicicletes.

Les entitats, de tots els àmbits, són imprescindibles per fer possibles canvis i millores a la ciutat, i ADIMO n’és un exemple.


Mollet del Vallès, 6 de novembre de 2017


EL PLE APROVA TOTES LES MOCIONS I PROPOSTES DE CANVIEM MOLLET, COM LA CONGELACIÓ DE L'IBI, L'ESTUDI DE LA TARIFACIÓ SOCIAL I EL PACTE PEL CIVISME


Canviem aprova les seves mocions sobre civisme, defensa de l’educació, blindatge del sistema de pensions, antifranquisme i aconsegueix que l'ajuntament aprovi defensar l'autogovern de Catalunya tot oposant-se tant al 155 com a la DUI


Volem aprofitar aquest espai per tal de fer un petit repàs del que ha estat el Ple Municipal del passat 30 d’octubre, el primer del present curs polític un cop que l’alcalde va procedir a l’anul·lació del que havia d’haver tingut lloc el passat mes de setembre. En primer lloc, volem mostrar la nostra satisfacció per haver aconseguit al Ple el compromís de l’equip de govern de procedir a la congelació de l’IBI a les Ordenances Fiscals, així com el fet de començar a estudiar la implantació del model de tarifació social que fa tant temps que venint reclamant de cara als Pressupostos Municipals. En conseqüència, ens vam abstenir en l’aprovació de les ordenances fiscals donat que es van recollir moltes de les nostres propostes al respecte, però no va ser suficient per donar el nostre vot favorable ja que entenem que encara s’han de millorar moltes coses. Per exemple, no ens agrada la congelació de les ordenances plantejada de l’equip de govern perquè crea desigualtats entre les classes socials (considerem injust que això s’apliqui d’igual manera als que més tenen com al que menys). Així doncs, apostem per un canvi de model tant d’ordenances com de pressupost, fent-les més clares i entenedores per la ciutadania, però valorem el fet de corregir una eventual pujada de l’IBI perquè no repercuteixi econòmicament en la ciutadania, així com estudiar l’aplicació de la tarifació social.

 

Respecte a les nostres mocions, valorem especialment que el Pacte Local pel Civisme que proposàvem hagi estat aprovar per unanimitat, el que significa un magnífic punt de partida per començar a construir una ciutat més neta, agradable i sostenible de la qual la ciutadania es senti orgullosa. També ha estat molt important per nosaltres l’aprovació de la nostra proposta en defensa de l’educació com a eina de cohesió social, especialment en aquests moments en els que la comunitat educativa catalana ha rebut atacs injustos i inacceptables per part de la dreta espanyolista més rància de PP i C’s. Precisament, han estat els grups municipals d’aquestes dues formacions els únics que hi han votat en contra, esgrimint arguments que només es poden entendre des de la més profunda ignorància o des de la mala fe. D’això últim també n’hem estat testimonis quan en relació a la nostra moció de blindatge constitucional del sistema de pensions, la portaveu del PP ha argumentat “que hi ha massa gent gran” i que això “tindria un enorme cost per l’estat”, assegurant amb la pujada del 0,25% es “mantenia el poder adquisitiu” de les persones pensionistes. Finalment, aquesta moció ha estat aprovada amb el suport del PSC i l’abstenció de la resta de grups.

 

Pel que respecta a la nostra moció de rebuig a la suspensió de l’autonomia de Catalunya i en defensa de l’autogovern, hem aconseguit que el PSC es desmarqués de la postura del seu partit a nivell nacional i situar així al nostre Ajuntament en la posició majoritària en relació al moment polític que viu Catalunya, rebutjant tant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució com la Declaració Unilateral d’Independència. En aquest sentit, volem destacar que el PDeCAT va votar-hi en contra, alineant-se tant amb el PP com amb C’s, que són precisament les formacions que estan aplicant tota la repressió contra l’autogovern de Catalunya.

 

Finalment, ens alegrem d’haver aconseguit l’aprovació de la nostra proposta sobre la declaració de “persona non grata” a la Familia Franco i per la recuperació del Pazo de Meiràs,

 

així com d’haver contribuït a tirar endavant algunes mocions interessants presentades per altres formacions, com la de condemna contra l’actuació policial en el referèndum de l’1 d’Octubre, en defensa de la llibertat d’en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, per declarar Mollet ciutat solidària amb l’Alzheimer i per adherir-nos al projecte “No puc esperar”, relativa a aquelles persones que necessiten utilitzar el WC urgentment a causa d’un problema mèdic no contagiós promoguda per l’Associació de malalts del Crohn o Colitis Ulcerosa

 

Mollet del Vallès, 31 d’octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


 

CANVIEM MOLLET
CONTRA L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 QUE SUSPÈN L'AUTOGOVERN DE CATALUNYA APROVAT PEL GOVERN DEL PARTIT POPULAR AMB EL SUPORT DE CIUDADANOS I PSOE


Davant de l’anunci del govern del Partit Popular de fer ús de l’article 155 de la Constitució Espanyola, que liquida de facto l’autonomia catalana, mostrem el nostre total rebuig.

Rebutgem la complicitat, la connivència, el suport de Ciudadanos i PSOE, que lluny de buscar alternatives polítiques a la crisi, s’han sumat al carro de la repressió, l’autoritarisme i la vulneració de drets i llibertats. I s’han resignat a utilitzar la força en comptes del diàleg.


Des de Canviem Mollet observem amb preocupació, decepció i indignació el paper que està fent el PSOE, donant tot el seu suport a una mesura que fractura la societat i empitjora encara més, la situació actual.


Davant d’aquests posicionaments i de les darreres dimissions de membres de l’executiva del PSC, Canviem insta a la primera secretària del PSC de Mollet i primera tinenta d’Alcalde, Mireia Dionisio, així com l’Alcalde, a pronunciar-se com a agrupació molletana i com a membres al capdavant del govern municipal, en relació a l’anunci d’aplicar l’article 155 i la intervenció de Catalunya, i també en relació al paper del PSOE.


Fa uns dies s’ha conegut el comunicat que han signat diversos alcaldes socialistes com Josep Mayoral, de Granollers, Núria Parlon de Santa Coloma de Gramenet, Jordi Ballart de Terrassa, entre d’altres, on es posicionen clarament contra la intervenció de l'autonomia i han demanat al PSC que no l'avali "en cap cas".

 

Davant d’aquest manifest, i davant la gravetat dels fets que s’estan succeint i que poden succeir properament, el grup municipal de Canviem Mollet demana que el PSC de Mollet es defineixi davant de la mesura anunciada.

 

Mollet del Vallès, 23 d’octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET I LES SEVES PROPOSTES PER LA CIUTAT


A banda d’estar treballant en les nostres propostes per les ordenances fiscals i el pressupost 2018, al proper Ple d’octubre, Canviem presenta una sèrie de mocions, d’àmbit local i general, sobre Civisme, Pensions i Democràcia.

La neteja, l’estat de la ciutat i l’ús de l’espai públic, ens porten a parlar de civisme. Proposem un PACTE LOCAL PEL CIVISME, on hi participin: govern, grups municipals, tècnics municipals, associacions de veïns, entitats, empreses, entre d’altres. Treballar temes com: la neteja i el manteniment de la via pública, reciclatge i ús deixalleria, tinença d’animals de companyia, convivència, contaminació acústica, i altres qüestions contingudes a les ordenances municipals. Treballar conjuntament per trobar solucions als problemes que tenim i arribar a compromisos de la ciutadania.  La moció de pensions, és d’interès per a totes les persones, grans i joves. En defensa del sistema públic de pensions, i per assegurar que cap govern pugui retallar o privatitzar-lo.

Proposem sumar-nos a la reivindicació de la Taula Estatal Pro-referèndum de les Pensions per a una reforma de la Constitució, amb un article que obligui el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions i a la seva protecció. En defensa de la gent gran i EN DEFENSA DE LES PENSIONS de tots els treballadors i treballadores.

Reclamem Justícia i Democràcia, i ho fem en tots els àmbits. En aquest cas, recollim proposta de la societat civil per a la recuperació del patrimoni públic “el Pazo de Meirás”, en mans de la família del dictador Franco, i perquè sigui expropiat per interès social, JUSTÍCIA HISTÒRICA I HIGIENE DEMOCRÀTICA. Per impedir l’ús d’aquest immoble com a espai per a exaltar el feixisme; així com exigim la il·legalització de la Fundació Franco. La seva existència és un insult a la democràcia i a la llibertat. 

 

Mollet del Vallès, 20 d’octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET AMB LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I ELS DRETS SOCIALS


Canviem troba inacceptable que s’exerceixin mesures de repressió contra membres de la societat civil per les seves postures polítiques, així com el fet que els poders públics dirigeixin i condicionin l’opinió dels principals mitjans de comunicació


Des de Canviem Mollet considerem absolutament intolerable en qualsevol democràcia empresonar portaveus de la societat civil per idees i manifestacions polítiques i exigim la llibertat immediata d’en Jordi Sanchez i d’en Jordi Cuixart, que avui ja són presos polítics. Així mateix, demanem a la resta de forces polítiques no ser còmplices d’aquest gravíssim atac a les llibertats fonamentals i als drets civils.

En aquest sentit, cal recordar que Canviem Mollet va néixer amb la idea de garantir i proporcionar els espais de llibertat a la ciutadania per tal que aquesta pugui exercir en primera persona la democràcia real. Un dels nostres objectius principals ha estat crear un espai on les persones de tota condició siguin subjectes actius i de ple dret en la presa de decisions públiques. En front de polítiques que es fan d’esquena a la ciutadania, des de Canviem apostem per obeir el mandat ciutadà i lluitem per tal que els poders públics dotin de valor, facilitin i sobretot no entorpeixin els processos d’associacionisme, d’autoorganització i de mobilització ciutadana en pro de les reclamacions que aquestes consideren justes.

Per això mateix, des de Canviem Mollet sempre estarem al costat dels moviments pacífics de la societat civil que reivindiquen els seus drets i llibertats, i en conseqüència, considerem que el govern de l’Estat espanyol no pot girar l’esquena a una societat unida en més d’un 80% pel dret a decidir el futur polític de Catalunya. La repressió que ahir exercia l’Estat contra activistes sindicals en vagues generals que lluitaven per defensar els drets socials de la classe treballadora (cal recordar el cas dels estudiants Isma i Dan,i detinguts en el transcurs de la Vaga General del 29 de març de 2012, sobre els quals es va aprovar una moció de suport al nostre ajuntament) ha evolucionat a dia d’avui amb l’empresonament també de líders de la societat civil organitzada. Entre mig de tot plegat, hem viscut les detencions de titellaires per fer sàtira política o de “tuitaires” que feien acudits de dirigents franquistes a les xarxes socials, tot això a l’empara d’una Llei de Seguretat Ciutadana totalment impròpia d’un estat de dret del Segle XXI.

Aquesta limitació de les llibertats no s’exerceix únicament utilitzant les forces i cossos de seguretat i certs estaments del poder judicial totalment polititzats, que són les eines repressives més directes de les que disposen els poders públics, sinó també a través de la manipulació i tergiversació dels mitjans de comunicació que tenen al seu abast, ja sigui pel seu caràcter públic o pels interessos econòmics que se’n deriven d’aquesta relació. Avui en dia, es totalment necessari garantir el dret dels ciutadans a accedir a una informació veraç i no manipulada, no només a nivell general, sinó també a nivell local, on també hem estat testimonis directes de lamentables episodis d’aquest tipus.

 

Mollet del Vallès, 17 d’octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETCANVIEM MOLLET DIU NO A LA DUI i NO AL 155


La formació considera que una Declaració Unilateral d’Independència comportaria un agreujament de la crisi.

L’aplicació de l’article 155 per part de l’estat no és la manera de resoldre la qüestió catalanaCanviem Mollet veu amb preocupació els possibles esdeveniments dels propers dies, davant la possibilitat de declarar la independència de forma unilateral per part del govern de la Generalitat, així com una aplicació de l’article 155 de la Constitució per part de l’estat, com a resposta a la DUI, i intervenir l’autonomia de la Generalitat.

Canviem aposta per continuar el diàleg fins al darrer moment, consideren que malgrat l’escenari actual no és tard, i així doncs, es va sumar a la crida ciutadana del passat dissabte dia 7, amb el lema “Parlem?/ Hablamos?”.

Les darreres mobilitzacions dels últims dies demostren les diferents sensibilitats que existeixen, i la gran massa social que està per dialogar, malgrat les evidents dificultats. Referent a aquest fet, Canviem no entén el posicionament del PSC a Catalunya, ja que per una banda van vestir de blanc, a les concentracions del dissabte on es demanava diàleg, i per altra banda, van manifestar-se el diumenge, amb els que negaven el diàleg i directament plantejaven l’aplicació del 155. Els instem a que s’aclarin: on volen estar?

El trasllat de les seus de diferents empreses emblemàtiques de Catalunya, davant la imminent DUI, afegeixen complexitat, i fa recomanable no dur a terme accions precipitades, o accions que suposin trencaments. La formació reconeix que és necessari tensar per forçar canvis, però les dues parts s’equivoquen si no cerquen més diàleg i resoldre-ho amb política.

Mollet, 9 de octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

CANVIEM MOLLET FA UNA CONDEMNA TOTAL A LA REPRESSIÓ POLICIAL EXERCIDA PEL GOVERN ESPANYOL DAVANT LA MOBILITZACIÓ DE L’1-O A CATALUNYA


Canviem es suma a l’aturada de país i a les diverses mobilitzacions a favor de la democràcia, que s’han celebrat. Canviem lamenta l’irresponsable i incendiari discurs de Felip VI


Els fets es succeeixen molt de pressa, des de l’anunci i celebració del referèndum de l’1-O fins a data d’avui, i des de Canviem Mollet volem fer algunes consideracions:

- A la ciutat de Mollet, es va viure una mobilització el dia 1 d’octubre, marcada per un civisme exemplar de totes les persones que hi van participar.

- Condemnem totalment l’acció desproporcionada, brutal i desmesurada dels cossos de seguretat de l’estat (policia nacional i guàrdia civil) sota les ordres del govern de Rajoy, que van utilitzar la força i una repressió sense mesura i sense justificació, contra homes i dones en actitud cívica i pacífica. Res no justifica la violència que es va exercir a Catalunya. I en aquest sentit, s’ha sumat a l’aturada de país i a les diferents mobilitzacions a Mollet, Granollers i Barcelona.

Aquests fets tan greus, únicament serveixen per mostrar i demostrar de nou, la incapacitat per governar del president Rajoy i el seu equip, que ha de dimitir de forma immediata. El PSOE ha de deixar de fer-li el joc al PP, i jugar i implicar-se. És inacceptable que no s’hagi condemnat la violència exercida, i que no es sumi ni s’acosti tan sols, a fer efectiva una moció de censura.


Entenem que el PSC, des de Catalunya, ha de pressionar perquè el seu referent a Espanya deixi d’una vegada per totes, d’actuar com un soci i aliat fidel del PP, fent que ja un i altre no es diferenciïn.

Les dones i els homes de Mollet, i les dones i els homes de Catalunya, es mereixen una solució pacífica, dialogada i política al conflicte que vivim i que pot deixar ferides i una fractura tan profunda que costin molt de curar.


El fracàs del govern català i l’espanyol és evident, davant la situació a que hem arribat i que lluny de millorar, s’agreuja cada dia: 

- la nul·la separació de poders a l’estat, que fa que el govern espanyol utilitzi la justícia al seu interès.

- la manipulació de mitjans públics d’informació.

- l’acceleració cap a decisions del govern de Catalunya que facin més insalvable i irresoluble el conflicte. 

- També l’acceleració cap a una declaració unilateral d’independència.


Davant d’una eventual DUI, Canviem Mollet expressa que no és la sortida desitjable, ho veu amb preocupació, i no tindria el seu suport.

 

A nivell local, creiem que és necessari un cert retorn a la normalitat molletana, aturada en gran part per la celebració del referèndum, i que va fer que es suspengués el Ple. Canviem Mollet considera que cal seguir abordant les qüestions que han quedat en un segon terme, i que més preocupen a la ciutadania i que no estan resolts: habitatge, ocupació, emergència social, etc.


Finalment, una consideració al voltant del discurs que va fer el ciutadà Felip VI, en relació als fets que estan succeint a Catalunya:

- Lamentem la total irresponsabilitat i inutilitat de les seves paraules, que lluny de plantejar la necessitat de buscar una solució, o de trobar espai pel diàleg, incendien més la situació. Lamentem la manca absoluta de condemna a les agressions i la repressió exercida contra el poble de Catalunya. L’estratègia de Rajoy i Felip VI, ens aboquen a un carreró sense sortida.

 

Mollet, 4 d'octubre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


COMUNICAT DE CANVIEM MOLLET EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA PER RAONS IDEOLÒGIQUES


Des del grup municipal de Canviem Mollet volem manifestar que arran de les situacions no desitjables que es van viure aquest diumenge a Mollet i a Saragossa en contra de la democràcia rebutgem qualsevol acte de violència de qualsevol tipus i demanem:

Respecte a la vida personal de tothom.


No es pot atacar a ningú per raó de la seva ideologia en cap àmbit ni circumstància.


Es indispensable separar l’àmbit privat del públic.

Demanem també la seva aplicació a les referències personals que s’han utilitzat en el debat polític al Ple Municipal o d’altres espais de la nostra ciutat.


No es poden ni podem legitimar actituds d’aquests que no respecten els qui opinen de diferent manera.


A Saragossa es van viure per part de diversos càrrecs electes de tot l’estat inclòs del nostre Regidor Xavier Buzón Portaveu de Canviem Mollet, una situació del tot intolerable. Un grup de radicals, intolerants i feixistes, van impedir la sortida de mes de 300 càrrecs electes, davant la passivitat i silenci de les forces policials que havien de garantir-ne la seva seguretat.


No consentirem ni l’ús de la coacció amb insults, ni tampoc la doble vara de mesurar dels qui ostenten els mitjans de garantir la protecció i la seguretat, ni d’una banda ni de l’altra.


Finalment fem una crida al diàleg entre totes les parts que protagonitzen l'actual conflicte polític perquè estableixin espais polítics de diàleg on resoldre de forma democràtica la situació que a hores d'ara vivim a Catalunya.


Mollet, 26 de setembre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


COMUNICAT DE CANVIEM MOLLET SOBRE L’AJORNAMENT DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE SETEMBRE


En relació a l'ajornament del ple municipal per decisió de l'alcalde Josep Monràs i que aquesta decisió ha estat presa per motius de seguretat, ens agradaria expressar que des de Canviem Mollet desconeixem aquestes amenaces i a qui han estat dirigides.

Des del nostre grup municipal respectem profundament les recomanacions del Cap de la Policia Municipal, però ens agradaria que haguessin estat més concretes per poder valorar-les millor.

Dit això condemnem rotundament qualsevol incitació a la violència o acte violent i reafirmem la nostra crida al diàleg i a l'acord polític en tots els àmbits i per tots els mitjans.

En Canviem Mollet desitjaríem que la normalitat democràtica no es veiés alterada i lamentem que sigui així, haguéssim preferit celebrar el ple com correspon cada mes. Per prudència no entrarem a qüestionar aquesta decisió d'alcaldia ja que ens falten elements de judici per poder valorar-la correctament.

 

Mollet, 21 de setembre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DE CANVIEM MOLLET DAVANT LA CRISI POLÍTICA A CATALUNYA


Des del Grup Municipal de Canviem Mollet volem fer públic el nostre total rebuig a les actuacions dirigides pel govern del PP per tal de frenar la crisi política a Catalunya


El govern de l’Estat espanyol està vulnerant drets bàsics i elements fonamentals d'una democràcia com són: la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i de pensament, de manifestació, de confidencialitat de les comunicacions... i posant també en entredit la separació de poders. Unes actuacions que representen una situació de repressió que recorda a temps passats i que lluny d'ajudar a solucionar el problema polític l'agreugen entrant en una espiral de conflictivitat que enverina la convivència democràtica.

 

Per tot això volem reafirmar el nostre compromís amb les llibertats democràtiques, amb la defensa dels drets civils, socials i polítics i amb tots els valors (diàleg, civisme, pacifisme, democràcia, ...) que fan possible un país democràtic. I exigim a totes les forces polítiques i socials que siguin lleials a aquests principis, defugint tot tipus d'accions violentes o coactives i respectant la diversitat i la pluralitat.

