JUNTS PODEM CANVIAR MOLLET
És l'hora de la gent

CANVIEM MOLLET PRESENTA


CONCURS DE PROJECTES per l’impuls de Mollet!


Què és això del concurs de Projectes?

Creiem en la participació ciutadana, i en què l’Ajuntament tot no ho pot fer, però sí que té el deure d’implicar-s’hi. De mullar-se en les iniciatives ciutadanes, en la força de la societat civil, en les demandes de millora de la ciutat i d’enfortir-la i fer-la més plural i diversa, entre d’altres. Cal recolzar, fomentar, donar suport, animar, col·laborar... i Canviem Mollet formem part del consistori, i també de l’activisme de la ciutat.


El codi ètic aprovat per Canviem Mollet fixa un topall de salari a percebre per part dels regidors amb dedicació exclusiva al desenvolupament de feina política.

Dels diners sobrants, ja hem destinat més de 4.000 euros a fins socials, a donacions a organitzacions que treballen per als més desfavorits, i per causes humanitàries que van més enllà de Mollet. Volem continuar destinant recursos a aquells col·lectius i a aquells projectes que volen transformar en positiu la nostra ciutat.


Import econòmic

Aquesta vegada volem entregar un màxim de 1.500€ per a aportar el nostre granet de sorra en la tasca que diàriament i anònimament fan moltes persones al lloc on vivim.


Objectiu de la convocatòria

L’objectiu de la convocatòria és donar suport per part de Canviem Mollet a totes les associacions i entitats de Mollet que tinguin bones iniciatives en diferents àmbits. Volem tenir un poble més just, més equitatiu, més igualitari, més respectuós amb el medi ambient, i col·laborar amb les entitats ajudant-les a aconseguir els seus objectius en aquests camps.

Línies prioritàries

 • Fomentar la participació ciutadana.
 • Promoure l’educació en valors.
 • Millorar les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Fomentar la igualtat entre dones i homes.
 • Incentivar un model econòmic local més sostenible.
 • Promoure el respecte i la conscienciació pel medi ambient.


Àmbits prioritaris

 • Cultura
 • Educació
 • Inclusió social
 • Salut i esport
 • Medi ambient
 • Feminisme

Qui i quan?

Si teniu pensada una activitat/acció que vagi en aquesta línia, Canviem Mollet us pot donar suport amb aquest ajut econòmic.

Per a participar en el concurs de projectes, heu d’aportar la sol·licitud amb les dades que es demanen al formulari, en el següent termini: del 2 de maig fins el 7 de setembre de 2018.

Les donacions només es podran fer a entitats degudament registrades, que disposin d’estatuts i de NIF.

NO es tindran en compte ni valoraran projectes amb finalitat lucrativa o religiosa ni tampoc aquells que promoguin l’homofòbia o transfòbia, el racisme, el masclisme o el feixisme o cap altra expressió que generi discriminació o odi.

Sistema d’elecció del projecte guanyador

Un cop rebuts els projectes, el procediment que es seguirà serà el següent:

1.Constitució d’una comissió específica formada per regidors i regidores i altres activistes de Canviem Mollet.


2.Revisió de la documentació, per comprovar si tots els projectes compleixen els requisits i documents, i si no fos el cas, es comunicaria a les entitats/associacions mitjançant correu electrònic, perquè en 10 dies aportessin les esmenes o defectes en la documentació presentada.


3.Valoració prenent en consideració els següents criteris:

 • Adequació a les línies i àmbits prioritaris establerts
 • Viabilitat del projecte
 • Abast del projecte
 • Impacte del projecte en la ciutadania molletana

4.Resolució de la comissió, donant a conèixer a quin projecte s’atorga l’ajut.

Si es considera per part de la comissió, es podria repartir el premi en més d’un projecte.


Què s'ha de fer per participar?

Per participar s’ha de fer arribar la següent documentació al correu canviemmollet@gmail.com


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 1. Nom de l'entitat.
 2. NIF de l'entitat (o de l'entitat que us avala).
 3. Compte Corrent de l’entitat (per fer ingrés)
 4. Número de telèfon de contacte.
 5. Correu electrònic.
 6. Pàgina web (en cas que en tingueu).
 7. Descripció del projecte.
 8. Objectius del projecte.
 9. Pressupost estimat.