Amb tu, Transformarem Mollet

Amb tu, Transformarem Mollet perquè:

  • Garanteixi els drets de cadascun de nosaltres i la justícia social. Volem ser una ciutat més feminista i igualitària.
  • Ofereixi oportunitats per als seus veïns i veïnes, amb especial atenció als joves perquè Mollet sigui la ciutat on puguin desenvolupar el seu projecte de vida i no hagin d’anar-se’n fora.
  • Tingui cura de la seva gent gran dotant la ciutat dels serveis i equipaments necessaris per a un envelliment actiu de la nostra gent gran.
  • Respecti els animals i el medi ambient. Mirant de cara al futur i al progrés, però de manera sostenible. Créixer amb equilibri i amb consciència ecològica.
  • Consolidi l’estat del benestar a la nostra societat. Volem garantir que tota la població de Mollet pugui accedir una educació i una sanitat digna i de qualitat.
  • Aconseguir ser una ciutat més respectuosa, cívica i participativa. Estem orgullosos de la ciutat que tenim però creiem que podem millorar i només ho podrem fer plegats.
  • Prioritzi en les necessitats de la ciutat sent realistes amb els pressupostos que fem servir. Cal invertir amb responsabilitat en el manteniment i la millora de l’espai públic.

AMB TU ….. CANVIEM!

CANVIEM MOLLET