 

En aquest sentit posem com a exemple la proposta que des del Congrés de Madrid han fet els grups UNIDOS PODEMOS i EN COMÚ PODEM per tal de convocar una assemblea de representats polítics de totes les forces que defensin una sortida dialogada i democràtica, escoltant la veu dels catalans, a aquesta crisi política que afecta a l'encaix de Catalunya però que també representa una greu crisi espanyola que ens demostra les limitacions i l'esgotament de l'escenari polític sortit del pacte constitucional del 78.

 

Per últim fem una crida a participar de forma cívica i democràtica en els actes de protesta i de resistència pacífica que es puguin celebrar a tots els nivells contra aquesta escalada repressiva del govern del PP i en defensa de drets i llibertats.

 

Mollet del Vallès, 20 de setembre de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


Canviem Mollet presenta una moció de cara al Ple que tindrà lloc el proper 20 de juliol amb la voluntat d’aportar solucions a la problemàtica situació dels lloguers que tenim avui en dia. Hem de tenir present que l’esclat de la bombolla immobiliària, la restricció del crèdit i la precarització laboral han generat una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit a les operacions de fons especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus. Només durant el 2016, els lloguers s’han encarit un 14,6% a Catalunya i un 16,2% a la demarcació de Barcelona.

En aquest sentit, la moció que presenta Canviem Mollet insta al govern de l’Estat a que reguli el mercat privat de lloguer impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, que doti d’autonomia als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri per tal d’impedir lloguers abusius. Així mateix, se li demana  que derogui les modificacions de la llei d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de mínims:

a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació "de facto" del desnonament exprés).
b) Ampliar el límit legal per prorrogar tàcitament el contracte de lloguer, de 3 a 5 anys, com a mínim.
c) Reinstaurar l'obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a l'índex de preus de consum (IPC).

Amb aquesta moció Canviem Mollet aposta per impulsar la creació d'un parc públic de lloguer utilitzant els habitatges buits de grans tenidors d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social, mitjançant la seva cessió obligatòria a les administracions públiques que així ho exigeixin. Tot això tenint en compte que haurà de ser el Govern de Catalunya les que tinguin la capacitat de generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho decideixen, uns objectius mínims de percentatge d'habitatge públic del seu parc total.

Finalment des de Canviem Mollet seguirem treballant per tal de poder introduir en un futur proper, altres mesures que facin més qualitatiu el tracte a l’hora de llogar un habitatge. La pressió inversora de determinats barris de la ciutat o bé la renda mitjana de les famílies en cada barri, també serian aspectes a tenir en compte per tal d’arribar a regular d’una manera més justa els preus dels lloguers a la ciutat.

 

Mollet del Vallès, 17 de juliol de 2017 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET

CANVIEM MOLLET DEMANA LA REGULACIÓ DELS PISOS DE LLOGUER I LA CREACIÓ D’UN PARC PÚBLIC D’ARRENDAMENT D’HABITATGES


Es tracta d’una moció que te per objectiu la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguerNOVA SENTÈNCIA DESFAVORABLE PER A MOLLET; NOU EXEMPLE DE MANCA DE TRANSPARÈNCIA CAP A LA CIUTADANIA I ALS REPRESENTANTS POLÍTICS


Una sentència del Tribunal Superior de Justícia, de 30 de novembre de 2016, resol contra l’Ajuntament i l’empresa municipal Mollet Impulsa (abans Promosol), en estimar “en part” el recurs interposat per EuroCarat, S.L. contra l’adjudicació de la finca on hi ha instal·lat Decathlon


En data 26 de març de 2008, l’empresa municipal Promosol, va adjudicar a la societat Decathlon españa SAU, la finca d’ús terciari T1 de La Vinyota. S’hi havia presentat una altra oferta, la d’Eurocarat S.L., que hi volia instal·lar un MediaMarket; un mes després de l’adjudicació, va presentar recurs contra l’adjudicació.


Des d’aquell 2008 fins avui, aquesta qüestió s’ha tractat als tribunals durant anys, i el dia 8 d’octubre de 2012 hi va haver sentència desestimant recurs. Aquesta, va estar a la seva vegada recorreguda, i finalment el 30 de novembre de 2016, el Tribunal de Justícia ha resolt estimar parcialment que se li adjudiqui la finca a Eurocarat.


És una “estimació parcial” perquè, entre d’altres elements, el text no reconeix el dret a indemnització, perquè diu “no existeix impossibilitat legal o material d’executar la sentència”, és a dir, no és impossible instal·lar MediaMarkt en el lloc de Decathlon. Ara bé, i element important, si es determinés que és impossible, aleshores sí seria procedent el reconeixement d’una indemnització econòmica, d’import desconegut a data d’avui.


El grup municipal d’ICV-EUiA en el seu moment, ja va mostrar la seva preocupació per la gran diferència (2 milions d'euros) de les ofertes econòmiques presentades per les dues empreses, i el fet que s’escollís la més baixa, malvenent sòl municipal, i perdent recursos per poder fer front a necessitats de la ciutat.  Es va exposar en diversos articles, i en el ple d’abril de 2008, quan es portava a aprovació l'informe per a l'atorgament a Decathlon de la llicència comercial de la Generalitat.

 

Des de Canviem Mollet destaquem que el gerent de Promosol ja va avisar del risc d’impugnació i la secretària va fer-ne un informe negatiu. Contra aquestes alertes dels tècnics i assessors experts, el regidor socialista Josep Garzon va deixar clar que l’adjudicació a Decathlon era una decisió política, i l’alcalde va dir que l’opció és un risc com moltes adjudicacions, però Decathlon farà de locomotora comercial de Mollet.

 

Molts diran que no ens preocupa la ciutat, i precisament perquè ens preocupa i molt, i perquè defensem els interessos dels veïns i veïnes, ja fa anys vam alertar dels riscos que ara, són fets reals.


No valoràvem ni tampoc ho fem ara, la idoneïtat o no d’un establiment o un altre, perquè no és aquesta la qüestió. El que posem per damunt de tot, és la legalitat, el compliment de les normes, la transparència i el rigor.


Canviem Mollet, 11 de juliol de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PROPOSA EL RECONEIXEMENT MUNICIPAL DE LES PERSONES QUE HAN PROTAGONITZAT ACTES HEROICS DE MANERA ALTRUISTA I VOLUNTÀRIA


Considerem que és difícil i desaconsellable comparar actes heroics entre sí, i és més delicat encara quan uns els reconeixem i d’altres no


Des de Canviem Mollet vam presentar al Ple del 27 de juny una esmena a una moció del PP, la qual proposava reconèixer un acte únicament pel volum mediàtic que havia tingut (el conegut cas d’Ignacio Echevarría), i sense ni per un segon no valorar el sacrifici, la solidaritat i la valentia de la persona que es volia reconèixer, això no pot ser fruit d’un impacte dels mitjans de comunicació.


A la nostra ciutat tenim exemples i testimonis propers, que han fet heroïcitats properes. Si estem d’acord en què cal subratllar aquests bons i humans comportaments, per què no fer-ho per tothom? En aquest sentit, la nostra esmena al·ludia a que alguns casos ens toquen més perquè són a nivell local, com els alumnes de l'IES Vicenç Plantada de Mollet que van salvar a un nen de 8 anys de morir ofegat, els mossos d'esquadra que van salvar a dues persones grans de morir en un incendi; però també en altres àmbits i més a nivell general, com el cas del gallec Ignacio Echevarría, per la seva història de valentia, coratge i principis ètics, també podem pensar en tot el personal mèdic que dia a dia salva vides; o els bombers, entre molts d’altres.


Entenem que no és tasca senzilla ni oportuna la d’establir nivells ni categories, ni donar més o menys importància a unes o altres en aquests actes heroics i altruistes, però sí que és positiu reconèixer-les. Per tot això, plantejàvem que les propostes dels grups municipals relatives a ciutadans i ciutadanes que considerin heroics pels seus actes i per això es sol·liciti que algun espai de la ciutat dugui el seu nom, es traslladin a la Comissió de Nomenclàtor perquè es debatin i s’acordin.


Malauradament no va haver-hi possibilitat de debatre-la ni votar-la perquè la portaveu del PP va retirar la moció que la va originar, per tal d’evitar que la nostra esmena fos aprovada, doncs era coneixedora que aquesta comptava amb el suport majoritari del Ple, cosa que no succeïa amb la seva proposta original. Un cop retirada, ens vam comprometre a treballar un text consensuat, cosa que no sabem si encara hi ha voluntat per part del PP, després del que s’ha publicat, o bé únicament buscava un moment de glòria i populisme, a més d’atacar a qui està fent propostes de ciutat, constructives i que millorin la vida de les persones de Mollet.

Mollet del Vallès, 4 de juliol de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


MENTIDES? NO GRÀCIESCANVIEM MOLLET PRESENTA TRES MOCIONS AL PLE DE JUNY


Són tres mocions que tenen per objectiu fer prevaldre els drets i interessos de la ciutadania en diferents temes d’actualitat, tant a nivell estrictament local com en un àmbit més general: sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica, rebutjar la disposició addicional 27 del projecte de pressupostos generals de l’estat 2017 i per promoure l’aprovació de la “Llei d’Igualtat LGTBI” amb motiu de la celebració del 28 de juny Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI


Canviem Mollet presenta una nova sèrie de mocions de cara al Ple que tindrà lloc el proper 26 de juny amb la idea d’aportar solucions i buscar consensos per una societat més justa i igualitària. En aquest sentit, volem que l’Ajuntament de Mollet recapti dels Registres de la Propietat la llista dels béns immatriculats a l’empara i durant la vigència de l’article 206 de la Llei Hipotecària per l’Església Catòlica. D’aquesta manera pretenem posar fi als privilegis impropis d’un estat aconfessional originats arran de la modificació del Reglament Hipotecari per part del govern del PP d’Aznar al 1998, el qual va permetre la inscripció de temples de culte en el Registre de la Propietat. Davant la manca de títols de propietat sobre aquests, la jerarquia catòlica va ressuscitar l’ús de dues normes franquistes que equiparaven l’Església amb l’Administració Pública, atorgant-li el privilegi d’accedir al registre de la propietat sense necessitat d’aportar títol de domini, a la vegada que equiparava els diocesans amb notaris per tal de certificar-se a si mateixos la propietat d’un immoble no inscrit.

 

Així mateix, volem que l’Ajuntament de Mollet mostri el seu rebuig als reiterats atacs a l’autonomia municipal per part de l’actual govern del PP i els partits que li donen suport (com es el cas de C’s), exigint l’eliminació de la disposició addicional 27 dels Pressupostos Generals de l’Estat. Cal recordar que aquesta disposició respon a un intent d’impedir els processos de remunicipalització de serveis per part dels Ajuntaments, que res te a veure amb els PGE, i que generen un greu conflicte democràtic, on els responsables polítics municipals no poden aplicar aquelles polítiques que considerin més adients per a anteposar els interessos col·lectius als privats. Considerem necessari, doncs, que l’Ajuntament es comprometi a fer totes les accions que estiguin al seu abast per a impedir que això es produeixi.

 

Finalment, des de Canviem Mollet presentem una moció amb motiu de la celebració el proper 28 de juny del Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI. En aquest sentit, tenim la voluntat que s’insti al Govern de l’Estat a aprovar la proposta de Llei contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals, i d’igualtat social del col·lectiu LGTBI, registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.

  

Mollet del Vallès, 20 de juny de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET CONSIDERA INSUFICIENT EL NOU CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE VALLÈS VISIÓ


Canviem Mollet considera arbitrari el criteri que s'ha seguit a l'hora de determinar quines entitats hi estaran representades


Des de Canviem Mollet venim denunciant des de l'inici de la legislatura l'ús partidista dels mitjans locals per part de l’equip de govern municipal. En aquest sentit, donem suport a una moció del Grup Municipal d'Ara Mollet-ERC sobre la creació de consells editorials dels mitjans de comunicació locals, la qual garanteix entre d'altres coses la pluralitat dels mateixos.


Tot i que la creació del nou Consell de Participació a Vallès Visió és un avanç respecte a l'antic Consell Assessor, creiem que a mig termini pot arribar a ser igual d'inoperatiu que el seu predecessor, ocultant sobre una capa d'aparent participació la mateixa manipulació endèmica de sempre.


Des de Canviem Mollet no entenem els criteris que s'han seguit a l'hora de determinar les entitats que han de composar el nou Consell, com es el cas de l'Hospital de Mollet o de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès. Per què aquestes entitats hi estaran representades i d'altres no? Ens agradaria una explicació detallada i convincent al respecte, dons a primera vista sembla que s'ha fet d'una forma arbitrària. Des del nostre punt de vista manquen més organitzacions socials i veïnals, les quals aportin una mirada local pròpia de Mollet, tot i que el Consorci de Vallès Visió tingui un àmbit d'actuació supramunicipal.


A Canviem Mollet creiem en un nou model de comunicació local, més eficient, més proper a la ciutadania, menys professionalitzat i que actuï en base a criteris informatius i no polítics. Dissortadament, ara per ara estem molt lluny de tot això si tenim com a referència els mètodes amb els quals l'equip de govern municipal del PSC ve governant

 

Mollet del Vallès, 13 de Juny de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET CONVOCA UNA ASSEMBLEA DE RENDICIÓ DE COMPTES DEL GRUP MUNICIPAL


Aquest mes de juny fa 2 anys de l’inici de la legislatura, i perquè hi creiem fermament i perquè ho vam establir al nostre codi ètic i programa, toca fer Rendició de Comptes.
I això és el que volem fer des del grup Municipal:  fins explicar amb detall i transparència, la feina feta fins ara, tant a la institució com al carrer, i tant pel que fa a la part organitzativa, econòmica o de propostes.
Us convoquem a una assemblea on presentarem i comentarem la Memòria 2015-2017, d’actuació del grup Municipal de Canviem Mollet.

Dia: Divendres 9 de juny de 2017
Hora: 18:30h
Lloc: Museu Abelló (Sala d’Activitats educatives)


CANVIEM MOLLET VALORA LA MEITAT DE LA LEGISLATURA DEL GOVERN MUNICIPAL DEL PSC


La nostra ciutat té molt potencial i riquesa, però ha perdut una oportunitat. 

Ha perdut en transparència i participació. 

Ha perdut en buscar el consens per sobre del conflicte , i que es treballi per tothom per igual.

Aquesta és la legislatura del canvi frustrat

Amb el pacte encobert del PSC i els partits de la dreta (PDeCAT, C's i PP), algunes propostes de millora per a la ciutat s'han rebutjat, tan sols per l'afany de continuar controlant-ho tot.


Mollet del Vallès, 24 de maig de 2017

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PRESENTA QUATRE MOCIONS AL PLE DE MAIG


Són quatre mocions que tenen l’objectiu de tractar i millorar aspectes importants de l’actualitat, tant a nivell estrictament local com en un àmbit més general: el rebuig cap a qualsevol forma de corrupció, l’aposta per donar presència a tots els grups municipals del Consistori a la Radio local, en suport del manifest que reclama més recursos pels CAP’s i, finalment, per limitar les pràctiques abusives envers els treballadors i treballadores de les empreses multiserveis


Canviem Mollet presenta de nou una bateria de mocions de cara al Ple que tindrà lloc el proper 29 de maig amb la voluntat d’aportar solucions i buscar consensos en pro d’una ciutat més socialment justa. En aquest sentit, volem sumar-nos a la lluita contra la corrupció en tots els àmbits, un dels mals que dissortadament està més d’actualitat i que posa en risc la convivència per la incorrecta gestió dels recursos públics. Des de Canviem Mollet diem prou a governs opacs, al crim organitzat dins de les institucions i als robatoris a la ciutadania.

 

Així mateix, volem garantir que a Mollet cada grup municipal disposi d’igualtat d’oportunitats a l’hora de comunicar-se amb la ciutadania. Per això mateix, presentem una moció perquè l’espai del Portaveu de Ràdio Mollet s’obri a la ciutadania, per tal que aquesta pugui fer preguntes i comentaris a tots el grups municipals, i no únicament als regidors i regidores de l’equip de govern. Creiem que es absolutament necessari democratitzar les ones radiofòniques i afavorir que cada opció política del Consistori pugui interactuar a traves d’aquest espai amb la població.

 

En un altre ordre de coses, volem mostrar el nostre compromís amb una sanitat pública i de qualitat, especialment amb l’atenció primària que es dona als nostres CAP’s, que es un referent per a persones i famílies en el seu dia a dia. Es per aquest motiu que presentem una moció on donem suport al manifest dels treballadors i treballadores del sistema sanitari pel qual es demana que es doti a l’atenció primària de més personal, capacitat de decisió i un augment del pressupost que s’hi dedica.

 

Finalment, des de Canviem Mollet presentem una moció a iniciativa d’UGT, que compartim al 100%, en referència a les empreses multiserveis amb les que treballa l’Ajuntament. L’objectiu es que el Consistori es comprometi a limitar les pràctiques abusives que duen a terme aquestes grans empreses, especialment pel que respecta a les condicions laborals del seu personal. Considerem que es el deure d’una institució pública el vetllar perquè es garanteixin unes bones condicions pel personal laboral de les empreses que contracta.

  

Mollet del Vallès, 23 de maig de 2017

 GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


DES DE CANVIEM MOLLET CONDEMNEM LA CORRUPCIÓ I PRESENTEM UNA MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL EL PRÒXIM DIA 29 DE MAIG


A Canviem Mollet no hem ni podem mirar a una altra banda, condemnem la corrupció.No hi ha excusa possible que justifiqui aquesta situació de saqueig, robatori, i corrupció permanent, no és una qüestió d'opció política és una qüestió de "legítima defensa"


Assistim al trist espectacle de veure dia rere dia com alguns dels que van ser elegits per governar, legislar i vetllar pel bé comú han fet cas omís de les seves obligacions morals i legals, transformant-se en una autèntica xacra que amenaça de forma molt greu l'estat de dret.


La corrupció que ens envaeix ja no només consisteix en el robatori i saqueig de diners públics, sinó que mitjançant aquest s'atempta contra els drets fonamentals de la ciutadania.


La malversació i apropiació indeguda de diners públics en quantitats escandaloses i al llarg del temps comporta un detriment dels recursos econòmics necessaris per a la prestació de serveis bàsics com la sanitat, l'educació, la dependència o les pensions, sent aquests els pilars del benestar social al que tenen dret tots i totes les ciutadanes que contribueixen o han contribuït amb el seu treball, esforç i sacrifici al llarg de tants anys.

Però ara ens trobem davant d'un nou tipus de corrupció que ataca directament a la separació de poders de l'Estat enfonsant els seus tentacles al poder judicial.


El nomenament del Fiscal Anticorrupció Sr. Moix i la revelació que aquest nomenament era conegut i avalat per destacats membres de la trama corrupta que niava al PP de Madrid, així com els intents del mateix d'evitar actuacions per part dels fiscals que instruïen els casos contra aquests delinqüents és l'atac més greu a totes les garanties de seguretat, igualtat, llibertat i principis democràtics.

Però la taca de la corrupció es descobreix cada vegada més gran davant les proves i l'enfonsament de l'organització criminal i de l'empresonament dels seus membres.

Secretaris d'Estat, el Ministre de Justícia, Ex Presidents com Ignacio González, o Jordi Pujol es veuen esquitxats, imputats o fins i tot empresonats per haver-se convertit en autèntics lladres. Fins al President del Govern ha estat citat a declarar en un d'aquests casos de corrupció i finançament il·legal del Partit Popular, la més clara evidència d'una corrupció que lluny d'estar protagonitzada per casos aïllats s'ha revelat com una autèntica trama criminal amb l'únic objectiu del saqueig econòmic i l'eliminació d'aquelles garanties democràtiques que l'hi impedeixin.


Davant d'una banda de mafiosos només queda l'opció de combatre'ls amb tots els mitjans al nostre abast. Des del carrer manifestant-nos sense cap temor, i des de les institucions amb totes les eines al nostre abast.

 

Per això cal fer-los fora !!! És imprescindible una moció de censura per expulsar els membres d'aquesta trama corrupta en què s'ha convertit el Partit Popular. En cap país del nostre entorn un Govern sustentat per un partit submergit en la corrupció com el del Partit Popular continuaria al capdavant de l'Executiu.


No hi ha excusa possible que justifiqui aquesta situació de saqueig, robatori, i corrupció permanent, no és una qüestió d'opció política és una qüestió de "legítima defensa".

