Lluitem tot l’any amb l’esperit del 8M

Transformem la societat, per assolir la igualtat real entre homes i dones. Tot això ho farem:

● Treballant pel reconeixement i visibilitat

L’apoderament de les dones és imprescindible per a l’eliminació de les desigualtats.

● Crearem el Consell de Dones

Òrgan consultiu de les polítiques municipals

● Reforçarem la visibilitat del 8M i el suport a les associacions feministes

● Farem del 25N una data fonamental per sensibilitzar políticament sobre la problemàtica de la violència de gènere, amb actes de commemoració, visualització i sensibilització.

● Impulsarem la recuperació de la memòria històrica de les dones i el feminisme

● Promourem recursos i/o serveis que facilitin l’assistència i participació de les dones a les activitats que es programen als centres municipals i a entitats que promoguin la creació de vincles comunitaris i xarxes de suport mutu. Cuidar-se per cuidar.

CANVIEM MOLLET