Entre tots i totes hem d'acabar amb aquesta insuportable sensació d'impunitat dels corruptes i aconseguir expulsar-los del Govern i de les institucions perquè acabin a la presó, que és l'únic lloc on mereixen estar.


Mollet del Vallès, 17 de maig de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET CELEBRA EL TRASLLAT DELS JUTJATS, PERÒ ES MOSTRA PREOCUPAT PER LES INVERSIONS REALITZADES EN EL PROJECTE INICIALMENT PREVIST


La formació celebra que per fi es desencalli la ubicació dels nous jutjats, i poder donar un millor servei, però hi ha aspectes que cal aclarir, respecte el terreny i el projecte inicialment previst


La passada setmana, Canviem Mollet va assistir a la visita del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Carles Mundó, en què es va anunciar que entre l’estiu i el 2018, el trasllat dels Jutjats de Mollet a uns locals de Can Fàbregas Nou, serà una realitat.

 

És una bona notícia, perquè representa la solució a un problema de fa anys i que se’n reivindicava una sortida. El trasllat, suposarà millors condicions laborals per als treballadors, un espai més adequat i adaptat per als usuaris del servei, i en particular per als casos de violència de gènere.

Amb tot, des de Canviem Mollet es plantegen una sèrie de qüestions sobre les inversions i accions que s’han fet en els terrenys dels Pinetons, on es preveia construir de zero, el nou equipament.

És necessari recordar que l’any 2008 es va presentar el projecte del futur edifici judicial de Mollet del Vallès, destacant l’avenç que suposaria el nou equipament per a la prestació del servei públic de l'administració de justícia. El nou projecte preveia unificar en una sola seu tots els òrgans judicials.

 

La superfície de l’edifici es preveia d’uns 7.372 m2, en un solar de 5.600 m2. Aquest nou edifici allotjaria els cinc jutjats existents i disposaria d’espai suficient per ubicar-n’hi tres més. La redacció i execució del projecte de construcció va ser adjudicada a Soria i Quintana Arquitectes, SL, per un import de 903.388,20 euros. Les obres havien d’iniciar-se al 2010, i tindrien un cost previst d’11 milions d’euros.

Una obra faraònica i una inversió milionària, que han quedat en no res, després que 7 anys després les obres estan abandonades i les promeses també. Sembla que es repeteix, la idea d’un model que, igual que amb obres com el Parc dels Colors, no era sostenible ni viable.

 

Davant d’aquest anunci, plantegem les següents preguntes:

- A què es destinaran els terrenys dels Pinetons, on ja no aniran els Jutjats?

- Quants diners s’han invertit fins avui, que no han acomplert el seu objectiu?

- Quin paper jugarà l’Ajuntament en la definició de la destinació del terreny?

- Què passa amb el terreny que l’Ajuntament va cedir a través del conveni amb l’Incasòl?

 

Mollet del Vallès, 9 de maig de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


LA REVISTA DEL CANVI
SANT JORDI 2017

prev next
play

CANVIEM MOLLET CELEBRA EL 22 D’ABRIL EL TRADICIONAL ACTE D’HOMENATGE A LA REPÚBLICA


L’acte es celebrarà a les 12h a la Plaça de la República de Mollet i comptarà amb lectura de poemes i manifest, ofrena floral i vermut. A les 11h es farà una batucada als 4 Bancs i posterior cercavila per tal d’animar a la ciutadania a participar-hi


Amb motiu de la commemoració del 86è aniversari de la proclamació de la II República, Canviem Mollet organitzarà el proper dissabte 22 d’abril el seu tradicional acte d’homenatge i commemoració d’aquesta efemèride, mostrant una vegada més el seu compromís amb els valors republicans.

L’acte tindrà lloc a les 12 hores a la Plaça de la República i seguint la línea de l’any anterior, comptarà amb un format consistent en la lectura de poemes relacionats amb el sentiment republicà a càrrec de membres de diverses entitats vinculades al món de la cultura, així com d’altres persones que s’hi vulguin sumar. Tot seguit, es farà la lectura del manifest republicà, el qual aquest any anirà a càrrec d’una personalitat destacada del món local, concretament la Marina Duñach. L’acte conclourà amb els himnes dels Segadors i el de República (Himne de Riego), l’ofrena floral per part dels assistents a la placa republicana de la plaça i, per últim, un vermut republicà per al gaudi de totes les persones assistents.

Prèviament, a les 11 hores a la zona dels Quatre Bancs, es durà a terme un cercavila a càrrec del grup de batucada “Samama”, els quals acompanyats per totes les persones concentrades animaran a la ciutadania a sumar-s’hi i anar cap a la Plaça de la República per tal d’assistir a l’acte.


CANVIEM MOLLET ES MOSTRA MOLT SATISFET DE L'ACTE QUE ES VA CELEBRAR AMB L'ENTITAT PROACTIVA OPEN ARMS


Canviem Mollet i Proactiva Open Arms van realitzar ahir al C.C la Marineta un acte sobre el rescat d’éssers humans


En primer lloc volem agrair a Lluis Fuster per conscienciar-nos, explicar-nos i apropar-nos una mica més a la tasca que fa aquesta ONG en defensa dels drets humans. Sobretot per mostrar-nos que "els éssers humans som molt més que cultura, llengua o religió, que hem de mirar als ulls, perquè una paraula mai no ho aconsegueix quan es desborda l'ànima, de l’agraïment de les persones rescatades, de la innocència d 'aquestes persones que venen a Europa amb il·lusió per tenir una vida millor lluny de l'esclavitud, del mal tracte i de la guerra”

Situacions que aquest país sap prou bé pel que ja s’ha viscut fa uns anys.

L'acte va ser molt amè i interactiu ja que és van passar imatges audiovisuals de com s'organitzen, treballen i com són els rescats. A més, les persones assistents a l'acte van poder participar amb preguntes i propostes però sobretot demanant com poden ajudar a aquesta situació com a voluntaris.

Per finalitzar l'acte Canviem Mollet va fer Lliurament d'una donació de 3000 euros a Proactiva Open Arms. Diners que possiblement s'inverteixin en compra de més material necessari per salvar més vides humanes.

Des de Canviem Mollet sabem que només és un granet de sorra però si tots en posem més, junts podrem salvar mes vides humanes.

Convidem a tots els partits polítics de Mollet que facin aportacions per ajudar amb aquest tema.


Mollet del Vallès, 5 d'abril de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PORTA PROPOSTES AL PLE DE MARÇ, SOBRE MEDI AMBIENT, EDUCACIÓ, POBRESA ENERGÈTICA I SERVEIS A LA VIA PÚBLICA


Quatre són les mocions que presenta Canviem, amb la voluntat de millorar en àmbits clau de la ciutadania i el dia a dia: l’aposta de l’Ajuntament per l’energia renovable, per donar suport al personal auxiliar de les escoles,en relació als comptadors tele-gestionables i la instauració de WC i punts d’aigua als parcs de la nostra ciutat


Canviem Mollet presenta un conjunt de mocions que volen incidir en la quotidianitat de les persones que viuen a Mollet, ja sigui de manera més directa o indirecta.

De manera més directa, proposen que s’instal·lin punts d’aigua o fonts, i també serveis de WC mòbils, a parcs de la ciutat, repartits pels diferents barris, com poden ser Les Pruneres, Can Mulà o el Parc dels Colors, per tal de facilitar l’ús per part de persones de totes les edats, i més de cara al bon temps. També en l’afectació diària dels problemes de pobresa energètica que registren ciutadans de la ciutat, es proposa donar suport a les reivindicacions de la plataforma Stop Comptadors, en què es sol·licita la paralització cautelar de la instal·lació dels nous comptadors anomenats intel·ligents, pels diversos inconvenients que se’ls atribueixen.

De manera més indirecta, però incidint des de l’Administració en l’àmbit del Medi Ambient i promoció de les energies renovables, es proposa que es vagi cap a un nou model d’energia verda, podent contractar els serveis de Som Energia.

I incidint en matèria educativa, per una escola pública de qualitat i amb els serveis i recursos necessaris, Canviem es suma al reconeixement dels drets del personal auxiliar d’educació especial, que reclama més estabilitat i millors condicions laborals, i suport en definitiva, als drets dels alumnes amb necessitats educatives específiques

 

Mollet del Vallès, 20 de març de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DÓNA SUPORT A LES MARXES DE LA DIGNITAT, I ES SUMA A LES DIFERENTS REIVINDICACIONS: PEL DRET A UNA PENSIÓ DIGNA, TREBALL ESTABLE, SERVEIS PÚBLICS, FI A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, JUSTÍCIA IGUAL PER A TOTHOM


Canviem vol recordar i donar tot el suport a tantes persones i entitats que estan treballant i lluitant per recuperar i aconseguir drets bàsics, i conscienciar per a defensar allò que ha de ser un mínim per viure amb dignitat


Les Marxes de la Dignitat han tornat a prendre els carrers de diferents ciutats de l’estat, per a reclamar pensions justes i treballs estables i dignes. Així mateix, la reivindicació defensa la necessitat d’uns serveis públics de qualitat i per a tothom, i el “dret al pa, treball, sostre i dignitat”.

Canviem Mollet considera que a més del treball a les institucions, cal ser més present que mai al carrer, cal reprendre la lluita amb mobilitzacions i amb reivindicacions que ens uneixin.

L’empitjorament de les condicions de vida en el país, ve donat per una reducció en la inversió en matèria pública, per un retrocés social, i per una clara voluntat ideològica de beneficiar només una part de la població. Els pressupostos de l’estat, tant pel que fa a ingressos com despeses, no responen a la necessitat dels darrers anys, ni a les derivades de la crisi econòmica (pobresa energètica, accés a l’habitatge, l’increment del treball precari...) ni a problemes estructurals de la societat: manca d’inversió en educació i sanitat públiques; manca de polítiques i recursos en igualtat i en la prevenció de la violència masclista.

En aquest punt, Canviem Mollet condemna durament els darrers crims contra dones, i troba intolerable els errors del sistema, que s’ha mostrat incapacitat per tal de preservar la seguretat de les dones que havien denunciat als homes que les assetjaven.

Canviem Mollet vol donar a conèixer les diferents mobilitzacions que les Marxes continuaran fins a final de maig, i animar a tothom a que hi participi.

Canviem vol posar en valor i assenyalar el caràcter transversal de les Marxes de la Dignitat, que agrupen demandes en tema de sanitat i educació pública, per un salari digne, per la renda garantida, contra les privatitzacions i a favor dels serveis públics, a favor dels drets dels immigrants, contra la corrupció, per la llibertat d’expressió, entre d’altres. I a més d’aquest caràcter integrador de diferents lluites, l’esperit d’unió, i de conscienciació per al present i per al futur. 

La formació recorda que de totes aquestes problemàtiques, l’Ajuntament en Ple s’hi ha manifestat i se n’ha debatut, però no pot quedar només dins la institució, sinó també al carrer, mobilitzant-se.


Mollet del Vallès, 28 de febrer de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET RECLAMA MÉS HABITATGE A PREUS ASSEQUIBLES


La formació assenyala l’Administració i les entitats bancàries i financeres com a entitats que garanteixin l’accés a un habitatge a preus econòmics, a la nostra ciutat


Properament es tornaran a obrir les sol·licituds per accedir als habitatges de protecció oficial de La Vinyota, construïts fruit de la col·laboració entre l’entitat bancària La Caixa i l’Ajuntament – i que va originar les expropiacions que actualment l’Ajuntament encara està pagant-. Coincidint amb aquest fet, Canviem Mollet vol posar de manifest que els habitatges de La Vinyota donen sortida només a una part de la població, la que pot complir amb els requisits –d’ingressos, d’empadronament,...- però no a tota la que demanda un lloc per viure.

En aquest sentit, des de Canviem Mollet insistim en la necessitat que els bancs i caixes posin al mercat, i en condicions assequibles, tota la bossa d’habitatges que tenen en propietat, fruit del trencament de la bombolla immobiliària, que va portar en darrer terme al rescat dels bancs amb diners de tota la ciutadania.

Considera la formació, que els bancs han de contribuir a l’accés a una vivenda digna i a un preu econòmic, per part de la població que més ha patit i continua patint la crisi. I des de les administracions, s’ha de pressionar i posar mesures perquè no es continuï fent negoci amb una necessitat bàsica com és la vivenda.

Així mateix, Canviem Mollet creu que cal donar un impuls a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament, d’una banda perquè sigui coneguda per part de propietaris i de persones que busquen pis de lloguer, i d’altra banda perquè tingui més iniciativa a l’hora de buscar nous habitatges a poder gestionar des de l’àmbit públic, a través del servei de Borsa de Mediació al Lloguer Social, amb garanties per l’arrendador i per l’arrendatari.

A la nostra ciutat hi ha moviment de joves que volen emancipar-se, de noves famílies que necessiten de nous espais, de persones que trien Mollet per establir-s’hi. La ciutat ha de poder donar resposta a aquesta demanda.

                                           

Mollet del Vallès, 13 de febrer de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA MÀXIMA TRANSPARÈNCIA SOBRE LA DENÚNCIA D’ARA Mollet- ERC A PSC I DEMANA A TOTES LES FORCES POLÍTIQUES QUE COMENCIN A TREBALLAR PER A LA CIUTAT


Al voltant de la denúncia feta per Ara Mollet ERC a la Fiscalia i la posterior roda de premsa de l’equip de govern del PSC el passat dimarts dia 31 de gener, Canviem Mollet vol manifestar el següent:

Canviem Mollet creu que l’actitud de l’Alcalde de Mollet a la roda de premsa va ser desproporcionada, ja que es va entrar en la desqualificació i la manca de respecte. Aquesta actitud no és nova malauradament, hi ha una constant d’atacar contra qui qüestioni allò que fa l’equip de govern, qüestionant així la pluralitat i la democràcia, que són valors intrínsecs del nostre sistema democràtic i de les relacions entre govern i oposició.

El Govern municipal té la responsabilitat de treballar per assegurar uns bons serveis i una vida digna a les persones de la nostra ciutat, i garantir un bon clima de convivència social i no estimular els conflictes i la crispació política.

Canviem vol posar de manifest que qualsevol ciutadà, entitat o formació política té tot el dret i l’obligació, ja que és un deure ètic, de posar un cas en mans de la fiscalia si considera que hi ha indicis d’actuació delictiva sense que per això se’ls pugui criminalitzar.

Canviem Mollet creiem que, malgrat defensem el dret a portar un cas en mans de la Fiscalia, des de l’àmbit polític aquest no és un bon camí, perquè s’obre la porta a judicialitzar la vida política i institucional i això agreuja encara més les relacions institucionals i la convivència social.

Canviem Mollet vol contribuir a fer un Ajuntament i una ciutat millors, des dels principis de democràcia, legalitat i honestedat, i des d’un tarannà transparent, dialogant i participatiu. Per això demana màxima transparència al voltant d’aquest cas per tal d’aclarir els fets i així tancar aquest espectacle lamentable de les últimes dues setmanes.

Canviem Mollet creiem que segueixen existint problemes greus a la ciutat i temes molt importants que afecten la ciutadania i no es pot paralitzar la política municipal, amb un conflicte permanent fruit de la denúncia interposada, ni per les batalles personals dels polítics implicats.

Canviem Mollet creu en l’ètica i el bon fer en la política per dur a terme aquelles polítiques que millorin la vida de les persones. La gent, davant de tot.

Mollet del Vallès, 13 de febrer de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


EL PROJECTE “PATIS OBERTS”


Canviem Mollet valora positivament la recuperació d’aquesta mesura, i reivindica la seva continuïtat i implantació a d’altres escoles, així com la revitalització del Pla Educatiu d’Entorn


El Ple de 26 de setembre de 2016 va acordar una moció presentada per Canviem Mollet, en la que es proposava “posar en marxa el projecte patis oberts”, per obrir patis d’escoles durant el cap de setmana, per tal de poder ser utilitzats per tots els veïns i veïnes. L’efectivitat de l’acord, però, quedava condicionada a rebre la corresponent subvenció de la Generalitat, per tal de finançar-ho.

Fa pocs dies, el govern de la ciutat ha anunciat que s’engega el projecte Patis Oberts, i en concret serà l’Escola Salvat Papasseit la que obrirà el seu pati.

La moció plantejava altres necessitats i compromisos, que des de Canviem Mollet considerem essencials, perquè aquest projecte no quedi aïllat, puntual i insuficient, i que volem recordar:

“Crear un mapa de barris on infants i joves no disposin d'espais oberts on practicar esports a l’aire lliure de manera gratuïta i pública”; “Estudiar quines són les necessitats de cada barri i estudiar la cessió dels patis de les escoles també a les entitats socioculturals i associacions de veïns”; “Organitzar una campanya de sensibilització, informació i acompanyament social per tal de fer difusió del projecte i arribar al màxim nombre de persones i entitats possibles”.

Des de Canviem Mollet considerem els patis oberts són una eina molt bona per a promoure temps de convivència entre infants, joves i pares i mares, entre els veïns, com a lloc de relació, compartint l’entorn més pròxim que és el barri. Així mateix, s’optimitzen els espais públics, i els pot gaudir tothom, amb independència del fet que siguin o no alumnes i famílies de l’escola.

No és un projecte exclusiu de Mollet, sinó que arreu de Catalunya, els municipis posen a disposició patis de diverses escoles amb el mateix objectiu.

Des de Canviem creiem que per tal de donar continuïtat al projecte, cal obrir el pati d’alguna escola més, per cobrir altres barris, i també recalquen la idea que les persones que vetllen per l’obertura i tancament de portes i pel compliment de normes, també inclogui una funció de dinamització, tal i com expressava el regidor d’educació, en el ple de setembre, i que actualment, al web només ho contempla de manera secundària “Aquestes persones també vetllaran per fer complir la normativa als usuaris, i dinamitzaran el joc si fos necessari”.

Per últim, desitjar que hi hagi continuïtat en el projecte, que lluny de dependre del pressupost municipal, resta condicionat a la rebuda de fons del Pla Educatiu d’Entorn subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

És fonamental revitalitzar el Pla Educatiu d’Entorn per a continuar treballant en l’educació més enllà de l’escola i plantegem ja des d’ara que en el proper pressupost municipal es contempli destinar-hi més recursos propis per poder seguir amb els projectes de Patis oberts, Tallers d’estudi assistits i molts d’altres.

 

Mollet del Vallès, 6 de febrer de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


EL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET PRESENTA TRES MOCIONS AL PLE DE 30 DE GENER


Les mocions, d’abast local i general, tracten qüestions de participació ciutadana, els drets socials i la solidaritat


El grup municipal de Canviem Mollet presenta, al proper ple de l’Ajuntament del dia 30 de gener, un total de tres mocions.

En l’àmbit local, el grup fa la proposta de crear una agenda compartida dels centres cívics i culturals de la ciutat, per tal que entitats i associacions puguin tenir accés a la seva ocupació i disponibilitat en el calendari, de manera transparent, i així poder organitzar millor la seva activitat, i fer un ús més racional i eficient dels espais a disposició de la ciutadania.

D’altra banda, i tot i ser d’àmbit estatal, és sens dubte d’interès de molts ciutadans i ciutadanes de Mollet, una proposta relativa a les clàusules sòl i la sentència dictada per Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Suprem, en declarar-les nul·les.

A la moció, es pretén donar suport a les persones afectades per aquestes clàusules abusives, d’una banda exigint que el govern vetlli i gestioni el retorn dels diners, i de l’altra, proposant que des de l’Ajuntament de Mollet es faci una tasca d’assessorament i suport gratuït a les persones afectades.

La tercera moció tracta sobre el necessari compromís del món local en la crisi dels refugiats, ajudant les persones que necessiten protecció internacional.

Per això, es proposa donar suport a la campanya unitària “Casa Nostra Casa Vostra”, que té per objectiu denunciar, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania sobre la situació de les persones refugiades, i on es proposa acordar l’adhesió de la ciutat de Mollet del Vallès, i sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats a l’Àrea Mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Així mateix, la moció convoca la ciutadania a mobilitzar-se en favor d’aquesta campanya.

 

Des de Canviem Mollet es considera que les tres mocions són d’interès i afecten d’una manera o altra a la ciutadania molletana, i contenen propostes positives, de millora, de justícia i de solidaritat.

 

Mollet del Vallès, 24 de gener de 2017
GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


BONA FESTA MAJOR D'HIVERN

Sant Vicenç 2017


Un any més arriba la nostra festa major d'Hivern, Sant Vicenç.
Comencem el 2017 posant a la vostra disposició tot el nostre treball i la nostra energia, junts aconseguirem el canvi tan desitjat a la nostra ciutat.
Salut i feliç Sant Vicenç 2017.

CANVIEM MOLLET RECLAMA PARTICIPACIÓ PER A SOLUCIONAR ELS PROBLEMES DE MOBILITAT DE LA CIUTAT


El grup reivindica la Taula de Mobilitat com a espai veïnal i polític per debatre i trobar solucions de manera conjunta


El grup Municipal de Canviem Mollet es vol fer ressò i es suma a les queixes dels veïns i veïnes de Mollet, en relació al col·lapse diari que pateixen les entrades i sortides de Mollet. En concret, els accessos a través de les rotondes d’accés a la C-17 a la zona de Can Pantiquet i del barri de La Vinyota, però no són les úniques.

El grup es mostra d’acord amb les declaracions del govern de la ciutat, que ha exigit solucions a la Generalitat per tal que resolgui aquesta problemàtica, pel que fa a les carreteres de la seva competència (en aquest cas la C-17 i AP7), i s’ha posat a la seva disposició.

Però no podem oblidar que el planejament i ordenació de la ciutat és competència de l’Ajuntament, així com la pacificació del trànsit, un dels objectius inclosos en el Pla de Mobilitat aprovat l’any 2015.

Canviem assenyala que un espai com La Vinyota, on s’hi ha instal·lat grans espais comercials que atreuen gran afluència de públic de dins i fora de Mollet, requeria d’un estudi acurat per tal de procurar una bona circulació. Aquest estudi i reconsideració del sentit dels carrers, de possibilitar nous accessos o repensar algunes vies, és urgent i correspon al govern municipal.

En relació a tot el que s’ha exposat, volem recordar que a Mollet, existeix la Taula de Mobilitat. Aquest espai, creat de fa anys, és l’idoni per debatre i buscar solucions al voltant d’aquests temes: circulació, semàfors, radars, carrils bici, aparcaments, etc. No és coherent fer aquestes declaracions a resultes del darrer colapse viscut, i d’altra banda ignorar la Taula de Mobilitat.

De fet, aquestes i d’altres qüestions s’han debatut al Ple de l’Ajuntament, i els grups municipals han acordat treballar-ho al sí de la Taula, però no s’ha reunit encara.

La Taula de Mobilitat, ideat com un espai de participació, no es reuneix des de fa mesos, i tampoc té una periodicitat establerta, quan seria del tot necessari. Cal afegir que tampoc s’hi dóna la participació ciutadana que en el passat hi havia, i ha quedat reduïda.

Des de Canviem exigim la seva convocatòria, si de debò l’equip de govern hi creu com a espai de reflexió i treball en les qüestions de mobilitat de la ciutat.

Mollet del Vallès, 17 de Gener de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETPROP DE 4000 ATURATS, NO ÉS ORGULL DE MOLLET


Canviem Mollet denuncia el triomfalisme de l’equip de govern en referència a les dades de l’atur del mes de desembre de 2016


Serveixi de prèvia que trobar feina és vital per tothom, i sobretot per totes aquelles persones i famílies que no tenen recursos i han esgotat prestacions.

Però no es pot començar l’any dient, com un èxit, que al desembre ha baixat l’atur, i mostrar-se orgullós que Mollet “guanya” a la resta de poblacions del Vallès Oriental. Primer, perquè sona a que és més important destacar a la comarca, que no pas la lluita conjunta contra l’atur, i segon, perquè sabem perfectament que al desembre hi ha, entre d’altres, la campanya de Nadal, i això, sortosament, fa que hi hagi nous contractes per cobrir la demanda en aquest període. I tercer, perquè un 15% d’atur és encara, una mala notícia.

No es pot dir que hi ha un descens de l’atur, quan a tot Catalunya, les xifres ens diuen que al 2016 s’ha creat poca ocupació, que és un mercat laboral precari i inestable, i que les dones i les persones joves tenen moltes dificultats per accedir-hi. No es pot dir, quan el descens no respon a cap acció concreta de polítiques municipals.

Desembre és un mes on tradicionalment hi ha un repunt de l’ocupació degut a les contractacions temporals sobretot en el sector turisme i comercial, per l’època nadalenca i de vacances.

Però les dades dels diferents anys, revelen que són contractes en la seva gran majoria temporals, i també amb un alt nivell de precarietat i salaris baixos.

Caldria començar l’any amb dades concretes i detallades sobre la situació de la nostra ciutat i també de la comarca, perquè si el territori més proper va bé, si els polígons estan en un bon moment, i si hi ha riquesa a les poblacions,  són factors que ajuden l’economia i a crear ocupació.

Animem a l’equip de govern que faci públiques les informacions sobre atur i ocupació a la nostra ciutat per segments de població i sector d’activitat (dones/homes, edats, sector), la durada dels contractes, i també en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, coneguem el número d’inscrits a l’atur.

 

Caldria començar l’any amb propostes i accions per la reactivació del comerç, del sector industrial, i que atraguin nous sectors amb possibilitats de crear llocs de treball, i així sí, podrem felicitar-nos per comptar amb un pla per reduir l’atur a la ciutat.


Mollet del Vallès, 10 de Gener de 2017

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET
CANVIEM MOLLET DENUNCIA LA PUJADA D’IMPOSTOS ENCUBERTA PER PART DEL GOVERN DE MOLLET


Davant els nous plans d'ajust econòmics fixats per Brussel·les assistim a una nova pujada d'impostos per part del Govern del PP i d'aquells que li donen suport. La nova pujada d'impostos demostra una vegada més com el PP i PSOE són capaços de posar-se d'acord per obeir als dictats econòmics de la Sra. Merkel i altres poders econòmics sense que la situació d'emergència social que pateix gran part de la població els importi gens ni mica.

A Mollet tornem a ser testimonis d'una nova maniobra per part del Govern del PSC que ens conduirà a un increment de l'IBI. Des de l'any 1996 els valors cadastrals no han estat revisats ni actualitzats, són 20 anys de govern del PSC en els van apostar per la bombolla immobiliària i l'endeutament municipal. Unes polítiques econòmiques que han conduït a una situació econòmica asfixiant que no permet més que el funcionament de la ciutat amb uns nivells d'eficiència molt llunyans dels que podrien ser.

Davant el "cadastràs", que via decret llei ens arriba, no és possible deixar de recordar que en el Ple del mes d'octubre van ser aprovades les ordenances fiscals sota un discurs de congelació de la pressió fiscal per part de l'actual Regidor d'Hisenda Sr. Garzón, i en aparença era cert, l'IBI mantenia els seus coeficients de manera que per al 2017 no es veuria incrementat. Per això, i per responsabilitat, el grup municipal de Canviem Mollet va decidir abstenir-se de manera crítica, ja que es tornaven a manifestar les pitjors formes polítiques per part d'un govern en franca minoria i que únicament se sosté amb el suport de socis antagònics com C'S i CiU.

La sorpresa ha arribat quan des del Ministeri d'Hisenda s'impulsa la revisió d’un "cadastre" que afectarà els més de 2.200 municipis QUE HO HAGIN demanat. Efectivament el Sr. Garzón va ocultar a l'oposició que havien sol·licitat la revisió cadastral que farà que l'IBI vegi incrementada la seva quota al 2017. Falta veure en quina quantia (un 5% aproximadament) però veient aquesta forma de procedir, el grup municipal de Canviem Mollet vol manifestar que serà molt difícil, per no dir impossible, que presti algun tipus de suport als pròxims pressupostos municipals.

En breu mantindrem converses amb la resta de grups municipals de l'oposició per intentar corregir aquesta situació, ens assalta el dubte de si C'S i CIU actuals socis del PSC eren coneixedors i conscients que s'havia sol·licitat l'actualització dels valors cadastrals i de les seves conseqüències, que no es queden únicament en l'IBI sinó que també repercutiran en la Renda 2017.

Mollet del Vallès, 8 de Desembre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETPROPOSTES DE CANVIEM MOLLET PER INCORPORAR ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2017


Des de Canviem Mollet ens situem en el marc actual i context socioeconòmic i fem propostes al Pressupost municipal 2017 basades en els eixos que es determinen en el nostre programa electoral, que parteix de 5 reptes a la nostra ciutat:


 1. Més democràcia
 2. Resistir la crisi i ser referent comarcal
 3. Defensa del territori.
 4. Benestar per tothom.
 5. Enfortir la cohesió social.


Per a Canviem Mollet un Pressupost Municipal ha de ser PARTICIPATIU I TRANSPARENT: 

 • Que compleixi amb “l'Acord per Mollet”
 • Que incorpori la creació d’una Taula d’Estudi de les Ordenances Fiscals i de Pressupost Municipal
 • Que sigui fruit d'un veritable procés PARTICIPATIU i TRANSPARENT de Pressupostos

 

El nostre model de Pressupost Municipal hauria de ser: 

 • Pressupost en Base Zero
 • Pressupost per Programes

 

Principals propostes dividides per àrees que presenta Canviem Mollet a incorporar en el Pressupost Municipal 2017

 

EDUCACIÓ

 • Creació d’una partida de complementació del 100% a la socialització de llibres i de la quota de material escolar
 • Creació d’un projecte de suport escolar (CAE). Fer un concurs públic per tal de què una empresa externa faci suport escolar a les escoles que vulguin entrar al projecte.

 

OCUPACIÓ

 • Creació d’un Pla d’Ocupació específic
 • Crear a EMFO (Empresa Municipal de Formació i Ocupació) un espai específic per potenciar el cooperativisme i els plans específics d’ocupació

 

URBANISME

 • Estudi de la remunicipalització de l’aigua
 • Pla de millora de l’espai urbà

  

MOBILITAT

 • Ampliar el Carril Bici
 • Eliminar la Zona Blava a l’Hospital de Mollet

  

SALUT

 • Pla de diagnosi de la Salut

 

CONVIVÈNCIA I CIUTADANIA

 • Creació d’un menjador social Municipal
 • Dotar de pressupost el projectes dels grups de mediació comunitària
 • Creació de la Campanya Anti-rumors

 

CULTURA I ESPORTS

 • Creació d'un equipament esportiu a l'aire lliure a la zona de Can Borrell - Plana Lladó 
 • Programar una temporada estable de teatre/dansa


Aquestes son les principals propostes que presenta Canviem Mollet per als Pressupostos Municipals 2017 de la nostra ciutat. Si vols llegir el detall pulsa el següent enllaç

DETALL PROPOSTES PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017 CANVIEM MOLLET

Mollet del Vallès, 18 de Novembre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLETCANVIEM MOLLET PROPOSA QUE EL PLE DE NOVEMBRE ESTIGUI MARCAT PER LA REIVINDICACIÓ DEL DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES


Canviem presenta una proposta per a la aplicació de mesures locals en matèria de drets humans i igualtat de gènere


Amb aquest document que ha presentat com a moció el grup municipal, es vol conscienciar a la ciutadania de que “la violència contra les dones és una de les més degradants i freqüents violacions dels drets humans”. A més, explica la moció “les seves conseqüències perduren generacions, arrelen profundament a la historia de les nostres societats i es perpetuen a través del patriarcat, un mode d’organització social i cultural en què les relacions estan vertebrades pel domini de l'home i que impulsa situacions estructurals de desigualtat, des de les seves manifestacions més subtils a les violències més explícites”.

 

Aquesta moció vol denunciar les desigualtats que trobem avui dia entre homes i dones en matèria laboral i les retallades que han patit els pressupostos destinats a la prevenció i prestació d’assistència.

 

Amb aquesta moció, el grup de Canviem Mollet, vol que el Ple de l’Ajuntament de Mollet es comprometi a “incorporar la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques i accions” i que faci ús de la seva capacitat normativa i garantint la màxima participació i pluralitat política, elabori una ordenança per a la igualtat entre homes i dones.

 

Aquest ordenança ha d’incloure compromisos i mesures com la representació paritària en la composició del òrgans de representació i participació, emprar un ús no sexista del llenguatge, vetllar per la igualtat laboral i la conciliació de la vida personal i familiar, especificar anualment als pressupostos el recursos econòmics destinats a igualtat de gènere, i organitzar activitats formatives obertes a la ciutadania en relació a les formes de violència masclista i la perspectiva de gènere.

 

Canviem Mollet també vol mostrar la seva més ferma repulsa davant de la notícia que els va fer arribar la Associació de Dones Juristes de Catalunya sobre la proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que pretenia que el govern de l’estat canviés la demarcació i la planta judicial i suprimís diversos jutjats de violència sobre la dona, entre d’altres el que es troba a Mollet.

 

Malgrat que després, el mateix Conseller de Justícia de Catalunya, Carles Mundó, va comunicar a l’Ajuntament de Mollet que es continuaria funcionant fins ara, des de Canviem Mollet volem destacar que creiem que aquesta proposta és un error i que en aquests casos ha de prevaler la proximitat i la especialització, no només en l’àmbit judicial, sinó, com hem estat reivindicant en d’altres ocasions, en totes les polítiques en matèria d’igualtat de gènere.


DETALL MOCIÓ MESURES DRETS HUMANS I IGUALTAT DE GÈNERE CANVIEM MOLLET


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


VOLEM UNS PRESSUPOSTOS PER A LA GENT DE MOLLET


Canviem Mollet vol pressupostos més socials que puguin fer front a la situació de vulnerabilitat que pateixen alguns ciutadans de la nostra ciutat. Des del grup municipal creuen que aquesta situació s’ha d’abordar mitjançant mesures en àmbits que afecten directament a les persones i a la possibilitat de generar riquesa i disminuir les desigualtats.

El grup defensa un pressupost amb els reptes que la formació es va marcar en el seu programa electoral: més democràcia, resistir la crisi i ser referent comarcal; defensa del territori, benestar per a tothom i enfortir la cohesió social.

El pressupost ha de reflectir un Ajuntament compromès en construir un espai econòmic sòlid que generi ocupació, prosperitat i benestar; i que aprofundeixi en l’economia socialment responsable,verda i cooperativa, també font de nous llocs de treball. Per altra banda, uns pressupostos socials són els que construeixen un estat del benestar de proximitat, on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i on les taxes i impostos es fonamentin en el nivell d’ingressos.

Per això, centren les seves propostes en sis grans àrees que creuen d’especial interès com són l’educació, amb propostes encaminades a dignificar l’escola pública i reduir desigualtats; l’ocupació, on es faci front als més de 4.000 aturats que tenim a Mollet i que són el motiu de la pobresa i la precarietat a la nostra ciutat; convivència i ciutadania, per poder gestionar les relacions veïnals a Mollet de manera positiva i evitant els enfrontaments i les discordances; la salut, font de moltes queixes ciutadanes; i esports i mobilitat, àrees que busquen ser un eix vertebrador de la cohesió social.

Canviem Mollet creu que totes aquestes propostes s’han d’articular des d’un espai de democràcia directa on es governi des del diàleg, la participació, la transparència i la ètica política. Si en aquesta aposta del diàleg, que també promou l’equip de govern, vol la col·laboració dels grups per fer el pressupost, haurà de ser coherent i facilitar la informació necessària per a fer-ho, sense oblidar que aquell qui governa és qui té la responsabilitat d’elaborar el pressupost.

No és responsable ni conciliadora l’actitud d’aquest equip de govern, en minoria, davant les sol·licituds d’informació. A data d’avui, Canviem Mollet ha demanat: estat d’execució del pressupost (és a dir, informe de com s’han anat gastant les partides pressupostades per l’any 2016), estat de tramitació dels acords aprovats en ple; esborrany de proposta dels pressupostos 2017, etc.

Canviem Mollet entregarà, en els propers dies, el document amb les seves propostes per al pressupost 2017. I ho farà hagi rebut o no la documentació, però en cap cas tolerarà cap menyspreu més, ni cap argument que vagi contra la seva voluntat constructiva o col·laborativa, que és innegable, a diferència del que demostra reiteradament l’equip de govern de PSC, quan en un intent d’esquivar les seves obligacions, li passa “la pilota” a l’oposició.


Mollet del Vallès, 15 de Novembre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET AL PLE MUNICIPAL


El grup municipal Canviem Mollet presenta tres mocions pel Ple d’Octubre marcat per les ordenances fiscals


Mocions presentades al Ple 

Per aquest ple corresponent al mes d’Octubre el grup municipal Canviem Mollet presenta una moció sobre la Fiscalització dels acords assolits al Ple i major transparència de cara al ciutadà.

 

Amb aquesta moció, Canviem Mollet proposa un seguit d’acords i modificacions en les comunicacions de l’Ajuntament per tal de que la informació que arribi al ciutadà sigui clara, entenedora i de fàcil accés. Amb aquestes mesures, Canviem Mollet vol que la ciutadania pugui seguir les decisions acordades al Ple i d’aquesta manera puguin fiscalitzar la feina feta tant per l’equip de govern, com per els diferents grups municipals representats en el Ple de la corporació.

 

Mesures com; fer més visible l’accés al portal de transparència, facilitar l’ordre del dia de cada Ple i quines mocions seran tractades i/o per qui ha estat proposada, mostrar el resultat de les votacions del Ple i quin és l’estat de compliment de cadascun dels acords aprovats; són passos imprescindibles per tal de que els veïns i veïnes de Mollet puguin estar més connectats amb la política local i d’aquesta manera incrementar la participació política i consolidar la interacció amb l’Ajuntament, asseguren des de Canviem Mollet.

 

Una segona moció presentada pel grup de Canviem proposa el suport de l’Ajuntament de Mollet a la proposició de Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme presentada el passat 26 d’octubre al Parlament de Catalunya.

 

Aquesta proposició de Llei declararà nuls i sense efecte jurídic els prop de 20.000 consells de guerra franquistes dictats a Catalunya i preveu que la Conselleria de Justícia emeti una certificació de nul·litat del procediment i la sentència corresponents per tal de reparació jurídica las processats o als seus familiars.

 

Per últim, Canviem Mollet presenta conjuntament amb els grups municipals d’Ara Mollet-ERC-MES i de CiU una moció sobre la realització d’un referèndum a Catalunya.

Aquesta moció vol que l’Ajuntament de Mollet manifesti el seu compromís amb la resolució aprovada al Parlament de Catalunya per impulsar davant l’Estat espanyol la construcció d’un espai transversal el màxim de suport possible entre les diferents forces polítiques i moviments i organitzacions de la societat civil per a la realització d’un referèndum.

 

Ordenances Fiscals 

Des de Canviem se li han passat diferents propostes a l’equip de govern per a les ordenances fiscals i preus públics del 2017, basades en la tarifació social, en mesures que afavoreixin al petit comerç i donar compliment a la taxa de pisos buits per tal de garantir el dret a l’habitatge.

 

Canviem Mollet aposta i així li ha transmès al PSC que l’aplicació de la tarifació social en les OOFF i preus públics garanteixen dos principis bàsics: en primer lloc, l’equitat basat en que tothom ha de pagar en funció de la seva renda disponible i d’universalitat en el qual cal aplicar una reducció esglaonada dels preus per els diferents nivells de renda i d’aquesta manera garantir que cap família queda exclosa.

 

Una altra mesura anunciada pel PSC es la creació d’una nova taxa per a habitatges buits. Des de Canviem Mollet els hi han transmès a l’equip de govern que aquesta mesura no es nova, ja que ja existia en les anteriors ordenances però no s’havia aplicat. De totes maneres Canviem Mollet dóna la benvinguda a aquesta mesura encara que creuen que arriba una mica tard, i esperen la seva aplicació immediata com han demanat en nombroses ocasions.

 

Per últim, s’ha proposat la inclusió d’una taxa de recàrrec del 50% en l’IBI de les superfícies comercials de més de 1.100 m3. D’aquesta manera, des de la formació es creu que s’estimula el petit comerç i s’equilibra el fet de que qui més té, més paga.


Mollet del Vallès, 25 d’Octubre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VA VISITAR AHIR EL TALLER ALBORADA I EL CENTRE OCUPACIONAL EL BOSC


“Em mires molt, però no em veus”. Aquesta frase es refereix a que quan una persona amb alguna discapacitat passa a prop de nosaltres, la mirem molt, però realment només veiem les seves limitacions i diferències i no veiem les seves capacitats i possibilitats. 

Ahir Canviem Mollet va tenir el privilegi de veure totes les capacitats i possibilitats d’aquestes persones. Canviem Mollet va tenir el privilegi de visitar el Taller Alborada i el Centre Ocupacional El Bosc, centres municipals de serveis al discapacitat que gaudim a la nostra població. 

Volem agrair la seva acollida a la Montserrat Tarrés, directora de serveis del IMSD, a l’Imma Faba, directora del Centre Especial de Treball TALLER ALBORADA i a l’Andreu Oller, director del Centre Ocupacional EL BOSC. Us volem agrair el temps que ens heu dedicat i les explicacions de com funciona el projecte d’inserció que feu amb aquests nois i noies, i alguns ja no tan nois. Us volem donar les gràcies per transmetre’ns la vostra tasca, les inquietuds i les necessitats que teniu per millorar. 

També volem felicitar i agrair a les treballadores socials i als treballadors i treballadores d'ambdós centres, cuiners, monitors, fisioterapeutes, etc. 

Gràcies per la tasca que feu tots i cadascun de vosaltres. 

Però sobre tot volem agrair als nois i noies del Taller Alborada i del C.O. El Bosc la rebuda que ens van fer “als de l’Ajuntament”, la il·lusió amb la que ens van explicar com treballen i la tendresa dels vostres petons i abraçades. 

Des de Canviem Mollet ens posem a la vostra disposició per ajudar, com sempre, en tot el que puguem. Perquè volem que Mollet sigui de tots i totes i per a tots i totes. 


Mollet del Vallès, 21 d’Octubre de 2016 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DENUNCIA LA MANCA DE CUMPLIMENT DE LES DECISIONS APROVADES AL PLE MUNICIPAL


El grup municipal de Canviem, fa balanç dels primers quinze mesos de legislatura i fiscalitza la feina feta fins ara per l’equip de govern en el que respecta al compliment dels acords aprovats al ple a través de les mocions


Des de Canviem Mollet creuen que un cop assolits els primers quinze mesos de legislatura és hora de fer balanç i després de la fiscalització de la feina feta per l’equip de govern posen de manifest que aquest està incomplint els acords de Ple de manera reiterada. Creuen que l’alcalde ja els té acostumats a dir obertament que no farà complir un acord de Ple. 

El govern del PSC incompleix reiteradament els acords: ja sigui amagant-se darrera la legalitat, com va fer en el cas de la moció “Un país, una bandera”, o bé fent volar les majories segons li convé fins al punt d’aplicar el seu vot de qualitat com alcalde, com van ser el casos de les mocions de les mitjanes superfícies comercials d’autoservei en l’alimentació o la del nomenament de Mollet com a Ciutat Republicana. 

Però no només és en aquests casos en els que no es fa la feina acordada a les mocions. Hi han nombrosos acords aprovats per majories àmplies o per unanimitat que tampoc s’estan fent complir. 

Aquesta actitud mostra el tarannà de l’equip de Govern i deixa veure una clara voluntat de buidar de continguts els Plens Municipals a la ciutat de Mollet, afirmen des de Canviem Mollet. A més, afegeixen que és una manera de resistir-se al pacte i a l’assoliment d’acords al que es van veure abocats després dels resultats tant ajustats de les passades eleccions municipals. 

El grup municipal de CM vol denunciar que aquesta manera de treballar menysprea la voluntat del ple i per tant dels ciutadans de Mollet que van votar a les urnes legítimament. 

Canviem Mollet creu que això es fruit de la manca de transparència en la gestió municipal. El govern del PSC no informa de quins punts tractarà el Ple de la Corporació i tampoc informa de quin és el resultat final dels acords adoptats a més d’amagar quina és la tasca que es fa des de l’Ajuntament per portar a terme aquests acords. 

Tant és si s’aproven o no els acords ja que tampoc ningú sabrà si es compleixen o no. Això provoca que el ciutadà no pugui comprovar si realment s’estan duent a terme les propostes de tots els grups municipals o tan sols es fan les accions que l’interessen a l’equip de govern. 

Canviem Mollet reclama que hi hagi una major transparència i comunicació al ciutadà de quines son les mesures que s’estan aprovant en el Ple i quin grup municipal les ha proposat per tal que pugui fer balanç de la feina feta per cadascun. 


Mollet del Vallès, 18 d’octubre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET RECLAMA UNA VERITABLE POLÍTICA DE JOVENTUT A LA CIUTAT


El grup municipal de CM, que va proposar la creació del Pla de Joventut fa un any, valora positivament l’inici dels treballs, però recorda que van 4 anys tard, i que mentrestant, la única política existent pels i les joves de la ciutat, ha estat la de realitzar activitats lúdiques i/o formatives, i oferir alguns serveis, però sense continuïtat, i sense una visió global


Canviem Mollet, en el Ple de novembre de 2015 va presentar una moció, - que va ser aprovada per unanimitat-, en la que es proposava “Crear el Pla Jove 2016-2020, basat en un procés participatiu ampli i extens”. Un any després, comencen els treballs que han de dur a tenir un nou Pla Local de Joventut.

En una trobada de la Comissió de Participació i Transparència, amb els representants dels grups municipals, es va fer la  presentació de l’equip i les fases d’elaboració del Pla, i es van poder posar sobre la taula dubtes, incerteses i debat.

Canviem Mollet comparteix plenament la idea que siguin els i les joves qui protagonitzin l’elaboració del Pla, i per això incideix en la importància que aquest treball no sigui dirigit, ni censurat, ni “encorsetat” des de l’ajuntament, com ha succeït en d’altres processos de participació de la ciutat.

Cal recordar que l’anterior Pla Jove de Mollet del període 2008-2012, naixia de la necessitat de renovar el Pla de joventut aprovat el 1999, i amb la intenció d’elaborar un pla adaptat als nous temps.  El termini ha passat ja fa temps, i toca treballar en el nou Pla Municipal de Joventut. 

El grup de CM considera que, malgrat s’han fet activitats destinades al públic jove, en els darrers anys no han existit veritables polítiques de joventut i no hi ha hagut cap línia o objectiu clar al voltant d’aquest collectiu, que pateix especialment els efectes de la crisi econòmica, des de diverses vessants: formativa, laboral, emancipació, cultural, relacional, etc.

De fet, l’anterior Pla ja feia referència a que les polítiques de joventut han de ser concebudes des de criteris de transversalitat i integralitat, treballant des d'una perspectiva global que interrelacioni els diferents àmbits de la vida del jove: formació, treball, habitatge, salut, participació democràtica, equilibri territorial i cohesió social. És només des d’aquest plantejament, que la ciutat de Mollet podrà fer passos en positiu cap a una veritable política de joventut.

Per últim, Canviem Mollet planteja diversos elements com: que el collectiu jove pugui decidir sobre partides del pressupost de joventut, que el Pla Jove tingui en compte i treballi en la igualtat de gènere i la feminització.

Mollet del Vallès, 11 d’octubre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DENUNCIA LA HIPOCRESIA DE L’EQUIP DE GOVERN EN RELACIÓ A LES MITJANES I GRANS SUPERFÍCIES

Sembla que l’equip de govern del PSC, amb el suport de la dreta de C’s, PP i CIU, vol fer destacar la ciutat pel nombre de mitjanes i grans superficies d’alimentació, mentre no troba solucions a la dinamització del petit comerç

La mateixa setmana que en el Ple es debatia el model comercial de la ciutat, a rel d’una moció – que es va rebutjar amb els vots en contra de PSC, C’s, PP i abstenció de CIU- en què es demanava acordar una moratòria en l'obertura d'establiments de mitjana i gran superfície, s’ha anunciat l’obertura d’un establiment ALDI, al Polígon de La Farinera, on ja existeix un Mercadona.

Els arguments per no donar suport a la proposta, només van ser de tipus legals. Sense negar la importància de l’element legal, Canviem Mollet considera que l’equip de govern no té voluntat política en aquest àmbit, ni va tenir-ne al Ple. L’acord podria haver estat el d’obrir un espai de reflexió de quin comerç volem a Mollet, cosa que el Pla Estratègic va començar a debatre, però a dia d’avui no se’n coneix res més.

Davant d’aquest anunci, que torna a demostrar l’estil PSC d’ocultar informació i d’apostar per les mitjanes i grans superfícies, sense cap planificació prèvia, tenim algunes preguntes per a fer als responsables polítics:

-Els nous establiments comercials de tipus mitjana i gran superfícies, quants llocs de treball generaran?

-Es contractaran treballadors/es de Mollet?

-Si és així, quin sistema s’ha emprat o s’emprarà per a fer la selecció del personal?

-Hi ha algun tipus de comunicació entre els governs de Parets, Sant Fost i Mollet, pel que fa a les superfícies comercials, tenint en compte que en un radi molt petit hi ha un nombre molt important de superfícies, algunes d’elles de la mateixa cadena?

-Hi ha algun estudi de demanda de la població o enquesta d’hàbits de consum?

-S’estan duent a terme les accions acordades en l’àmbit econòmic i comercial del Pla Estratègic, per a dinamitzar el comerç local de la ciutat?

-Coneix el govern de la ciutat la valoració que els comerciants de petit establiment fan de les noves obertures?

Canviem Mollet ja va demanar al Ple, quin era el model de comerç de la ciutat de l’equip de govern, sense obtenir-ne resultat. Esperem i instem al PSC perquè aquestes qüestions, aquest cop sí, tinguin resposta.

Mollet del Vallès, 4 d'Octubre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET VALORA EL PLE MUNICIPAL DEL 26 DE SETEMBRE DE 2016

El grup municipal de Canviem Mollet fa una valoració molt positiva de l'últim ple celebrat corresponent al mes de Setembre

El grup municipal de Canviem Mollet es congratula d’haver aprovat les quatre mocions que va presentar al Ple de Setembre sobre temes cabdals en la nostra societat i prioritaris en el seu programa electoral, com són l’educació, la sanitat i la participació en les institucions.

Pel que fa a l’educació, ahir es va votar a favor de donar suport a les reivindicacions dels docents de l’educació pública dirigides al Departament d’Educació i reafirmar el compromís de l’Ajuntament de Mollet en la defensa de l’escola pública catalana.

Canviem Mollet vol destacar que li hagués agradat aprovar aquesta moció per unanimitat i així com s’esperava el vot negatiu del grup convergent no comparteix l’abstenció d’Ara Mollet-ERC-MES i com ja va assenyalar a la sessió d’ahir, insta al grup municipal a aclarir quin és el model d’educació que volen per Catalunya i quin és el suport que donen als professionals d’aquest àmbit.

Aquest no va ser el cas de la moció que va presentar Canviem Mollet en nom de la Plataforma en Defensa de la Salut Pública al Baix Vallès per a la reducció de les llistes d’espera en el servei de rehabilitació a la nostra ciutat, la qual va rebre el suport unànime del Ple de la corporació. Amb l’aprovació d’aquesta moció, Canviem Mollet espera que es facin complir els acords previstos en aquesta moció on es demana a Catsalut un pla de xoc per reduir dràsticament les llistes d'espera en el servei de rehabilitació que gestiona Fisiogestión i la Fundació Sanitària de Mollet de forma immediata.

També es va aprovar la moció sobre l’avaluació del Consell de Ciutat on es preveu que aquest òrgan es reuneixi amb més periodicitat i d’aquesta manera esdevingui un espai de participació real i estable de tots els sectors de la ciutat.

Des de Canviem Mollet destaquem també l’aprovació per unanimitat de la moció presentada per l’Aliança contra la Pobresa Energètica i volem acceptar el missatge i el repte que ens va llançar el ponent de la APE per tal de què el govern i l’oposició busquem mesures en l’àmbit de la pobresa energètica, com la creació de grups de mediació comunitària i l’enduriment les negociacions amb les subministradores per tal de què compleixin el que està previst a la Llei 24/2015.

El Ple d’ahir va estar marcat per una paraula que va sortir en diverses ocasions tractant diferents mocions: “LEGALITAT”.

L’equip de govern així com es va mostrar molt procliu a buscar els mecanismes per tal d’encabir en la legalitat vigent que les bonificacions en l’aigua i en la taxa de residus es pugui aplicar amb caràcter retroactiu en l’àmbit de la pobresa energètica; per contra, no va mostrar el més mínim interès a intentar crear mecanismes per limitar les grans i mitjanes superfícies comercials en l’alimentació, fet que va provocar que la moció que havia presentat Ara Mollet-ERC-MES no s’aprovés. Des de Canviem Mollet se’ls va instar a donar explicacions i que expliquessin quin és el model comercial que volen i de suport al petit comerç i no es va rebre cap resposta.

Per últim, un altre punt a destacar de la sessió plenària d’ahir va se la moció presentada per Ciutadans sobre el control en la neteja viària a la ciutat. Canviem Mollet va donar el seu vot negatiu en aquesta moció per diverses raons que van ser exposades en el Ple.

En primer lloc, el grup va destacar que no estava d’acord en l’enfocament de la moció pel que fa als controls a la concessionària. Aquests mecanismes de control ja estan previstos en els plecs del contracte i per tant donar suport a aquesta proposta era donar per fet que s’estan incomplint el contracte que té signat l’empresa amb l’Ajuntament i que els tècnics no estan fent correctament la seva feina.

En segon lloc, el desacord és fruit de la denúncia d’unes retalles del 20% en el contracte de la neteja que han repercutit en el servei que actualment dóna aquesta empresa a la ciutat. En el seu dia l’equip de govern ens va dir que aquestes retallades no s’apreciarien per part del ciutadà. A més, Canviem Mollet vol recordar que en el passat mes de març el grup municipal de Ciutadans es va abstenir en la votació de la pròrroga del contracte de neteja, quan el que hauria d’haver fet era votar en contra i modificar el contracte si és que creien que amb mecanismes de control es solucionaria el problema.

En conclusió, Canviem Mollet va votar negativament a aquesta moció presentada per Ciutadans, ja que l’única aportació per la millora consistia en el control, ja previst en el contracte; i més concretament, en el control als treballadors, en el que Canviem Mollet està radicalment en contra. Aquesta moció no aportava cap mesura concreta d’aplicació real per gaudir d’una ciutat més neta.

Mollet del Vallès, 27 de setembre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET PROPOSA AL PLE RETORNAR OBRIR ELS PATIS DE LES ESCOLES

El grup municipal de Canviem Mollet també presenta una altra moció sobre educació que consisteix en donar suport al treball digne docent i la qualitat de l’escola pública catalana, i dues més sobre l’avaluació del Consell de Ciutat i una altra en nom de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès sobre les llistes d’espera en la sanitat pública

Canviem Mollet, aprofitant l’inici del curs escolar i de les activitats extraescolars esportives i federades, proposa al ple de l’Ajuntament que s’estudiï la possibilitat de tornar a reprendre el projecte de patis oberts d’algunes de les zones de la nostra ciutat on no es disposa d’espai per practicar l’esport a l’aire lliure de manera gratuïta. A més la moció també inclou la idea de convertir els patis de les escoles en espais públics pel barri per ús de lleure dels veïns o de les associacions veïnals o entitats.

També relacionat amb l’educació, Canviem Mollet presenta una moció a favor del treball digne docent i la qualitat de l’escola pública catalana. Així amb aquesta moció es pretén reivindicar les demandes dels professionals de l’educació pública com són negar cap tancament d’aules a l’ensenyament públic ni la reducció de ràtios, substitucions del personal des del primer dia o el retorn de l’horari lectiu de 18h. a secundària i 23h. a la primària, entre d’altres.

Una altra moció que presentarà Canviem Mollet consisteix en l’avaluació del Consell de Ciutat, prenent en consideració els aspectes de grau de participació, compliment de l’objecte i de les funcions fixades al Reglament de Participació Ciutadana i al Reglament del Consell de Ciutat, i el grau de coneixement i repercussió entre la ciutadania. El grup municipal creu que fa anys de la posada en marxa del Consell de Ciutat i del seu reglament, i és positiu fer balanç dels seus resultats i del seu funcionament.

Per altra banda, des de Canviem Mollet proposen establir les mesures i canvis necessaris perquè el Consell de Ciutat sigui realment un espai de participació real i estable de tots els sectors de la ciutat. Amb aquesta moció volen que el Consell de ciutat pugui ser l'espai on es faci el seguiment de l'execució del pressupost municipal i que faci aquest treball públic i accessible a tota la ciutadania.

Finalment, Canviem Mollet vol alçar la veu de les plataformes i entitats ciutadanes a les institucions, com ja va fer amb el grup de treball “Que no Pase Más” en el ple del passat juliol. En aquest ple presenta en nom de la Plataforma en Defensa de la Salut Pública del Baix Vallès una moció per tal de sollicitar al CatSalut un pla de xoc per reduir dràsticament les llistes d’espera en el servei de rehabilitació que gestiona Fisiogestión i la Fundació Sanitària Mollet.

La Plataforma en Defensa de la Salut Pública del Baix Vallès denuncia que existeixen llistes d’espera de 7 mesos en els casos preferents que són conseqüència de les retallades pressupostàries de la Generalitat. Això fa que moltes persones optin per pagar i anar a mútues privades, i a les persones que no tenen recursos se les està privant d’un dret bàsic que és el dret a l’atenció digna i ràpida a la sanitat pública.

Mollet del Vallès, 20 de Setembre de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET TANCA EL FI DE CURS APROVANT AL PLE MESURES DE RELLEVÀNCIA PER A ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE MOLLET

El grup municipal Canviem Mollet aprova les cinc mocions que presenta al ple i es converteix en el vot necessari per aprovar mesures reals i d’impacte directe en la ciutadania

El grup municipal Canviem Mollet va aconseguir que ahir, en l’últim ple abans de les vacances d’estiu, s’aprovessin les cinc mocions que presentava i que, com sempre, segueix sent fidel a la ciutadania i a les seves necessitats, el suport als grups de treball i moviments socials amb iniciatives ciutadanes, i el suport als més vulnerables.

La formació va ser palanca de canvi per aprovar d’altres mocions d’especial rellevància en aquest ple. Qüestió que deixa palès que els vots no sempre giren cap al mateix bàndol i per tant estem davant d’unes majories del tot inestables tot just després d’una any de legislatura.

Una vegada més, Canviem Mollet va posar a sobre de la taula una realitat d’impacte directe en la millora del dia de dia dels ciutadans i les ciutadanes de Mollet avançant un pas més per fer de Mollet una ciutat cardio protegida. La moció que es va aprovar ahir compromet a l’Ajuntament a estudiar la possibilitat d’installar més aparells desfibrilladors, concretament a la via pública, de manera que es pugui reaccionar amb més agilitat i descendeixi les morts per parades cardíaques.

Per altra banda, Canviem Mollet, segueix apostant per elevar cap a les institucions les iniciatives de grups de treball que a peu de carrer lideren projectes per tal de canviar la legislació vigent, en molts casos, injusta e ineficaç.

 Així, Canviem Mollet, va presentar en nom del grup de treball “Que no pase más” i a través de la Plataforma en defensa de la sanitat pública al Baix Vallès, una moció que va ser aprovada amb el vot favorable de gairebé tot el consistori, exceptuant al grup convergent que es va abstenir.

Ahir, es van aprovar dues mocions per assolir el suport als més vulnerables, i la justícia social. En primer lloc, es va aprovar per unanimitat mesures de prevenció, detecció i actuació en els casos d’assetjament escolar a través del compromís d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal. També, a través d’una altra moció presentada per Canviem a favor del tancament dels CIE’s es va donar suport als municipis i als moviments socials que estan lluitant per tal de que es vetlli pels drets humans de tots els ciutadans i ciutadanes independentment de la seva procedència o color de pell.

Per últim, i donada la coincidència que el Ple es celebrés el mateix dia en el que es commemorava el 80è aniversari del cop d’estat que va donar inici a la brutal guerra civil en la que Espanya es va veure immersa durant els anys 1936 al 1939.

Canviem Mollet va voler carregar de simbolisme impulsant la aprovació d’una adhesió a la declaració de les entitats memorialistes que treballen en la recuperació de la memòria històrica i per tal de que els cops d’estat com el de fa 80 anys no es torni a repetir, ni aquí, ni enlloc. A iniciativa del grup municipal es va aconseguir que a la web i a les pantalles dinàmiques arreu de la ciutat es pogués llegir el lema “18 de juliol: Mai més”

En la mateixa línia, i amb la mateixa càrrega simbòlica i política, Canviem Mollet va donar suport a que Mollet, per primera vegada en la historia, sigui declarada ciutat republicana i per tant on es reconeguin aquests valors republicans a l’hora d’exercir les responsabilitats municipals i on la monarquia com a institució obsoleta no hi tingui cabuda.

Canviem Mollet va donar el suport a que el proper 11 de setembre onegi únicament la senyera, com a símbol d’allò que ens uneix. Aquesta proposta que com cada any ve del grup d’Ara Mollet va aconseguir la majoria necessària per ser aprovada en el Ple, malgrat que l’alcalde ja va avançar que no la complirà.

Mollet del Vallès, 19 de juliol de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET INCORPORA PROPOSTES AL III PLA D’IGUALTAT DE MOLLET DEL VALLÈS

El grup ha participat activament en el Pla, i destaca la reivindicació de la recuperació del Consell de Dones de la ciutat

Fa unes setmanes, l’equip de govern va presentar als grups municipals l’esborrany de document elaborat per la Diputació de Barcelona, en el que es plantegen les polítiques d’igualtat per al període 2016-2020. Tot i la manca del temps que hauria estat desitjable per fer tot un treball intens amb els grups del consistori, Canviem ha volgut introduir-hi certs elements.

Són un seguit de propostes entre les que s’inclouen: Garantir la dotació pressupostària i de recursos humans suficient per tirar endavant el Pla; Crear estratègies d’impuls del teixit associatiu; Crear accions específiques d’apoderament femení; Oferir formació específica al conjunt de les àrees municipals; vincular espais/entitats/comerços/privats de l’àmbit de la maternitat, la criança, la salut, l’art i la cultura, etc. en el desenvolupament d’una xarxa i en la recerca d’espais de trobada de dones, més enllà del CIRD; Obrir la participació als grups municipals en l’Observatori Local de gènere; treballar amb les AMPA’s de les escoles perquè també des de les activitats extraescolars, es treballi des de perspectiva de gènere i d’igualtat; promoure des de la Biblioteca municipal la presència de publicacions amb els objectius que planteja el Pla (temàtica feminista, gai, lèsbica, etc. ); Recuperar el Consell Municipal de Dones com a espai per al seguiment i acompliment del Pla; més accions intergeneracionals i interculturals; potenciar la formació i la regularització de les dones que treballen en àmbits tradicionalment invisibilitzats, com els treballs de cura i tasques domèstiques; Realitzar programes de promoció de l’autoestima i l’auto reconeixement dels adolescents homosexuals, transsexuals i bisexuals.

Canviem Mollet es mostra satisfet que s’hagi recollit una part de les propostes, que s’han incorporat al document que es porta a aprovació. No només propostes, sinó també alguns criteris d’avaluació. Canviem Mollet entén que no només es pot avaluar el resultat del Pla des d’un punt de vista numèric (al que tant acostumat ens té aquest consistori) sinó, que hi ha d’haver elements qualitatius: grau de satisfacció de les accions, grau de coneixement, entre d’altres.

No s’ha acceptat la proposta de recuperar el Consell de Dones per a que s’encarregui del seguiment del Pla, allegant que es crearà una comissió específica. Mostrem el nostre escepticisme, fins que aquesta no comenci a funcionar i es demostri operativa, però evidentment comptarà amb la nostra participació. Continuem però, reivindicant, la recuperació del desaparegut Consell de Dones, com a espai específic i necessari a la ciutat. Tampoc la de formar part de l’Observatori Local de gènere. Finalment l’equip de govern s’ha compromès a lliurar informe anual de la situació al municipi.

Una altra idea força del document de propostes de CM és la del treball en xarxa, entre associacions, institució, departaments diversos i equipaments, per tal de poder desplegar el Pla d’Igualtat en les millors condicions.

Canviem Mollet considera que el Pla d’Igualtat és un document clau per tal de posar en pràctica polítiques publiques de gènere, per assolir la igualtat entre dones i homes. I destaca que és essencial abordar aquestes polítiques des de l’apoderament i la perspectiva feminista.

Mollet del Vallès, 24 de Maig de 2016

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET DEMANA ACLARIMENTS SOBRE LA SENTENCIA DE VALLÈS VISIÓ

El grup municipal Canviem Mollet sol·licita la convocatòria urgent del Consorci Teledigital Mollet i del Consell d’Administració de Mollet Comunicació per a valorar la sentència del TSJC i proposa l’elaboració d’un Codi Ètic

El Grup municipal Canviem Mollet ha rebut amb estupor la darrera notícia que afecta al consistori molletà: Vallès Visió haurà de readmetre Jordi Seguer, qui fou acomiadat quan exercia de director de la televisió baixvallesana. Segons les informacions aparegudes, s’indica que el cost econòmic derivat de la sentència podria situar-se sobre els 100.000 euros.

Últimament estem assistint a una sèrie de casos on l’Ajuntament de Mollet n’és protagonista, i on per diversos motius la justícia està dictaminant contra les decisions i mesures adoptades pel consistori o per les empreses o organismes on hi forma part.

Aquest cop, la sentència del TSJC dóna la raó al treballador, acomiadat pel Consorci Teledigital Mollet, del que l’Alcalde de Mollet n’és president. L’ex-director de Vallès Visió, Jordi Seguer fou acomiadat el març de 2013 amb l’argument de retallada en personal derivada d’un pla de viabilitat econòmica. El mateix empleat va denunciar que l’acomiadament havia estat conseqüència única i exclusiva de les declaracions que havia fet contra la limitació del seu dret a la llibertat d’expressió i la denúncia de manipulació informativa.

Des de Canviem Mollet exigim valoració i aclariment dels fets i de la sentència per part del Consorci, i en particular de la seva presidència, així com també que si es determinen responsabilitats, aquestes siguin depurades per qui pertoqui.

Valorem i volem reconèixer la tasca dels professionals dels diferents mitjans de comunicació públics locals. Però pel que fa als responsables polítics, la justícia, amb aquesta sentència, reafirma la denúncia feta per diversos grups municipals de l’Ajuntament de Mollet, sobre la manca de rigor, de pluralitat i d’imparcialitat d’aquests.

Recordem que l’abril de 2013, els grups d’ICV-EUiA entre d’altres van forçar la celebració d’un Ple extraordinari per debatre sobre el model de comunicació pública local, a rel de la notícia de l’acomiadament del director i dos empleats més, de Vallès Visió.

En aquest Ple també es feia ressò de la publicació al diari comarcal el  Nou/9 d’un correu electrònic, enviat per la gerent de Mollet Comunicació (empresa pública) a l’assessor extern del Consorci Teledigital Vallès Visió, que va posar en evidència la manipulació de la informació perquè fos tractada de forma partidista a favor del govern i , de forma explícita, jugar un paper de potenciació de la figura de l’alcalde Monràs. Aquest, no ha parat de pregonar que l’equip de govern practica la participació ciutadana i la transparència en les seves actuacions, cosa que queda en evidència i és protagonista d’un nou escàndol en la seva gestió.

Canviem Mollet proposa la creació d’un Codi Ètic pels mitjans de comunicació públics, que en el cas dels mitjans compartits, siguin consensuats per tots els ajuntaments. Així mateix, planteja: crear un Consell Local d’Audiovisual, perquè entre altres funcions tingui el seguiment i avaluació dels mitjans de comunicació públics locals, i iniciar un procés per reformular el model de comunicació pública local.

Aquesta sentència, com les que s’han conegut en els darrers mesos: anulació del POUM, La Vinyota, o el cas de l’abocador, porta aparellada importants conseqüències econòmiques que afecten a les arques municipals i per tant a la ciutadania, qui haurà de fer front a decisions i gestions poc o gens encertades.

Refermem la nostra aposta per uns mitjans de comunicació públics de qualitat, i per tant de Vallès Visió, com a televisió de proximitat, que ha de ser plural, participativa, inclusiva.

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


Actes de Commemoració del 85 aniversari de la II República

Dijous 14 i diumenge 17 d'Abril Canviem Mollet celebra el 85è aniversari de la proclamació de la II República amb activitats reivindicatives i d’homenatge

 

 

En Comú Podem és la força més votada a Mollet

En Comú Podem ha obtingut 8.892 vots dels molletans, un 33,13% dels votants


Entrevista al portaveu de Canviem Mollet, Xavier Buzón, a Ràdio Mollet (15/12/2015)

Incompliment greu de l'Acord per Mollet per part del govern del PSC

APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2016

Xavier Buzón denuncia l'incompliment greu de l'Acord per Mollet que van signar totes les forces polítiques del consistori amb tan bona voluntat el passat mes de juliol.

El continuisme en el govern del consistori és manifest.

Assistim a la fi del bipartidisme. El PSC segueix amb les mateixes actituds i dinàmiques d'anteriors legislatures rebent el suport incondicional de C's + CDC. Es constata i consolida a Mollet un tripartit entre PSC, Ciutadans i CDC. Ha de ser un dels pocs municipis de Catalunya en què es dóna aquest tipus de pacte. Incomprensible.

Des Canviem Mollet sollicitem uns pressupostos molt més socials.

Els càrrecs públics som votats i estem obligats a donar resposta a l'emergència social. La prioritat número u, per sobre de tot, ha de ser la gent. L'Ajuntament ha de ser molt més contundent amb aquest tipus de problemes.

Els del 2016, són uns pressupostos calcats als d'anys anteriors. Com sempre des de el PSC prioritzen el pagament del deute.

Considerem que pot aplicar-se una reestructuració del deute per exemple augmentar la borsa d'habitatges socials o com per exemple per ampliar l'import destinat a beques menjador.

La intenció ha de ser destinar més recursos a la gent perquè els conciutadans rebin tota l'ajuda que necessiten.

En el ple d'ahir dia 14, el Regidor d'Economia Josep Garzón, agraïa expressament les propostes rebudes per part de Ciutadans i CDC.

El que NO explica i no ha explicat ningú és la dinàmica i actitud que han portat des de l'equip de govern a l'hora de preparar els pressupostos del 2016. Han utilitzat tàctiques de dilació en el temps esperant convèncer "els seus habituals socis". Fins i tot van arribar a oferir a CM una partida de 20 o 30 mil euros perquè la destinessin al que decidissin. Cosa que ens va semblar en certa manera una "compra de vots".

El Grup Municipal porta fent propostes i demanant modificacions dels pressupostos molts anys. En legislatures anteriors des d'ICV + EUiA i actualment des Canviem Mollet.

Des de l'Ajuntament no volen escoltar-les. Fins i tot es permet l'alcalde el luxe de titllar als regidors de Canviem d'ignorants, inexperts i que ni tan sols saben el que diuen.

Denunciem l'acord existent, només cal observar lo significativa que va ser ahir la votació. El 50% dels regidors van quedar exclosos, ja ni per majoria. A veure quant de temps li dura aquest govern al PSC a Mollet.

ELECCIONS 20D

Xavier Buzón expressa lo feliços que estan des de les files de CM per l'acte de campanya d'En Comú Podem celebrat el passat diumenge dia 13 al Mercat Vell. Un espai que cap altre partit s'ha atrevit a utilitzar per allò de no quedar en evidència per la falta d'assistència.

En Canviem estan molt satisfets per la resposta de la ciutadania de Mollet a tots els actes realitzats per la confluència i en especial en aquesta campanya per a les generals apostant per En Comú Podem. Mollet demostra una vegada més que està en primera línia política i demostra també que s'estan fent les coses molt bé. Hi ha una satisfacció total amb la implicació de la gent de Mollet.

Finalment el portaveu de Canviem Mollet va voler dedicar unes paraules als votants que encara estan indecisos demanant-los que facin un últim esforç per llegir-se el programa electoral, encara que siguin només els titulars i els resums.

Des Canviem Mollet confiem en la capacitat i la intelligència de la gent i que sabran decidir i apostar pel vot que els representi i els ajudi.

Tenim esperança i creiem que podrem canviar les coses a partir del 20D. SÍ QUE ES POT.

El canvi no s'atura.

Mollet del Vallès, 15 de desembre de 2015


CANVIEM MOLLET NO DONARÀ SUPORT AL PRESSUPOST 2016

EL PSC NO POSA EL RESCAT SOCIAL, LA TRANSPARÈNCIA NI LA PARTICIPACIÓ COM A PRIORITAT PER A MOLLET

EL GRUP MUNICIPAL CONSIDERA QUE EL TARANNÀ DE L'EQUIP DE GOVERN, MALGRAT ESTAR EN MINORIA, NO HA CANVIAT I RESPON A UNES MANERES POC TRANSPARENTS I A UNA VISIÓ CONTINUISTA DE LA SITUACIÓ QUE VIU LA CIUTAT

Seguim en una crisi important, malgrat ens diguin que ja ha passat, i des dels ajuntaments més que mai s’han de posar mesures per palliar els seus efectes. És per això que Canviem Mollet considera que l’eix central del pressupost ha de ser el rescat social, i el que presenta l’equip de govern no està a l’alçada que necessita Mollet.

Així, Canviem Mollet vol destacar uns eixos essencials a cobrir amb el pressupost. En primer lloc, el pressupost proposat pel PSC no contempla ni elements de participació, com serien uns veritables pressupostos participatius amb implicació i la veu de la ciutadania, ni mecanismes de transparència: elaboració d’una auditoria econòmica i de personal, i la rendició de comptes davant la ciutadania.

Des de Canviem Mollet es torna a reivindicar l’elaboració d’un pressupost en base zero, que ajudi a quantificar d’inici cada partida i es puguin gestionar correctament els recursos per donar una resposta clara a cada necessitat de la ciutadania. No es tracta de que degut a la crisi s’hagi fet un esforç per mantenir els serveis, com ha estat el discurs fins ara, sinó que ha partir de quantificar-ho des de zero s’han d’invertir els recursos on veritablement són necessaris.

En un segon eix, el grup municipal creu que el rescat social ha de revertir de manera clara en la societat i veure’n una milloria de la situació. Una veritable bona gestió de la crisi, com ens ha fet creure el PSC els darrers anys, no pot permetre que hi hagi famílies amb dificultats que no puguin tenir accés a les beques i ajuts de l’ajuntament, ha de garantir que cap família es quedi sense cap dels subministres bàsics durant aquest hivern i ha de consolidar estructures locals per la ciutat on hi hagi una veritable resposta a l’emergència habitacional que estem patint i on es creïn llocs de treballs estables i de llarga durada.

S’ha de dotar de recursos a dos àmbits que amb la crisi han estat oblidats i ofegats, relegant-los a un espai de segona. S’ha de donar un nou impuls a les polítiques d’igualtat de gènere i de joventut a la nostra ciutat.

Una altra preocupació és la gestió econòmica de l’Ajuntament així com el deute que arrossega i que compromet els comptes municipals. Aquest deute és fruit de la gestió d’obres faraòniques que va patir la ciutat quan estaven immersos en els anys en la bombolla immobiliària i de la qual encara estem sent hereus i pagant les conseqüències d’aquelles decisions.

D’altra banda, Canviem vol posicionar-se al costat dels treballadors i treballadores de l’ajuntament, ja que en la Taula de negociació dels pressupostos amb els sindicats l’equip de govern va rebre la negativa de 7 dels 13 vots. Per tant, el no acord amb la majoria dels treballadors pel que fa al la plantilla de personal, que s’aprova conjuntament amb el pressupost, és més que preocupant. Aquests pressupostos no compten amb la majoria social necessària i el grup de Canviem Mollet qualifica aquest fet d’inacceptable, en primer lloc per les velles maneres de fer les coses, i a més perquè això no respon a l’esperit de l’acord d’inici de legislatura. Canviem Mollet torna a recordar a l’equip de govern que només governa amb 7 regidors d’un total de 25.

Precisament per responsabilitat, a la que apellen alguns, el grup municipal de Canviem Mollet no donarà suport a aquesta proposta de pressupostos per l’any 2016 i emplaça a la resta de grups perquè considerin i valorin molt bé el seu posicionament, pel mateix deure de responsabilitat.

Mollet del Vallès, 10 de desembre de 2015


DEBAT OBERT

EN COMÚ PODEM

A MOLLET

Bon dia companys i companyes,

Des Canviem Mollet dir-vos que seguim en campanya. El proper dijous dia 10 de desembre a les 19 hores a Can Borrell celebrarem un debat obert a tota la ciutadania.
Volem compartir una taula rodona amb tots vosaltres on puguem xerrar i abordar sobre el panorama políticactual i sobre la candidatura d'En Comú Podem de la qual els nostres partits formen part.
Ens agradaria que us animeu a participar. El canvi no s'atura.

Aprofitem aquest comunicat per avançar-vos que el proper diumenge dia 13 de desembre a les 18 hores celebrarem l'acte central de campanya d'En Comú Podem a Mollet.
Farem un miting al Mercat Vell al qual assistirà Xavier Domènech, candidat número 1 d'En Comú Podem.
Tot això amenitzat amb un concert de música. Serà la festa del canvi. Esteu tots convidats!!

No oblideu, SÍ QUE ES POT!

Us mantindrem informats.
Moltes gràcies.


CANVIEM MOLLET PRESENTARÀ QUATRE MOCIONS AL PROPER PLE MUNICIPAL DEL 30/11/2015

EL GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET PRESENTARÀ TRES MOCIONS D'AMBIT LOCAL I UNA PER DONAR SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA EN LA SEVA ILP PER TRAMITAR UNA LLEI DELS SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

El grup municipal Canviem Mollet presenta tres mocions d’àmbit local amb la voluntat de que es discuteixi en el Ple i s’arribin a acords per tal de solucionar tres problemàtiques que actualment pateix Mollet.

En primer lloc, es presenta una moció sobre polítiques de joventut per tal de reivindicar que ens els darrers anys des de l’Ajuntament no s’ha vist amb claredat un projecte de joventut amb continuïtat, ja que des de que va finalitzar el Pla de Jove de Mollet 2008-2012, no se’n coneix avaluació final.

Aquest fet a anat acompanyat pel tancament de centres els quals s’entenien com a espais de joves, el més emblemàtic, “la Nau”. Aquesta manca d’espais concrets, lligat a la manca de recursos, ha abandonat l’eix de participació com a element clau en les polítiques de joventut, tal i com es desenvolupa a la moció.

Canviem Mollet, a través de la moció presentada vol arribar a prendre com a acord l’elaboració d’un nou Pla Jove per a la nostra ciutat, basat en un procés participatiu ampli i extens i que aquest tingui la seva execució en el proper any i per tant, que s’inclogui la partida per a la seva redacció en els pressupost 2016. A més demana treballar de manera específica en els àmbits de participació activa, la feminització i la igualtat de gènere.

La segona moció presentada reivindica la millora de l’accessibilitat de les estacions de Mollet Sant Fost i Mollet Santa Rosa, problemàtica llargament reivindicada per la ciutadania de Mollet, ja sigui per persones amb mobilitat reduïda, persones grans, viatgers amb maletes, cotxets o bicicletes.

La moció demana arribar a acords per tal que es reclami a l’Administració competent un compromís ferm i concret de millora i adopció d’aquestes mesures, tot establint un calendari amb dates concretes i amb un detall del pressupost i de les actuacions a realitzar. També vol que es doni trasllat d’aquets acord als ajuntaments de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles perquè es puguin afegir a aquesta reclamació.

La tercera moció d’àmbit local és sobre la freqüència de pas del bus urbà de Mollet en la seva parada del barri de Lourdes. Els veïns d’aquest barri pateixen i greuge comparatiu amb la resta de Mollet ja que la seva espera a la parada pot arribar fins als 50 minuts en

alguns trams del dia, mentre que a la resta de parades només és de 10 a 15 minuts, segons explica el grup municipal en la seva moció.

Des de Canviem Mollet a través d’aquesta moció presentada, vol resoldre aquest greuge que pateix el barri de Lourdes, arribant a l’acord d’igualar la freqüència de pas del bus urbà a totes les seves parades.

La última moció presentada té la finalitat de donar suport a la iniciativa legislativa popular que ha impulsat l’Assemblea Groga, per tal d’instar al Parlament de Catalunya aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat, ja que l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat.

A més, es demana al Govern de la Generalitat la no aplicació de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) i que l’Ajuntament de Mollet doni suport institucional i faciliti els recursos necessaris a l’Assemblea Groga per tal de que pugui dur a terme la seva Iniciativa Legislativa Popular a la ciutat de Mollet.

AQUÍ POTS ACCEDIR A LES MOCIONS PRESENTADES

Mollet del Vallès, 25 de novembre de 2015


CANVIEM MOLLET ORGANITZA UNA ASSEMBLEA OBERTA PER TRACTAR ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2016

CANVIEM MOLLET OFEREIX UN ACTE OBERT A TOTS ELS VEÏNS PER TAL DE TENIR UNA IMATGE REAL DE LES NECESSITATS DE LA NOSTRA CIUTAT

El grup municipal de Canviem Mollet segueix treballant per a que els pressupostos municipals de l’any 2016 siguin uns pressupostos participatius, on tota la ciutadania pugui treballar activament en la seva realització i sigui aquesta la que decideixi en que s’han de gastar i invertir els seus impostos. Canviem Mollet aposta decididament per una nova manera de fer política i es per això que les propostes que el grup municipal faci arribar a l’equip de govern en matèria de pressupostos vindran debatudes, consensuades i recolzades per la voluntat popular.

Creuen que el repte d’un Ajuntament ha de ser obrir-se a la participació ciutadana i poder assolir un canvi de rumb profund en la gestió municipal en el qual es faci partícip als ciutadans i ciutadanes de la presa de decisions de la ciutat.

Això ha de servir per augmentar la transparència i eficiència en la gestió municipal i aconseguir una millora de la comunicació entre l’administració i la ciutadania.

És per això que Canviem Mollet convoca una assemblea oberta pel proper Divendres 20 de novembre a les 19h al Centre Cívic de Can Borrell on es farà una breu explicació sobre en què consisteixen els pressupostos.

Posteriorment, s’obrirà un colloqui on puguin sorgir possibles propostes per tal que el grup municipal de Canviem Mollet faci arribar a l’equip de govern del PSC i finalment es puguin incorporar en els pressupostos de l’any vinent.

Canviem Mollet intenta implicar a tots els molletans i molletanes en l'elaboració dels pressupostos del municipi. És per això que demanen el màxim d’assistència possible.

Mollet del Vallès, 17 de novembre de 2015


EL GRUP MUNICIPAL DE CANVIEM MOLLET DENUNCIA LA MANCA D'INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DEL 2016

L’EQUIP DE GOVERN DEL PSC ES VEU FORÇAT A APLAÇAR L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS AL SEGÜENT PLE DEL DESEMBRE AL NO REBRE EL SUPORT NECESSARI

El dia 11 de Novembre el grup municipal Canviem Mollet mitjançant el seu portaveu Xavier Buzón va assistir a una reunió amb l'Alcalde i els Regidors responsables de les principals àrees de govern en la qual els va transmetre el seu total desacord amb la manera d'actuar del govern del consistori. Va fer-li saber al govern que havia ignorat per complet l'Acord per Mollet 2015-2019 signat al juliol amb la resta de forces polítiques de la ciutat.

Canviem Mollet li va reclamar a l'alcalde el detall i desenvolupament del pressupost 2016 i només va obtenir un document de dues fulles en el qual s'indicaven a grans trets les despeses i ingressos previstos per l'equip de govern per al proper any.

Davant d'aquesta situació, Canviem Mollet els va confirmar que amb aquestes condicions votaria en contra de l'aprovació dels pressupostos i els sollicitava l’aplaçament al pròxim ple de desembre així com obrir una taula de treball per debatre les diferents propostes sobre els pressupostos del 2016

Com a resultat d'aquesta reunió el govern del PSC ha acceptat la proposta i l’ha decidit ajornar degut a que no ha trobat el suport necessari entre la resta de forces polítiques per tirar endavant uns pressupostos que ja neixen viciats per l'incorrecte tractament que se'ls ha donat.

A més, Canviem Mollet explica que la justificació presentada pel govern del PSC per l'ajornament d’aquest tema primordial per a la ciutat és totalment infundada. Les "incerteses de la resta d'administracions" que indica el PSC, són les mateixes que els darrers anys, així que consideren que no toca posar aquestes excuses.

El grup municipal de Canviem Mollet es lamenta de la passivitat per part de l’equip de govern que no ha canviat ni mica la seva actitud en la negociació dels pressupostos del 2016. Reclamen com a principal partit de l’oposició, que han de disposar amb suficient antelació de tota la documentació necessària.

Des de Canviem es lamenten que sigui la tercera vegada que això succeeix, ja que es varen trobar amb els mateixos impediments el passat mes d’octubre amb les ordenances fiscals i l’elecció del nou Síndic Personer.

Tot i així, Canviem Mollet ja fa dies que treballa en les seves propostes per al pressupostos. Ho fa en base al seu programa i criteris d'alternança i canvi al qual segueix fidel. Tanmateix informa que celebrarà una assemblea per debatre la qüestió dels pressupostos amb els seus inscrits el divendres dia 20 de novembre a les 18h. que tindrà lloc al Centre Cívic de Can Borrell.

Mollet del Vallès, 12 de novembre de 2015


PRESSUPOSTOS MOLLET 2016

REALMENT, LA "NOSTRA PROPOSTA COMPTA"?

El proper Ple que tindrà lloc a finals d’aquest mes, és potser un dels plens més importants del’any, ja que es discutiran i es votaran els pressupostos que hauran de tenir vigència durant el2016. El pressupostos municipals són l’eina fonamental a partir de la qual es fixen prioritats i lespolítiques d'actuació a desenvolupar en el municipi. Des de Canviem Mollet creiem que el moment de deliberació i decisió final dels pressupostos, és un molt bon moment per a que elconsistori s’obri a la ciutadania i es pugui dur a terme un procés participatiu a la ciutat.

Creiem que a través dels pressupostos participatius es pot saber quines són les prioritats de laciutadania a l’hora de gestionar els ingressos de la ciutat i es pot implicar més als ciutadans i crear més empatia vers a la gestió que es fa des dels ajuntaments.

Des del grup municipal de Canviem Mollet volem que la paraula ‘participació’ es converteixi en la pedra angular de l’Ajuntament i considerem que aquesta no és una de les prioritats de l’equip de govern tal i com es va comprometre l’alcalde. L'anomenat procés participatiu q ha engegatel govern, anomenat “La teva proposta compta” és insuficient i ineficaç, i per tant, rebutgem el model de participació d’aquest equip de govern del PSC ja que li manca veritable voluntat d'escoltar la ciutadania.

Des de Canviem Mollet creiem que no s’ha fet la suficient cobertura mediàtica del procés i que no s’ha donat la suficient informació sobre el que s’està discutint i valorant. No s’han explicat quines seran les propostes finalistes i de quina manera s’inclouran en els pressupostos definitius. La transparència es demostra posant a l'abast de la ciutadania la informació complerta i suficient, per poder incloure propostes en els pressupostos.

Si veritablement volem aprofundir en la participació de la ciutadania, hem de posar a l'abast espais de formació i debat com per exemple són les assemblees de barri o les taules participatives. A més hem de donar un període suficient de temps per a fer-ho. S’ha d’aconseguir que s’impliqui el màxim de gent possible i que el perfil d’aquesta sigui heterogeni per tal de fer-nos una imatge real de la voluntat de la ciutat.

Un altre tret fonamental és la pedagogia que es fa dels petits i joves sobre la participació en les decisions de la ciutat. Canviem Mollet vol que s’engresqui a la gent a participar en política i creiem que, fent-ho des de petits i implicant a les escoles i instituts de la ciutat en els pressupostos participatius, és una molt bona ocasió per aconseguir-ho.

Des de Canviem Mollet exigim a l’equip de govern que valori la voluntat de la ciutadania i es prengui seriosament la seva participació. Volen que per fi l’Ajuntament de Mollet tingui parets de vidre i portes obertes perquè pugui entrar la veu del carrer.

Mollet del Vallès, 3 de novembre de 2015


MOBILITZA'T, MOLLET !!

CANVIEM MOLLET TROBA A FALTAR ACTES PROGRAMATS PEL CONSISTORI A LA SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA

De l'11 al 18 d'octubre es celebra la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, unes dates dedicades a explicar i fomentar la necessitat d'aplicar tots els esforços i mitjans existents per aconseguir que la mobilitat dins d'una ciutat no penalitzi o empitjori la qualitat de vida dels seus habitants.

Una setmana dedicada a la seguretat viària i a la seguretat en la mobilitat. Una motivació extra que hauria de servir per estudiar, consensuar i buscar solucions a molts dels problemes relacionats amb el tema que pateixen els ciutadans de Mollet.

En moltíssimes ciutats properes a la nostra hi ha programats durant tota la setmana diferents esdeveniments que tracten d'implicar i conscienciar els veïns de que invertir en una mobilitat sostenible és invertir en un futur millor.

Però, i a Mollet? Hi ha actes programats? En anys anteriors n’hi havien alguns, però és que en el 2015 no sembla que hi hagi d'haver res al respecte.

El govern de la nostra ciutat no sembla estar molt per la labor i això que hi ha multitud de temes relacionats:

Com està la creació de més carril bici?

Com es fomenta l'ús del transport públic?

Quines són les inversions en la matèria?

Invertim en el futur, realitzem tallers per a nens i joves.

Els vehicles elèctrics que tan de moda estan: quants punts de recàrrega hi ha a Mollet? ¿ Com es promociona des del consistori la compra d'aquest tipus de vehicles?

I els radars, s'utilitzen per substituir les bandes reductores de velocitat?

Infinitat de temes sense resposta, però una cosa sí tenim clar, hi ha una Taula de mobilitat.

Creiem, ja que hi ha aquest marc, que cal fer algun tipus de reunió amb els col·lectius implicats (ciclistes, motoristes, taxistes, transportistes). Ells tenen molta experiència i segur que poden aportar idees i solucions a alguns dels problemes existents.

El nostre govern no pot viure donant l'esquena a la ciutadania. No pot fer servir el tema de la mobilitat només per als seus interessos polítics i econòmics. Recentment ho hem vist amb la proposta realitzada pel nostre grup municipal de modificar la zona blava de l'Hospital. Van votar en contra de la sol·licitud emplaçant-nos a l'esmentada Taula de mobilitat.

Menys parlar i més actuar. Els veïns, que al cap i a la fi són els que mantenen aquesta ciutat, volen més fets i menys promeses. No volen tenir la sensació que es burlen d'ells.

La política ha de canviar i en això estem treballant. SÍ QUE ES POT.

Mollet del Vallès, 15 d'Octubre de 2015


El Grup Municipal Canviem Mollet presenta una moció al ple de l'Ajuntament per millorar l'aparcament de l'entorn de l'Hospital de Mollet

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CANVIEM MOLLET AL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN RELACIÓ A LA ZONA BLAVA DE L’HOSPITAL DE MOLLET

La qüestió de l’aparcament a la nostra ciutat ha suscitat polèmica, diferents visions, i sens dubte en alguns barris i zones, una problemàtica important.

Els diversos sistemes d’aparcament posats en marxa ja siguin espais lliures, aparcaments soterrats, o zones blaves, intenten donar resposta a aquesta demanda existent, però no sempre amb l’èxit desitjat, ni amb la conformitat dels usuaris.

Un d’aquests espais on la qüestió és especialment sensible és a les immediateses de l’Hospital de Mollet. En aquest, hi conviuen un aparcament soterrat de pagament, i una zona blava que es distingeix de la resta de les del municipi, perquè l’horari en el que s’ha de pagar és més ampli. Però sobretot, el que destaca és el caràcter gravós que representa per als que han de ser-ne usuaris, de manera forçada, i en molts casos han d’acudir repetidament al centre mèdic.

Considerem que hi ha un sistema ja posat en pràctica en d’altres municipis, i amb bons resultats, que és l’establiment de zones de disc horari, consistent en una zones on es permet l'aparcament lliure de pagament, durant un temps limitat, facilitant la rotació, però sense haver de gravar econòmicament qui el fa servir per períodes curts de temps, i dins del marge horari que permet el disc.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Redefinir la zona blava de pagament dels carrers adjacents a l’hospital, perquè passi a ser zona d’aparcament lliure de pagament amb disc horari, per temps limitat, fins a dues hores.

Segon.- Estudiar aquest canvi de sistema en d’altres indrets de la ciutat que per les seves característiques puguin requerir-ho.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les associacions de veïns corresponents.


Mollet del Vallès, 5 d'Octubre de 2015


DECLARACIÓ DE SUPORT ALS REFUGIATS SIRIANS

La junta de portaveus de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat per unanimitat una declaració conjunta de suport i solidaritat amb la població afectada pel conflicte de Síria.

Durant les darreres setmanes estem veient com milers de persones desplaçades que fugen de la guerra i de l’extrema pobresa, dels conflictes armats de Síria i d’altres països de la zona arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil, en el que s’ha convertit en un drama humanitari que no sembla tenir fi.

En concret, la guerra civil de Síria ha provocat, entre març del 2011 i agost del 2015, el desplaçament de més de quatre milions de persones, segons les últimes dades de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), i que ha causat, a més, 7,6 milions de persones desplaçades a l'interior de la pròpia Síria.

Més de 400.000 persones han sol·licitat asil en països europeus en els primers sis mesos d'aquest any i, si es compleixen les previsions, aquest 2015 se superaran les 800.000 peticions d'asil. Estem davant la pitjor crisi de refugiats a Europa almenys des de 1985.

La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar una nova oportunitat en un país d’Europa.

Davant d’aquesta situació, cal que els governs europeus i la UE es posin a treballar de manera immediata per proporcionar atenció a aquestes persones i evitar més vulneracions dels Drets Humans.

La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil. El municipalisme català ha demostrat reiterades vegades la seva solidaritat i el seu compromís amb les urgències humanitàries, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals com imperatiu per a la convivència, la justícia i la pau dels pobles.

Atès que Catalunya compta des del 2014 amb un instrument específic per a la millora en l’atenció a les persones reassentades i/o sol·licitants de protecció internacional com és el Pla de Protecció Internacional a Catalunya que ha de facilitar l’acollida dels refugiats i refugiades.

Atès que alguns ajuntaments, ja han mostrat la seva voluntat de significar-se en la prestació d'ajuda i d’afrontar l'assistència i l’acollida temporal d’una part de les persones refugiades sirianes, tal i com van fer molts municipis als anys 90 amb la crisi humanitària dels Balcans, constituint una Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi.

Mollet del Vallès és una ciutat d’acollida, implicada en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la pau. Una ciutat que compta amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen situacions difícils.

Per tot això:

1. Expressem la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de màfies organitzades.

2. Manifestem el suport a la creació i l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats als seus països d’origen. Amb l’objectiu de coordinar municipis i administracions en l’acollida de les persones refugiades, així com també dotar de recursos la implementació dels programes d'integració necessaris.

3. Instem els governs de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i a buscar una solució realista a més llarg termini per evitar situacions d’èxode.

4. Reclamem especialment al govern de l’Estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya una posició oberta i activa en defensa dels drets de les persones que pateixen els efectes d’una situació cruel i injusta.

5. Instem a la Generalitat de Catalunya a la creació d’una taula nacional per a l’acollida de persones refugiades que integrin les entitats i organitzacions que defensen el dret d’asil i acollida de persones refugiades, els diferents departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, la Delegació del Govern de l’Estat, les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) i els Fons Català de Cooperació, amb l’objectiu d’analitzar i fer una diagnosi sobre la situació generada pel desplaçament de les milers de persones refugiades, acordar els recursos necessaris per a l’abordatge d’aquesta dramàtica situació provocada pels diferents conflictes bèl·lics i coordinar els diferents àmbits del treball institucional i el de les organitzacions socials sobre l’asil i l’acollida de persones refugiades.

6. Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en aquesta matèria per buscar solucions al drama humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.

7. En aquest sentit, Mollet del Vallès, com a ciutat d’acollida, participarà activament i solidàriament conjuntament en les iniciatives que sorgeixin de la societat civil, del municipalisme i de les diverses institucions.

8. Convocar la comissió de seguiment de Drets Socials, Habitatge i Convivència per tal de tractar aquest tema, tot convidant a persones, institucions i organitzacions vinculades que la pròpia comissió determini.

9. Traslladar els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció social que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la població refugiada.

10. Transmetre aquest acord al Ministeri de l’Interior, a la Secretaria General per a la migració de la Generalitat de Catalunya, a la xarxa Asil.Cat, que aglutina organitzacions que defensen el dret d’asil a Catalunya, a Amnistia Internacional Catalunya, a Creu Roja Catalunya, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Mollet del Vallès, 4 de setembre de 2015


CANVIEM MOLLET APOSTA PER LA TRANSPARÈNCIA

El grup municipal Canviem Mollet fa públic a la seva pàgina web la declaració de béns i activitats de tots els seus regidors i convida a fer-ho a la resta de formacions

El Grup municipal Canviem Mollet, fidel als principis del seu codi ètic i al seu propi programa electoral, fa pública la creació d’un apartat de Transparència dins la pàgina web, d’accés lliure per a tothom.

Així, a canviemmollet.cat/grup-municipal/transparencia estan publicades les Declaracions de Béns i Activitats dels 7 regidors i regidores que formen el grup municipal.

Amb això la voluntat és de demostrar que SÍ QUE ES POT ser 100% transparent i passar de les paraules als fets, mostrant i fent pública aquesta informació a la ciutadania, i evidenciant que no hi ha res a amagar per part dels càrrecs públics del grup.

Aquest, és el punt d'inici d'una eina que portarà a la formació a oferir cada vegada més informació i dades per anar a l'avantguarda dins del nostre consistori en la implementació de les mesures de transparència i control intern dels partits que el formen.

A Canviem esperen que la resta de formacions polítiques que constitueixen l'Ajuntament de Mollet del Vallès segueixin l'exemple i compleixin un dels punts acordats en l'acord global signat la passada setmana:

“La Transparència ha de ser un dels eixos vertebradors en aquesta nova legislatura que tot just comença”

Des de Canviem Mollet es considera que la pràctica de la transparència ha de ser la normalitat dins de les institucions. La transparència per a CM és una qüestió política i ètica que es pren molt seriosament, per això es mostren convençuts que les formacions i els seus membres també han de tenir parets de vidre.

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


CANVIEM MOLLET I ARA MOLLET-ERC-MES FORCEN L’ALCALDE A CONVOCAR UNA JUNTA DE PORTAVEUS

La resta de forces polítiques (PSC, C’s, CIU y PP) voten en contra de l’esmena presentada per Canviem Mollet i ARA Mollet-ERC-MES sollicitant la creació de tres comissions d’estudi

Canviem Mollet i ARA Mollet-ERC-MÉS van presentar conjuntament al ple de l'Ajuntament, celebrat el dia 2 de Juliol, una esmena en la qual es plantejava la creació de tres comissions periòdiques d'estudi sobre àmbits rellevants.

Solliciten crear les comissions de Transparència, Empreses Municipals i Emergència Social.

Aquestes forces polítiques argumenten que la proposta respon a la necessitat de debatre i treballar sobre aquests àmbits a causa de la situació d'excepcionalitat que estem vivint a la nostra ciutat.

Consideren que són prioritàries per abordar en profunditat i solucionar part dels problemes que pateixen els nostres conciutadans. Aposten per millorar l'efectivitat del consistori, i amb això aconseguir, un Ajuntament més obert a les diferents formacions polítiques i al conjunt de la ciutadania que reclama més transparència i participació.

Els partits que van votar en contra, justifiquen la seva decisió amb un "ara no toca, més endavant ja ho tractarem", postura molt difícil de comprendre. Un argument que deixa en evidència la seva total sintonia amb les polítiques realitzades durant els últims dotze anys per l'equip de govern del PSC.

La resta de forces de l'oposició (C 's, CiU i PP), amb la seva decisió, van donar suport al govern del PSC ja des del primer ple municipal. Van votar en contra de millorar sens dubte l'eficàcia amb la qual l'Ajuntament pot afrontar totes les necessitats dels nostres veïns.

Per la seva banda l'alcalde Josep Monràs, veient que en el primer ple de la seva legislatura es creava una confrontació entre diversos partits i pel fet que governa amb una minoria molt fràgil, va fer una "sortida cap endavant" convocant una junta de portaveus per tractar aquest tema en exclusiva.

Des Canviem Mollet i ARA Mollet-ERC-MÉS es sollicita a la resta de forces polítiques que demostrin la seva aposta pel canvi, que siguin coherents amb els seus programes en què reclamaven més transparència i que recapacitin en la seva postura. Mollet necessita urgentment un canvi de rumb i si segueixen donant suport a les decisions polítiques del PSC, contra allò que reclama la ciutadania, no ho aconseguirà mai.

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MOLLET


28 de Juny, dia internacional LGTB

Canviem Mollet s'adhereix i dóna suport a la celebració del dia internacional de lesbianes, gais, bixesuals i transsexuals (LGTB) popularment conegut com a dia de l'orgull gai.

Sol·licitem des del Grup Municipal Canviem Mollet que el proper dia 28 de juny, s'hissi la bandera multicolor durant tot el dia a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Canviem Mollet vol així fer un reconeixement exprés al dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets, en llibertat i des de la diversitat.

Canviem Mollet vol recordar que a dia d'avui el collectiu LGTB continua sota condemna de mort en 11 països mentre que en 87 més s'enfronta a penes de presó o vilencia física, de manera que expressem la nostra més rotunda condemna a aquesta situació i comminem a l'Ajuntament de Mollet a que s'adhereixi a aquesta celebració.

Estem totalment en contra amb qualsevol actitud homòfoba i de rebuig social.

Volem promoure l'extensió de les llibertats i els drets civils.

Des Canviem Mollet pensem que s'ha avançat legislativament però queden lleis pendents a desenvolupar i millorar.

Cal evitar de totes totes que el matrimoni entre persones del mateix sexe o la transsexualitat segueixi generant una actitud homòfoba a l'Administració i a la societat.

Atentament,

Grup Municipal Canviem Mollet.


Comunicat Canviem Mollet

Valoració Ple de Constitució Ajuntament de Mollet del Vallès

El grup municipal Canviem Mollet vam presentar dissabte la nostra candidatura a l’alcaldia de Mollet perquè creiem que és l’hora del canvi, com així ho han expressat la majoria dels ciutadans i ciutadanes que van votar el 24 de maig.

És evident que aquesta voluntat de canvi és plural, però té un denominador comú, transformar les formes de fer política i la relació amb la ciutadania. Canviem Mollet forma part d’aquest moviment de canvi a la nostra ciutat i creiem que les noves idees i propostes que aportem permetran un ajuntament més transparent i participatiu on les persones puguin exercir una ciutadania activa.

Mantenir el continuisme com fins ara forma part del passat, d’un model esgotat que difícilment davant els reptes que la ciutadania ens planteja podrà fer-hi front.

Aquesta nova legislatura és força plural i diversa, per això és imprescindible establir noves formes de relació entre els grups del consistori i la ciutadania, és necessari innovar i millorar si volem un ajuntament obert, plural, participatiu i dialogant.

Malgrat no assolir un pacte d’alternança de govern a causa de les diferencies ideològiques amb la resta de formacions polítiques, des de Canviem Mollet volem impulsar un Acord Institucional per fer un Ajuntament de tots. Un Ajuntament on totes les forces polítiques tinguin un espai i l’oportunitat d’exercir el seu paper i que permeti que tota la ciutadania s’hi senti reconeguda, inclosa, representada i amb veu.

Volem també un pacte pel benestar de la ciutadania i per això volem apostar per construir un estat del benestar de proximitat, on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i on les taxes i impostos es fonamentin en els nivells d’ingressos.

Un pacte per la transparència amb el compromís de rendir comptes de la acció de govern, dissenyar i implantar un model de transparència i qualitat democràtica en la gestió política i administrativa del nostre ajuntament.

Un pacte amb la ciutadania, en un moment com l’actual en el que hi ha una gran desafecció envers els polítics i les institucions. Cal apostar per un canvi en profunditat per apuntalar els pilars del sistema democràtic, això vol dir reivindicar el valor de la política real, de la política de proximitat amb els ciutadans i ciutadanes. Vol dir també que l’ajuntament rendeixi comptes de la acció de govern, adequant els reglaments municipals per garantir i facilitat la participació de la ciutadania compartint tota la informació, el control i avaluació de l’acció de govern.

Un pacte contra la corrupció, per tal que la ciutadania no tingui cap dubte de l’acció dels seus governants i per això hem de potenciar la transparència en la contractació pública i en la gestió pressupostaria, promoure el dret a la informació pública, i fixar els principis d’una bona governança i ètica política.

En aquest sentit a Canviem Mollet hem aprovat un codi ètic d’obligat compliment per a les persones que ocupen càrrecs públics i que representa un mecanisme tant de recolzament com de supervisió i control de la tasca d’aquests. Proposem que per els càrrecs electes i de lliure designació del nostre ajuntament també s’elaborin uns principis ètics i que es converteixin en norma obligatòria de la nostra administració.

Proposem un pacte per l’ocupació i l’economia, Mollet té a prop de 5.000 persones en atur el mes de maig dels quals un 56% no són perceptors de prestacions ni subsidis i davant d’això l’ajuntament ha de posar tots els seus esforços per donar resposta i oferir l’ajuda que la ciutadania necessita. Tenim un programa i un organigrama municipal on aquest tema és un eix central de la nostra acció de govern. Un pacte per l’ocupació i l’economia també vol dir enfortir la planificació estratègica del nostre territori com eina que ha de permetre –de manera consensuada amb els agents socials i econòmics- quins han de ser els eixos del desenvolupament econòmic del nostre territori i assolir-los.

Estem en una situació d’emergència social i econòmica i apostem per un Pla d’Emergència social per fer front a l’exclusió social. Hem d’actuar per millorar les condicions de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, si no volem que les desigualtats i la pobresa vagin augmentant.

És el moment de treballar i lluitar per què la ciutat desenvolupi tota la seva capacitat amb la participació de tots i totes amb l’objectiu de recuperar la dignitat, els drets de les persones i aprofundir en la democràcia participativa, per recuperar la confiança, la illusió i l’esperança dels nostres conciutadans i conciutadanes.

Des de l’oposició treballarem per aconseguir tot això. Gràcies a tots i a totes.

Mollet del Vallès, 16 de juny de 2015Comunicat Canviem Mollet

Negociacions a la alcaldia

Transcorreguts 17 dies des de la jornada electoral del passat 24 de maig, Canviem Mollet vol traslladar a la ciutadania la cronologia, contingut i formes de les diferents converses mantingudes amb les forces polítiques que composaran el nou consistori 2015-2019 (ARA Mollet-ERC, PSC, CIU, C’s y PP).

Cal destacar, en primer lloc, els propis resultats electorals, que posen de manifest, de forma clara, la voluntat i el desig de canvi per gran part de la ciutadania.

Les eleccions, van donar a Canviem Mollet (CM-E) 7 regidors, donant-li la responsabilitat de gestionar i liderar el canvi. Per fer-ho possible, es va iniciar, des del primer moment, una ronda de converses amb la intenció de construir una majoria suficient per fer realitat aquesta voluntat i desig de canvi que la ciutadania havia manifestat.

Aquestes converses tenien una doble vessant. Per un cantó, demostrar que davant la intransigència i manca de diàleg, hi ha altres formes de fer política. Unes formes i maneres que són el mandat popular que Canviem Mollet ha rebut a les urnes i que constitueixen l’ADN de la nova política, la transparència, el diàleg, l’ètica i l’honestedat. I, en segon lloc, es tractava d’explorar les diferents possibilitats de configurar una majoria alternativa a l’actual govern. Hem de dir que, en aquest sentit, hem trobat voluntat i amplis consensos polítics per part d’Ara Mollet-ERC-MES.

En les converses mantingudes amb CiU, s’ha pogut comprovar el seu posicionament contrari a configurar una alternativa de canvi, utilitzant diversos camins: plantejant que l’Alcalde hauria de ser sobiranista; defensant una acord amb el socialistes en el que s’inclogués ERC... en definitiva, com al final ha dit en el seu comunicat, fent alcalde al Monràs, per acció o per omissió. La seva posició, clarament, com a govern sortint, ha estat no facilitar una nova alternativa, un govern de canvi que la ciutadania ha reclamat de forma majoritària.

La resta de grups que s'han presentat com a alternativa al govern actual (C's i PP) manifesten estar pel canvi de maneres de fer, i encara cal veure en quin sentit materialitzaran aquesta voluntat de canvi.

Davant d’això, Canviem Mollet (CM-E), fidel al seu projecte programàtic, ha posat en valor les propostes polítiques com a principi del diàleg i raó de ser d’un govern de canvi. Hem apellat i seguim apellant als resultats obtinguts, a la responsabilitat i a l’obligació moral i ètica de les diferents forces polítiques amb els electors.

A manca de 3 dies per al Ple de constitució del nou consistori i de l’elecció de l’alcalde, l’escenari polític queda configurat amb una única certesa i és que hi hauran dues opcions: continuïtat o canvi de persones i de polítiques.

Canviem Mollet, assumeix la responsabilitat de liderar el canvi demandat pels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i per això, presentarà al seu candidat, Xavier Buzón, a optar a l’Alcaldia de Mollet del Vallès.

Conscients de la realitat aritmètica només ens queda manifestar que Canviem Mollet, lluitarà fins a l'últim minut per aconseguir aquest canvi que anhela la ciutadania i després, ja sigui des del govern o des de l’oposició, vetllarem per la pulcritud democràtica i la defensa dels drets i el benestar de la ciutadania, sent les nostres propostes programàtiques el mitja per aconseguir-ho.

Fidels als principis de transparència i participació, com així ha estat en l’elaboració del programa i la campanya electoral, convocarem a Canviem Mollet i a la ciutadania en general a una propera assemblea (divendres, dia 12 de juny a les 19h. al C.C. Can Pantiquet) per poder escoltar, debatre i prendre decisions en base a la situació del moment.

Mollet del Vallès, 10 de juny de 2015


Gracias a los 4864 ciudadanos y ciudadanas que nos habéis dado vuestro voto.

Gracias a quienes nos dan su apoyo y nos piden que llevemos a cabo el cambio en la alcaldía de Mollet.

Gracias a todos los que han participado en la campaña directa o indirectamente.

Gracias a los familiares y amigos que siempre han estado ahí y que han compartido este esfuerzo.

En definitiva gracias a cada uno de los que han decidido apostar por el cambio en nuestra ciudad. 

El cambio es necesario más que nunca y por eso trabajaremos para hacerlo posible.

Esto es solo el principio.

SÍ SE PUEDE y hemos podido

#juntspodemcanviarmollet

Gràcies als 4864 ciutadans i ciutadanes que ens heu donat el vostre vot.

Gràcies als que ens donen el seu suport i ens demanen que portem a terme el canvi a l'alcaldia de Mollet.

Gràcies a tots els que han participat en la campanya directament o indirectament.

Gràcies als familiars i amistats que sempre han estat al costat i que han compartit aquest esforç collectiu

En definitiva, gràcies a cada una de les persones que han decidit apostar pel canvi a la nostra ciutat.

El canvi és més necessari que mai, i per això treballarem per fer-lo possible.

Això és només el començament!

SÍ Es POT, i hem pogut

#juntspodemcanviarmollet


CANVIEM MOLLET HA ACONSEGUIT SET REGIDORS.

Moltes gràcies a tots i totes.


Xavier Buzón

Candidat a alcalde per Canviem MolletPrograma Electoral Canviem Mollet 2015

Aquí pots accedir al programa electoral íntegre de Canviem Mollet
Última Hora /

És l'hora del canvi

Canviem Mollet fa el seu primer acte de campanya.

Estarem a Can Borrell el diumenge 10 de maig.

Al matí carpa informativa de 11h. a 14h. 

A les 18h. de la tarda contarem amb l’assistència de Joan Coscubiela, diputat al Congrés per ICV-EUIA, juntament amb la intervenció dels tres primers candidats de llista per Canviem Mollet: Xavier Buzón, Marina Escribano i Francisco Sancho.

Vine i participa!!

JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET


Presentació programa medi ambient Canviem Mollet

Dissabte 9 de Maig a les 11h. a l'Ermita de Gallecs roda de premsa - presentació del programa de medi ambient de Canviem Mollet

Vine i participa!!

JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET


És l'hora de Canviem Mollet

Diumenge 26 d'abril Canviem Mollet va realitzar la presentació oficial de la seva candidatura a les eleccions municipals que es celebraran el proper 24 de maig.

L'acte, que es va celebrar a El Jardinet i al qual van assistir una mica més de 200 persones (226), va constar de tres blocs:

Presentació dels candidats del 35 al 25

Discurs del candidat nº 3 Francisco Sancho

Francisco Sancho va comentar:

Una denúncia pública i enèrgica a les crítiques que les candidatures de confluència de tot l'Estat estem rebent per part "dels mitjans de comunicació al servei dels poderosos", als quals considera responsables de "posar pals a les rodes al canvi real" .

Va apostar per la unitat dels ciutadans que exemplifica Canviem Mollet i va apellar a la consciència i valentia de tots per fer-ho.

Va cridar a la ciutadania per aconseguir el "empoderament" que ens toca ara.

Va anunciar canvis de veritat a l'Ajuntament, com ara la No gestió de la convivència "en clau de conflicte" (com el tema de la mesquita i el conflicte entre Al Huda i el govern del PSC)

Canviem Mollet evitarà sobretot la instrumentalització de les entitats.

Presentació de candidats del 24 al 13

Discurs de la candidata nº 2 Marina Escribano

Marina Escribano va comentar:

Va fer balanç dels seus anys com a regidora a l'oposició de l'Ajuntament. Ha explicat que la seva experiència com a regidora li ha servit per aprendre "com no ha de ser un govern", en clara allusió al govern de Monràs, que ha titllat de "mentider i deslleial".

Ha assegurat que Canviem Mollet tornarà la ciutat als seus ciutadans. És l'hora de la gent.

Presentació dels candidats del 12 a l'1

Discurs del candidat a alcalde Xavier Bústia

Xavier Buzón va comentar:

Finalment, Xavier Buzón, candidat a l'alcaldia per Canviem Mollet ha exposat les raons per les que va néixer el projecte de confluència.

Ha explicat que per canviar "el model gris i corrupte que ens representa" el millor de tots és el projecte de Canviem Mollet.

Ha prioritzat les persones i ha situat la transparència i la democràcia participativa com els principals eixos del canvi necessaris per a la ciutat.

El primer que farà Canviem Mollet serà obrir les portes de l'Ajuntament de bat a bat perquè entri llum i expulsar les ombres de la corrupció.

El major compromís és el de fer de Mollet una ciutat "digna per a tothom". Primer les persones.

Ha finalitzat l'acte amb una foto de grup de tots els candidats i amb un aperitiu ofert a tots els assistents.

 

Presentació Canviem Mollet

El proper diumenge dia 26 d'abril, Canviem Mollet vol compartir amb tots el ciutadans la presentació oficial de la seva candidatura a les municipals que es realitzaran el proper 24 de Maig.

L'acte constarà d'un vermut aperitiu i una breu intervenció dels candidats.
Serà al Jardinet de Mollet a les 12h.
Esteu tots convidats.

 

Vine i cel·lebra la Diada de Sant Jordi amb Canviem Mollet 

 

 

Dissabte 18 d'abril, Canviem Mollet, participa en la campanya d’activisme polític i social #RescatSocial.

Canviem Mollet, amb el suport d'ICV-EUiA i Podem amb persones independents, participa a la Campanya #RescatSocial posada en marxa a tota Catalunya.

Plantegem mesures de Nova Ocupació amb una nova economia, Promoure un treball digne, Renda garantida de la ciutadania per acabar amb l’exclusió social, Mesures contra la pobresa energètica i defensa del dret a l’habitatge, defensa dels serveis públics i de qualitat (educació, sanitat), Garantir el sistema de pensions, dret a la autonomia personal i mesures eficients per a garantir la igualtat entre homes i dones.

JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET


A Mollet commemorem el 84 aniversari de la II República.


Canviem Mollet ha organitzat diferents actes republicans a la nostra ciutat per als pròxims dies; estem convençuts de que sense memòria democràtica no pot haver futur de ciutadans i ciutadanes lliures i iguals.
És per això que reivindiquem la II República com la gran experiència d’èxits socials i politics de la societat espanyola i catalana dels anys 30 del segle passat.

L’èxit d’unes eleccions municipals que van canviar la historia del nostre país, perquè a quaranta-una capitals de província de tota Espanya les candidatures republicanes van aconseguir la victòria; una corrent antimonàrquica que va ser la conseqüència del restabliment de les garanties constitucionals , la supressió de la censura i la plena llibertat de reunió i associació.
Aquests fets van ser truncats per un cop militar feixista, que va donar lloc a més de 40 anys de dictadura, provocat per la impotència de la dreta davant la victòria del “Front Popular” a les eleccions del febrer de 1936, les eleccions generals amb més participació de les 3 que van tenir lloc durant la II República (72,9%)

Ara es el moment de seguir treballant perquè més aviat que tard, puguem proclamar la III República, que acabi amb un règim monàrquic corrupte, vell, antidemocràtic i insolidari.

Vine i participa!!!
JUNTS PODEM CANVIAR


Resum de Vallès Visió sobre la visita d'Alberto Garzón  a Mollet invitat per Canviem Mollet

Vam assistir prop de 150 persones per escoltar les paraules del candidat d'IU al govern d'Espanya


Visita d'Alberto Garzón a Mollet

El diputat de l’Esquerra Plural (IU-ICV-EUiA) participarà en una trobada ciutadana a la Plaça Catalunya de Mollet el proper divendres 10 d’Abril a les 17 hores.

El proper divendres 10 d’Abril el diputat de l’Esquerra Plural (IU-ICV-EUiA) i candidat d’IU a la presidència del govern de l’estat Alberto Garzón visitarà Mollet per participar a una trobada ciutadana a la Plaça de Catalunya de la nostra ciutat.

La visita a Mollet s’emmarca dins del seguit d’actes que Alberto Garzón protagonitzarà

aquests dies a Catalunya amb motiu de l’aniversari de la II República. Actes que aprofita per presentar el seu projecte “per un nou país” i defensant els processos de confluència i l’inici d’un procés constituent a tot l’estat.

En el cas de Mollet, la presència de Garzón tindrà el format de trobada ciutadana oberta, on l’Alberto dialogarà amb les persones i entitats que vulguin transmetre les seves inquietuds sobre els intensos processos polítics que vivim.

Des de CANVIEM MOLLET aprofitarem per difrondre el nostre procés d'elaboració del programa electoral per a les properes municipals a Mollet i la campanya ‪#‎rescatsocial‬ amb la que es denuncia la situació de emergència social que patim i les mesures que podrien corregir la situació.

L’activitat a Mollet compta amb el suport d' ICV, Podem Mollet i EUiA que integren la candidatura d'unitat CANVIEM MOLLET

JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET


Votacions Primàries

Canviem Mollet, continua el seu camí... dissabte, dia 28 de març, Primàries per la candidatura!

Desprès de l’assemblea constituent de Canviem Mollet realitzada el passat 14 de març, en la qual es van aprovar diversos documents, entre ells el reglament de primàries, ara és el moment de votar la candidatura.

Per això, el proper dia 28 de març, hi hauran dues carpes instal·lades a Plaça Catalunya i a Rambla Nova, on les persones inscrites a Canviem Mollet, podran pronunciar-se sobre la candidatura a les eleccions municipals del proper 24 de maig.

Animem a la ciutadania a participar i per fer-ho cal que les persones s’inscriguin. Es podrà fer el mateix dia a les carpes de votació, d’acord amb el Reglament. La votació es portarà a terme entre les 9 i 20 hores de forma ininterrompuda.

Per Canviem Mollet, aquesta jornada és una acció més cap al canvi que necessita la nostra ciutat. Un canvi de model, en les maneres de fer, de les persones que porten fins a 28 anys governant, un canvi de les polítiques i de les prioritats que porti a les persones a posar-se en primer lloc.

Vine i Participa, JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET

 

Assemblea presentació


Dissabte 14 al Museu Abelló es va celebrar l’assemblea constituent de Canviem Mollet

El nou espai de confluència, que compta amb el suport d’ICV, PODEM i EUiA, va aprovar en assemblea oberta a tota la ciutadania els eixos programàtics, el model organitzatiu i el reglament de primàries

Aquest passat dissabte 14 de març, al Museu Abelló es va celebrar l’assemblea constituent de CANVIEM MOLLET, espai polític unitari fruit de l’acord de confluència entre Iniciativa per Catalunya Verds, Podemos – Podem Mollet, Esquerra Unida i Alternativa i persones independents i activistes socials molletans per construir una candidatura unitària a les eleccions municipals del 24 de maig.

A l’assemblea, oberta a tota la ciutadania, es van debatir i aprovar: el manifest fundacional del nou espai, els eixos programàtics amb els que la candidatura es presentarà a les eleccions, un reglament i calendari de primàries obertes a la ciutadania per escollir les persones que formaran la llista electoral i el model organitzatiu de Canviem Mollet.

A partir d’ara, es posaran en marxa els diferents grups de treball i un intens calendari d’activitats destinat a fer realitat el gran repte que tenim al davant: canviar l’Ajuntament de Mollet per posar-lo al servei de la majoria social.

JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET!


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.


Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.

Esto es un párrafo. Puedes cambiarlo y poner tu propio texto, editar el formato y añadir enlaces o imágenes.